Kostné metastázy: Čo môžu signalizovať boľavé kosti?

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

O rakovine sa hovorí, že ak už bolí, tak je veľmi zle. Aj preto netreba podceňovať preventívne prehliadky – v súčasnosti možno mnohé nádorové ochorenia (vďaka relevantným testom) odhaliť v raných štádiách.

Bolesť je pri nádorovom ochorení signálom prítomnosti druhotných ložísk – metastáz, čo znamená, že choroba je v pokročilom štádiu. Ani v takom prípade však netreba hádzať flintu do žita. K najčastejším lokalitám v tele, kde sa tvoria metastázy, patria kosti. A ohlasujú sa bolesťou, alebo aj zlomeninou.

Onkologička, MUDr. Jana Ďurková, z Onkologického oddelenia FN Nitra, vysvetľuje, že „naše kosti sa neustále menia − stará kosť sa odbúrava a nahrádza novou. Kostné metastázy vznikajú vtedy, keď sa rakovinové bunky oddelia od primárneho nádoru, preniknú do krvného alebo lymfatického obehu, a putujú do kostného tkaniva, kde sa usadia a začnú rásť. Rakovinové bunky produkujú množstvo faktorov, ktoré majú vplyv na metabolizmus kostí a navodzujú nerovnováhu v ich prirodzenej prestavbe.“

Pre ktoré druhy rakoviny je typická tvorba metastáz v kostiach?

Kostné metastázy vznikajú ako vzdialené ložisko primárneho zhubného nádoru. Trápia asi 85 % pacientok s pokročilou rakovinou prsníka a rovnaké percento mužov s metastatickým karcinómom prostaty; objavujú sa aj pri rakovine pľúc, obličiek, štítnej žľazy, tráviacich orgánov alebo maternice.

Aké príznaky, okrem bolesti, sú typické pre kostné metastázy?

V skorých štádiách sa metastázy v kostiach nijako neprejavujú – sú „nemé“. Keď nádor dosiahne rozmery, pri ktorých dráždi nervové štruktúry a spôsobuje komplikácie, prejavia sa. Hlavným príznakom je bolesť. Ďalšie príznaky kostných metastáz súvisia s komplikáciami, ktoré so sebou prítomnosť kostných metastáz prináša. Patria sem najmä patologické zlomeniny – nerovnováha medzi odbúravaním kosti a jej tvorbou v prospech odbúravania, zvyšuje riziko zlomeniny.

kostné metastázy prognóza zlomeniny

Najnáchylnejšie na zlomeniny sú dlhé kosti rúk a nôh a kosti chrbtice. Ďalšou komplikáciou je stlačenie miechy. Nastane vtedy, ak metastázy v chrbtici tlačia na miechu, čo môže byť nielen veľmi bolestivé, ale tlak môže samotnú miechu poškodiť, a spôsobiť stratu pohyblivosti alebo problémy pri močení. V najzávažnejších prípadoch môže tlak na miechu viesť až k ochrnutiu. Hyperkalciémia – vysoká hladina vápnika, spôsobená uvoľňovaním vápnika zo zlomených a poškodených kostí, môže viesť k strate chuti do jedla, nevoľnosti, smädu a únave, a niekedy, ak sa nelieči, dokonca ku kóme.

S metastázami si laik často spája predstavu, že už niet pomoci, a jediné, čo pacientovi ostáva, je paliatívna medicína…

Je pravda, že prítomnosť metastáz zvyšuje štádium ochorenia, a teda zhoršuje prognózu pacienta. Možno však povedať, že pacient s kostnými metastázami je na tom lepšie, ako pacient s metastázami v parenchýmových orgánoch (pľúca, pečeň, mozog…). Pri kostných metastázach nemusí byť indikovaná chemoterapia, pacienti teda nie sú zaťažení značnou toxicitou (nežiaducimi účinkami) chemoterapie.

Liečba pacienta s „iba“ kostnými metastázami je zvyčajne spojená s menej častými návštevami u onkológa. Ak nepríde k závažným komplikáciám, napr. zlomenine, a pacient má dobre nastavenú analgetickú liečbu, môže mať aj niekoľko mesiacov, možno rokov slušnú kvalitu života. Takže, v prípade diagnostikovania kostných metastáz určite neplatí, že pacientovi „niet pomoci“, práve naopak – malo by sa vyvinúť maximálne úsilie, aby sa ochorenie čo možno najdlhšie stabilizovalo.

Kedy je potrebný chirurgický zákrok u takýchto pacientov, a čo sa ním rieši?

Metastázy kostí výrazne zhoršujú kvalitu života pacientov, a pokiaľ tlačia na miechu, môžu spôsobiť aj poruchy pohyblivosti, či dokonca paralýzu. K obmedzeniu hybnosti prichádza, samozrejme, aj následkom zlomenín. Práve pri vzniku týchto dvoch komplikácií býva zvažovaný chirurgický zákrok.

kostné metastázy operácia

Aká liečba je momentálne dostupná pre pacientov?

Pri farmakologickej liečbe pacientov s kostnými metastázami sa doteraz využívali najmä bisfosfonáty, ktoré ovplyvňujú kostnú prestavbu. Bisfosfonáty potláčajú aktivitu osteoklastov, a tým proces odbúravania kosti, a znižujú riziko zlomeniny. Napriek ich mnohostrannému účinku, však často nedokážu dostatočne ovplyvniť odbúravanie kosti a pacienta chrániť pred vznikom kostných komplikácií. Prinášajú tiež riziko nežiaducich účinkov, najmä toxického vplyvu na obličky. Pri ich podávaní, by sa mali sledovať obličkové funkcie, a prípadne upraviť dávkovanie, čo môže byť, samozrejme, pre pacienta nevýhodné.

Novinkou je cielená liečba – aký je mechanizmus účinku?

Účinkuje tak, že spomaľuje rozpad kosti. Jediné bunky, ktoré dokážu rozrušiť kosť, sú osteoklasty. Cielená liečba priamo zasahuje do bludného kruhu, zodpovedného za rozpad kosti – tým, že bráni vzniku osteoklastov.

Aké sú výhody tejto liečby pre pacientov?

Cielený liek je najúčinnejší spomedzi všetkých dostupných možností liečby pacientov s kostnými metastázami. Preukazuje tiež vyššiu bezpečnosť, bez závažných nežiaducich účinkov, typických pre bisfosfonáty. V priemere je až o 18 % účinnejší v prevencii kostných komplikácií, ako najlepší dostupný bisfosfonát.

Podáva sa podkožnou injekciou, 1x za mesiac. Podávanie injekcie trvá len niekoľko minút.

Čo všetko je dôležité, aby bola liečba metastáz úspešná?

Myslím si, že najdôležitejšie je informovať pacienta o povahe ochorenia, ktoré ho postihlo. Vysvetliť mu možnosti a benefity liečby. Ak pacient porozumie, prečo od neho vyžadujeme návštevy v ambulancii a čo mu podávaná liečba prinesie, získame ho ako partnera na spoluprácu. Dôvera v lekára a v liečbu, privedie pacienta do lepšej psychickej pohody, a to nepochybne zlepší výsledok liečby.

Onkologickí pacienti majú často tendenciu, začať sa obmedzovať v strave, v pohybovej aktivite, v sociálnych kontaktoch. Majú pocit, že niečo musia urobiť aj oni, „najlepšie“ niečo si zakázať, aj keď to často nemá logický dôvod. A práve to, že sa budú snažiť žiť aj po diagnostikovaní onkologického ochorenia „normálne“, a nebudú sa obmedzovať v aktivitách, ktoré im prinášajú radosť, je spolu so stále napredujúcou liečbou tá najlepšia kombinácia, ako zvládnuť ťažkú ranu osudu, akou stanovenie onkologického ochorenia nepochybne je. Samozrejme, liečba aj samotná choroba prinášajú so sebou isté obmedzenia, netreba si však nasilu, bez konzultácie s lekárom, zakázať to, čo nám prináša uvoľnenie a relax.

Informácie v článku „Kostné metastázy: Čo môžu signalizovať boľavé kosti?“ nenahrádzajú vyšetrenie u lekára.

Pridaj komentár