Kóma a umelý spánok: Keď si želáme prebudenie blízkej osoby

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Názov „ bdelá kóma “ je populárny pojem, obľúbený v laickej verejnosti.

Kómou častokrát označujeme stav, v ktorom sa strieda spánok a bdenie, no človek neodpovedá na vonkajšie podnety. Kóma to ale nie je.

V skutočnosti ide o dva nezlučiteľné významy. Ak ste v kóme, nemôžete byť bdelý, a naopak.

Čo je kóma?

Kóma je stav vedomia, v ktorom pacient neodpovedá na vonkajšie podnety – javí sa ako v bezvedomí. Môže robiť grimasy (napríklad pri bolesti) alebo mimovoľné pohyby (zášklby). Kóma trvá málokedy dlhšie, než 24 týždne.

Musíme si uvedomiť, že stav ľudského vedomia je škála, a kóma je len jeden zo stupňov na tejto škále. Okrem kómy, poznáme aj iné stavy:

 • striedajú sa fázy spánku a bdenia,
 • pacienti odpovedajú na vonkajšie podnety iba minimálne,
 • pacienti si uvedomujú sami seba, ale sú paralyzovaní.

Mozgová smrť = kóma?

Kóma nie je mozgová smrť. Pri mozgovej smrti, mozgová aktivita neexistuje.

Naopak, pri kóme niektoré mozgové funkcie ostávajú zachované, a niektoré – alebo aj všetky – sa môžu časom plne obnoviť.

kóma úraz

Príčiny kómy

Podstatou kómy je poškodenie ascendentného retikulárneho aktivačného systému (ARAS). Ide o časť mozgu, ktorá je zodpovedná za prebúdzanie sa.

K poškodeniu ARAS dochádza rôzne. Existujú 3 základné možnosti:

 1. Úraz – môže dôjsť k opuchu mozgu, vnútrolebečnému krvácaniu, či k porušeniu odtoku vnútrolebečného moku. Takto vzniká tlak, ktorý môže mechanicky poškodiť ARAS.
 2. Neúrazové poškodenie – ako dôsledok nedostatočného zásobenia kyslíkom (mŕtvica), nádoru či infekcie (meningitída, encefalitída). Pri infekcii dochádza k zápalu mozgu (a následnému opuchu). Do tejto skupiny patrí aj kóma v dôsledku otravy, či kriticky zvýšenej alebo zníženej hladiny cukru v krvi – hyperglykemická, resp. hypoglykemická kóma. Ak beriete hormón štítnej žľazy – tyroxín, jeho dlhodobé vynechanie môže spôsobiť tzv. myxedémovú kómu. Tieto typy kómy sú zvratné úpravou stavu – doplnením glukózy (pri hypoglykemickej kóme), tyroxínu (pri myxedémovej kóme) atď.
 3. Konečné štádium mozgovo-degeneratívnej choroby – hlavne Alzheimerova choroba a Parkinsonova choroba. Dochádza k postupnému odumieraniu mozgového tkaniva, čo môže zasiahnuť aj ARAS.

Špeciálnym prípadom je lekársky vyvolaná kómasedatívami, ktoré tlmia mozgovú činnosť. Lekár ju môže navodiť po ťažkom úraze, aby predišiel opuchu mozgu, resp. aby pomohol organizmu v zotavení.

Akonáhle však nie je kóma potrebná, sedatíva budú vysadené, a pacient sa postupne prebudí.

kóma vnímanie

Ako rozpoznať úraz mozgu?

Človek nemusí upadnúť do kómy hneď po úraze. Istú dobu môže trvať, kým sa rozvinie opuch a kým dôjde k poškodeniu ARAS. Medzi možné prejavy úrazu mozgu patria:

 • silná a pretrvávajúca bolesť hlavy,
 • nevoľnosť, zvracanie,
 • výtok priezračnej tekutiny z nosa alebo uší,
 • „panda oči“ – monokle okolo očí,
 • mdloby, poruchy rovnováhy,
 • porucha chuti, čuchu, videnia – citlivosť na svetlo, rozmazané/dvojité videnie,
 • kŕče, poruchy citlivosti, tŕpnutie v končatinách,
 • poruchy pozornosti, výpadky pamäti,
 • zmeny nálady, podráždenosť,
 • znížená koncentrácia, nezáujem (týka sa detí do 5 rokov).

Upozornenie:

Môže sa vám stať, že utrpíte úraz, no neupadnete do bezvedomia (ani na krátky čas). Ak sa však vyskytujú vyššie uvedené príznaky, návštevu u lekára v žiadnom prípade neodkladajte!

Lekár vás vyšetrí, ako reagujete na zrakové podnety, či vykonávate koordinované pohyby, resp. komunikujete orientovane a zrozumiteľne.

Pri podozrení na poškodenie mozgu vás môže poslať na CT alebo magnetickú rezonanciu. Ide o nebolestivé vyšetrenia, vďaka ktorým získa snímky vášho mozgu a lebky z rôznych uhlov.

Samotný test môže trvať 5 minút, ale aj vyše hodiny.

Povedzte lekárovi čo najviac informácií

Liečba kómy je taká rôzna, ako sú rôzne jej príčiny. Obzvlášť dôležité preto je, aby ste lekárovi povedali, čo mohlo kómu vyvolať:

 • predávkovanie liekmi alebo alkoholom – požili ste neprimerane vysoké množstvo alkoholu (alebo iných omamných látok – drogy) – vtedy je možná otrava,
 • srdcovocievne ochorenie – niekto v rodine mohol mal takéto ochorenie,
 • užívanie liekov na úpravu zrážania krvi – do úvahy prichádza mŕtvica,
 • užívanie tyroxínu – mohli ste vynechať dávku,
 • horúčka, kŕče, resp. príznaky, ktoré sa podobajú na chrípku – encefalitída, meningitída,
 • ochorenie obličiek alebo pečene,
 • epilepsia,
 • cukrovka,
 • zdanlivo nie nebezpečný úraz – napr. pád z výšky 1 meter, či z niekoľkých schodov.

kóma MRI CT

Pacienti, ktorí upadli do kómy

Po vyšetrení a vykonaní CT, magnetickej rezonancie alebo röntgenu, je pacient presunutý na jednotku intenzívnej starostlivosti (JIS). Ide o špeciálne oddelenie nemocnice, na ktorom má zdravotná sestra na starosti maximálne 1 – 2 pacientov. Pacient je tak nepretržite monitorovaný.

Úloha číslo jeden: zdravotnícky personál musí zabezpečiť, aby pacient dýchal. V kóme môže človek dýchať samostatne, ale tiež nemusí. Až potom prichádzajú na rad ostatné poranenia a vyšetrenia, na základe ktorých lekár určí príčinu kómy a ďalší postup. Ak je to potrebné, môže nariadiť aj presun na operačnú sálu.

Po stabilizovaní pacienta, pustia dovnútra aj najbližšieho človeka. Keďže ide o jednotku intenzívnej starostlivosti, budete musieť rešpektovať isté hygienické opatrenia – návleky, jednorazové plášte, čiapky.

Okolo vášho príbuzného uvidíte množstvo prístrojov a zdravotníckych pomôcok:

 • monitor – zaznamenáva činnosť srdca, dýchanie a vnútrolebečný tlak,
 • malý ICP monitor  – pomocou malej rúrky, zavedenej do priestoru pod lebkou, zaznamenáva vnútrolebečný tlak; u pacienta v kóme môže dôjsť k jeho zvýšeniu, čo môže spôsobiť ďalšie poškodenie mozgu – preto musí zdravotný personál poznať jeho hodnotu, väčšinou nepretržite;
 • infúzie – na doplnenie tekutín, minerálov, živín, ale aj na podanie liekov, napríklad antibiotík (aby sa predišlo infekcii);
 • rúrku – zavedenú cez brucho (do žalúdka alebo čreva) – slúži na zavedenie tekutej potravy; resp. zavedenú do močového mechúra (na jeho vyprázdňovanie); zavedenú cez nos;
 • obväzy okolo hlavy – ochraňujú poranenie hlavy, zachovávajú miesto po zákroku čisté;
 • ventilátor – veľký box, ktorý pomáha postihnutému dýchať;
 • pančuchy na nohách – podporujú spätný návrat krvi z nôh do tela, aby v nohách nevznikali krvné zrazeniny.

kóma preležaniny polohovanie

Ako sa lieči kóma

Liečba kómy je individuálna, závisí od stavu pacienta. Ak je príčinou kómy infekcia, podávajú sa antibiotiká. Ak je prítomný opuch, podávajú sa lieky na odvodnenie a protizápalové kortikosteroidy.

Ak pre úraz mozgu dochádza ku kŕčom, lekár môže nasadiť lieky na ich potlačenie (tento typ kŕčov potláčajú lieky na epilepsiu). Pacient môže dostávať aj lieky proti bolesti.

Keďže človek sa nehýbe, vznikajú preležaniny, alebo stuhnú kĺby. Súčasťou liečby je preto polohovanie (zmena polohy pacienta), resp. špeciálne cvičenia.

Ak sa v pľúcach tvorí nadmerné množstvo hlienu, možno ho odstrániť pomocou špeciálneho poklepávania po hrudi, ktoré bude vykonávať fyzioterapeut. Následne sa pristupuje k odsatiu uvoľneného hlienu z dýchacích ciest.

V niektorých prípadoch je potrebná operácia hlavy. Operácia sa najčastejšie vykonáva vtedy, ak musíme odstrániť z hlavy krvné zrazeniny alebo odsať nadbytočné množstvo tekutiny, aby nedošlo k ďalšiemu poškodeniu mozgu. Lebka sa častokrát zocelí aj bez operácie.

Upozornenie:

Bez komunikácie s lekárom, alebo so zdravotnou sestrou, sami nič okolo pacienta nemeňte! Už len zníženie polohy (z vyvýšenej, na rovnú) môže spôsobiť problémy – vyvýšená poloha totiž napomáha odtoku nadbytočných tekutín z hlavy, a teda znižuje vnútrolebečný tlak.

Ako môžete pomôcť personálu

Rodina pacienta je neoddeliteľnou súčasťou liečebného procesu. Nevieme povedať, či vás pacient v kóme registruje alebo počuje, no existujú svedectvá od ľudí, ktorí v kóme boli, a túto skutočnosť potvrdili. Prítomnosť ľudí, ktorých mali radi, si pamätali ako príťažlivé scenérie, kým cudzincov vnímali nehostinne.

Rozprávajte v prítomnosti človeka v kóme, akoby všetko počul. Oznámte, že ste prišli, a kto ste.

Skúsenosti z praxe ukazujú, že prebudeniu z kómy môže napomôcť aj zmyslová stimulácia. Ide o podnety, ktoré sú príjemné pre postihnutého, a môžu povzbudiť činnosť ARAS:

 • zvukové podnety – rozprávajte sa s ním, povedzte mu, čo ste v ten deň zažili, pustite mu obľúbenú hudbu alebo reláciu v televízii; ak nemôžete byť s ním, nahrajte svoj hlas, ako sa hráte s deťmi, alebo im čítate obľúbenú rozprávku;
 • hmatové podnety – dotýkajte sa ho priamo, alebo vecami, ktoré mal rád na dotyk (napríklad obľúbenou látkou); ak je to možné, prineste mu jeho domáce zviera; ak vám to nie je nepríjemné, pomôžte personálu s bežnými hygienickými úkonmi (umývanie zubov, čistenie pokožky, polohovanie);
 • čuchové podnety – rozprášte jeho obľúbený parfum, prineste mu obľúbené kvety;
 • zrakové podnety – pustite obľúbený film, ukazujte obľúbené fotografie, premietajte jasné svetlá.

kóma prebudenie aromaterapia

Ak prídete ako návšteva, buďte najviac dvaja-traja. Keď rozprávate priamo na pacienta, vypnite rušivé vplyvy – rádio, TV.

Myslite aj na seba

Byť pri postihnutom nepretržite, nie je múdre, aj keď ho máte nesmierne radi. Myslite na to, že keď sa človek z kómy prebudí, následná rehabilitácia je dlhodobý proces.

Preto si nevyčerpajte všetky sily hneď na začiatku. Naďalej sa snažte viesť normálny život, stretávajte sa s priateľmi. Ak je v kóme jedno z vašich detí, nezanedbajte starostlivosť o ostatné!

Príbuzných častokrát prenasleduje pocit, že si musia so situáciou poradiť sami. Izolujú sa, a to je veľká chyba. V skutočnosti vám vzdialená rodina či známi veľmi radi pomôžu. Mnohí z nich sú totiž ticho iba preto, lebo nevedia, čo môžu spraviť.

Poproste ich, aby vám urobili nákup, alebo pomohli s odvozom do nemocnice. Nechajte ich, aby v niektoré dni šli do nemocnice namiesto vás, a vy si oddýchnite.

Fyzické dôsledky kómy

Mozog riadi každú funkciu tela, preto ľudia po prebudení z kómy pociťujú rôzne fyzické ťažkosti. Pre dlhodobý pobyt na lôžku a neaktivitu dochádza k výraznej strate sily a výdrže. Môžete sa stretnúť s únikom moču, neschopnosťou vykonávať presne riadené pohyby, či čiastočnou paralýzou istej časti tela. Objaviť sa môžu kŕče (takmer epileptické).

V dôsledku poškodenia zrakového nervu vzniká aj dvojité alebo rozmazané videnie. Ovplyvnené môžu byť všetky zmysly – hmat bude citlivejší, naopak, čuch a chuť môžu byť výrazne oslabené. Môžete mať opuchnuté a suché oči, či problémy s udržaním rovnováhy.

kóma liečba rekovalescencia

Po pobyte v kóme môžete mať problémy so stravovaním. Nemusíte pociťovať hlad, oslabia sa chuťové poháriky, po dýchacej trubici vás ešte môže bolieť hrdlo (hlasivky). Niektoré lieky zase spôsobujú pocit kovovej chuti.

Väčšina komplikácií však po niekoľkých týždňoch alebo mesiacoch vymizne, alebo sa aspoň zlepšia. Pri dvojitom videní vám na začiatok pomôže očná náplasť, v ťažších prípadoch špeciálne okuliare.

Pri problémoch so stravovaním vám môže lekár predpísať špeciálne nutridrinky, ktoré obsahujú všetky potrebné živiny. Určite nesoľte jedlo viac, ako ste zvykli pred kómou – chuť sa vám postupne vráti.

Opätovné nadobudnutie stratenej fyzickej sily je dlhodobý proces. Rehabilitácia môže trvať aj 2 roky. No niektoré následky môžu byť celoživotné. Doprajte si preto čas a stanovte si malé ciele.

Istý múdry muž raz povedal: „Nepozeraj sa na včerajšok, o čo lepší si dnes. Pozri sa, o čo si sa zlepšil za týždeň, a uvidíš pokrok!“

Neporovnávajte svoje pokroky, resp. zaostávanie s inými ľudmi v kóme. Každá kóma je samostatný prípad. Ak túžite po aktivite, skúste pracovať najprv iba pár hodín denne/týždenne. Neprepínajte svoje sily, keď ste stále vo fáze zotavovania, aby sa váš zdravotný stav nezhoršil.

Človek môže byť po prebudení „iný“

Pobyt v kóme má dopad aj na správanie. Môžete mať preto pocit, že váš príbuzný je po prebudení úplne iný človek.

Ľudia, ktorí sa prebudia z kómy, „prichádzajú k sebe“ postupne. Môžu byť veľmi rozrušení a zmätení. Nie je nič nezvyčajné, ak mali počas kómy halucinácie, a to v dôsledku silných liekov, ktoré brali na jednotke intenzívnej starostlivosti (aby vôbec prežili).

kóma spánok

Kvôli zavedeným infúziám a vývodom mohli mať tiež sny, v ktorých ich mučili alebo väznili (pripútaných k posteli). Môžu byť paranoidní, mať výčitky, že vám spôsobujú veľa problémov, alebo zle spávajú majú zo všetkého strach. Tento stav môže pretrvať niekoľko týždňov.

Na druhej strane, môžu sa vám javiť ako neempatickí, môžu hovoriť nemiestne veci (napr. nadávajú, hoci predtým hovorili slušne), nemusia si uvedomovať závažnosť svojho stavu, pozornosť udržia iba na krátku chvíľu. Veľmi ľahko ich vyruší vonkajší podnet (hlasy, hluk), dokonca vlastné myšlienky. Môžu sa „dookola“ pýtať na to isté, ťažko chápať zmysel jednoduchých slov, či nahrádzať zabudnuté slová slovami, ktoré podobne znejú, ale majú úplne iný význam.

Po úraze hlavy je častým problémom amnézia – strata pamäti. Pamäť sa postupne vracia, dlhodobá pamäť (zvyčajne) ako prvá. Bolo preukázané, že niektorí ľudia si nespomínajú na rehabilitačné cvičenia, hoci práve pri nich sa naučili nové telesné zručnosti, ktoré predtým neovládali.

Ako komunikovať s človekom, ktorý sa práve prebudil z kómy

 • Keď ho navštívite, predstavte sa.
 • Buďte priami, používajte jasné gestá a nekomplikované vetné spojenia. Neobviňujte ho, ak sa správa inak, ako pred úrazom, alebo že si neuvedomuje svoj stav. Ak sa správa spoločensky neakceptovateľne, pokojným hlasom ho napomeňte.
 • Medzi vašou otázkou a odpoveďou pacienta môže byť časový rozdiel aj niekoľko minút. Vždy počkajte pár minút na odpoveď, a ak neprichádza, zopakujte svoju otázku iba niekoľkokrát. Buďte si vedomí toho, že človek, ktorý prekonal kómu, dokáže udržať pozornosť iba na 515 minút.
 • Ak je pacient zmätený alebo rozrušený, prípadne stále opakuje to isté, snažte sa ho zaujať inou aktivitou. Obmedzte podnety, ktoré by ho mohli pri činnostiach rušiť (napr. hluk).
 • Aby ste pacientovi pomohli s pamäťou a so zorientovaním, vyznačte mu, aký je dnes deň, kde sa nachádza, spíšte preňho harmonogram denných činnostíjedál (aby si ho mohol kedykoľvek prečítať).

kóma strata pamäti

Prognóza kómy

Všeobecne platí, že čím skôr sa človek z kómy preberie, tým vyššia je pravdepodobnosť úplného zotavenia. U ľudí, ktorí sú v kóme dlhšie, než 4 týždne, je táto pravdepodobnosť nízka.

Aj napriek tomu – existujú vo svete prípady ľudí, ktorí sa prebudili po dlhšej dobe, a podarilo sa im celkom (alebo aspoň čiastočne) zotaviť.

Kóma je veľká skúška

Mať príbuzného, ktorý je v kóme, nie je vôbec jednoduché. Pociťujete strach, vinu, hnev, neistotu smerom k budúcnosti. Ani lekár s istotou nevie, kedy sa váš blízky prebudí, a či vôbec.

Buďte preto silní, a pripravte sa na všetky alternatívy. Na druhej strane, neberte „nie“ ako definitívnu odpoveď.

Autor je farmaceut

Redakčne upravené (jam)

Ilustračné fotografie

4 odpovedí na “Kóma a umelý spánok: Keď si želáme prebudenie blízkej osoby

 1. Spätné upozornenie: Pacienti s kostnými metastázami sa môžu liečiť cielene. Liečba u nich oddiaľuje nástup bolesti i vážne komplikácie | InfoZona.sk
 2. Spätné upozornenie: Pacienti s kostnými metastázami sa môžu liečiť cielene. Liečba u nich oddiaľuje nástup bolesti i vážne komplikácie | euro-bazar

Pridaj komentár