Dula pri pôrode: Aká je jej úloha? Môže byť so mnou až do konca?

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Každá žena má nespochybniteľné právo, vziať si k pôrodu jednu alebo viac osôb, ktoré ju budú sprevádzať v tejto dôležitej chvíli.

Môže to byť otec dieťaťa, niekto z rodiny, kamarátka alebo – dula. Táto posledná osoba jej ponúkne aj odbornú pomoc.

Dula však nepreberá na seba úlohu pôrodného tímu, ako si to mnohí myslia. Je iba psychickou oporou pre budúcu matku.

Aká je úloha duly?

Pozícia duly získala na popularite len v priebehu posledných rokov. Ide o školenú pomocníčku, ktorá prevádza ženu tehotenstvom, pôrodom a šestonedelím. Má byť jej psychickou a fyzickou oporou, no keďže nemá zdravotnícke vzdelanie, nemôže asistovať priamo pri pôrode.

Na pôrodnej sále už len pomáha rodičke, aby správne dýchala, dáva jej pocit istoty. Zatiaľ čo neškolení členovia rodiny nemusia túto situáciu zvládnuť, dula je pripravená na rôzne komplikácie a ponúka riešenia.

Dula je kamarátka s množstvom skúseností

Práca duly vyžaduje vysokú empatiu. Pri pohovoroch na kurz duly sa preto veľmi dbá na osobnostné vyžarovanie a povahu záujemkyne. Ak sa ukáže, že pod veľkým tlakom býva vystresovaná, na túto pozíciu sa nehodí.

Dulu si vyberajte z oficiálneho zoznamu

Výber duly nenechávajte na poslednú chvíľu. Pokiaľ ich nemáte vo vašom regióne dostatok, nemusí byť na váš termín voľná ani jedna. Vždy si vyberajte z oficiálneho zoznamu dúl, ktorý nájdete na internete. Takto získate školenú asistentku, ktorá prešla kompletným tréningom, alebo je tesne pred ukončením kurzu.

dula povolanie
Zdroj foto: AdobeStock.com

Ako nadviazať kontakt s dulou?

Dulu môžete osloviť na internete, alebo aj telefonicky. Dohodnite si osobné stretnutie. Veľmi dôležité je, aby ste si sadli osobnostne. Preto ak si nebudete rozumieť, tak vy, ako aj dula, máte právo odmietnuť spoluprácu.

Odkedy spolupracovať s dulou?

Ideálny čas na oslovenie duly je v 6. mesiaci. Takto budete mať ešte priestor na to, aby ste si vybrali inú dulu, keby ste nenašli spoločnú reč. Navyše, žena by mala počítať aj s možnosťou predčasného pôrodu, takže vaša nová pomocníčka bude včas k dispozícii.

Záleží len od rodičky, na akej forme spolupráce sa s dulou dohodne. Dula môže pomáhať s prípravou výbavy, predpôrodnými cvičeniami, môže prísť iba do pôrodnice, alebo môže ďalej asistovať počas prvých týždňov, keď sa vráti matka s dieťaťom domov. Ženy väčšinou využívajú tretiu možnosť, aby získali k pôrodu skúsenú oporu.

A aké sú povinnosti a právomoci duly?

Pred pôrodom

V tejto fáze funguje ako poradkyňa. S tehotnou ženou chodí na predprípravné kurzy, pomáha jej pri zdravotných problémoch posledných týždňov, ako napríklad opuchy nôh, hemoroidy, malátnosť. Spoločne nakupujú výbavu, alebo zariaďujú domácnosť, aby bola pripravená na príchod nového človiečika.

Dula je zároveň psychologickou poradkyňou, pretože sa s matkou veľa rozpráva o tom, čo materstvo obnáša, zbavuje ju zbytočných obáv. Pripravuje ju na pôrod a vysvetľuje jej, ako to bude celé prebiehať.

Počas pôrodu

Toto je najdôležitejšia časť spolupráce. Dula prichádza do pôrodnice s matkou. Najprv sú spolu na izbe, kde sa snaží matku upokojiť, zmierniť jej bolesti z kontrakcií, sleduje čas medzi kontrakciami. Z vlastných skúseností vyberá uvoľňujúce techniky – môžu to byť cviky na lopte, správne dýchanie, masáž, aromaterapia, alebo prechádzanie sa.

Dula asistuje aj pri tom, čo rodička aktuálne potrebuje. V niektorých prípadoch funguje ako sprostredkovateľ medzi personálom pôrodnice a rodiacou ženou.

Dula môže, ale nemusí byť prítomná na pôrodnej sále. Závisí to od rozhodnutia rodičky. Keď dula pokračuje aj pri ďalšej fáze pôrodu, plní najmä funkciu psychickej opory. Nemôže sa zapájať do práce zdravotného personálu, nesmie prevziať ani samotný pôrod. Nie je na to školená a neovláda presné odborné predpisy.

čo robia duly
Zdroj foto: AdobeStock.com

Po pôrode

Psychologická pomoc pokračuje aj po pôrode. Ak sa dohodnete na dlhšej spolupráci, často vám poskytuje podobné poradenstvo ako laktačná poradkyňa. Krátko po pôrode dbá na skorý kontakt matky s dieťaťom, dáva praktické rady ohľadom starostlivosti oň.

Počas šestonedelia môže prísť na niekoľko návštev, ale opäť nemôže nahradiť lekára. Ak má žena alebo dieťa nejaké zdravotné komplikácie, musí jej odporučiť kontrolu u odborníka. Zároveň sleduje matku, aby neprepadla popôrodným depresiám.

Zlepšuje kontakt s personálom

Ak dula robí túto činnosť dlhodobo, má už v pôrodniciach viacero kontaktov. Dobre sa pozná s personálom, vďaka čomu sa rýchlejšie prelomia ľady. Tehotná žena sa necíti odstrčená, zároveň získa od duly lepšie informácie o tom, ako to v danej pôrodnici chodí a načo sa má pripraviť. Vďaka nej sa žena vyhne nepríjemným situáciám, ktoré niekedy vyplynú z drobných nedorozumení.

Dula podporuje rozhodnutia matky, nepresviedča ju o iných názoroch

Z psychologického hľadiska je veľmi dôležité, aby dula nepresviedčala klientku o svojich názoroch. Namiesto toho jej predostrie rôzne alternatívy a vysvetlí, aké pozitíva a negatíva to so sebou nesie.

Keď sa potom žena intuitívne pre niečo rozhodne, nemá ju presviedčať. Musí ju v jej názore podporiť, aby pri pôrode nedošlo k sporom.

Pomáha aj s administratívnymi záležitosťami

Dula nie je školená len na psychologickú, ale aj praktickú pomoc po pôrode. Pomáha rodičom s vybavením niektorých administratívnych úkonov, ako napríklad prihlásenie na sociálnej poisťovni, hľadanie zdravotnej poisťovne, či vybavenie prislúchajúcich finančných príspevkov. Poskytne rodičom nielen kompletný zoznam týchto krokov, ale pomôže aj s vyplnením formulárov, prípadne usmerní, ako sa vybavujú tieto úradné záležitosti.

Kto môže byť dulou?

Dulou sa môže stať ktorákoľvek žena. Zdravotné, psychologické vzdelanie, či kurzy nie sú podmienkou, ale výhodou. Dula nemusí byť matkou, dokonca nemusí mať za sebou ani asistovanie pri pôrode svojej sestry alebo kamarátky.

Najprv však musí prejsť výberovým konaním občianskeho združenia dúl, a potom absolvovať príslušný kurz. Po jeho skončení už môže vykonávať prax, no musí byť označená ako osoba v zácviku.

Na konci ešte musí prejsť skúškami, po ktorých dostane oprávnenie. Potom je oficiálne zaradená do zoznamu dúl. Túto činnosť môže vykonávať len ako doplnkové zamestnanie, ale neskôr, keď má už viac klientok, aj ako hlavnú profesiu.

Koľko stojí dula?

Cena za služby závisí od viacerých faktorov. Najdôležitejšia je však prax a skúsenosť duly. Čím viac pôrodov s dobrými referenciami má za sebou, tým viac môže pýtať za svoje služby.

Veľa tiež závisí od toho, aké konkrétne úkony budete od nej požadovať. Ceny sa pohybujú okolo 30 eur za týždeň, za samotný pôrod sa platí od 60 eur vyššie. Zdravotné poisťovne tieto úkony nepreplácajú.

koľko stojí dula
Zdroj foto: AdobeStock.com

Môže byť pri pôrode dula, keď je tam už otec?

Tieto podmienky stanovuje každá pôrodnica inak. Všeobecne platí, že v prvej fáze môže byť prítomných viac ľudí, no neodporúča sa, aby to boli viac ako 2 osoby, aby nekomplikovali prácu personálu.

Počas kontrakciách môže byť pri žene otec dieťaťa aj dula. Ďalej to už závisí od konkrétnych pravidiel nemocnice, ktoré by ste si mali vopred zistiť. Niekde môže ísť do sály s rodiacou ženou len 1 osoba, pričom to nemusí byť partner. Iné nemocnice dovolia prítomnosť viacerých ľudí, čiže okrem otca a duly, aj niekto z rodiny.

Za vstup týchto osôb sa zväčša platí poplatok, ktorého výška závisí od konkrétnej pôrodnice. Dula nie je v žiadnom prípade pre otca konkurenciou. Na rozdiel od muža, však vie poskytnúť odbornú pomoc, ktorá uľahčí pôrod. Keď je to potrebné, dula je oporou aj pre otca dieťaťa.

Aký je rozdiel medzi dulou a pôrodnou asistentkou?

Zatiaľ čo dulou môže byť aj žena bez zdravotného vzdelania, pôrodná asistentka má potrebné certifikáty – je regulárnou zdravotníckou pracovníčkou. Budúce matky s ňou takisto absolvujú predpôrodnú predprípravu, ale hlavná odlišnosť je v jej úlohe počas samotného narodenia dieťaťa. Pretože na rozdiel od duly, pôrodná asistentka môže pri pôrode priamo asistovať.

Odlišnosti sú aj pri financovaní, keďže služby asistentky sú čiastočne preplatené.

dula cenník
Zdroj foto: AdobeStock.com

Musí byť dula neustále k dispozícii?

Tehotná žena by nemala zabúdať na to, že dula môže mať na starosti aj inú rodičku. Niekedy si musí zosúladiť viacero termínov, aby vedela plnohodnotne pomôcť každej klientke.

Keď však nastane pôrod podstatne skôr pred očakávaným termínom, môže stať, že v tom čase bude pri inom pôrode – vylúčiť sa to nedá. Dula je neustále k dispozícii 12 týždne okolo očakávaného termínu. Lenže ak ten nastane skôr, záleží od jej plánov, či môže okamžite prísť do pôrodnice.

Pokiaľ sa z týchto dôvodov dula nemôže zúčastniť pôrodu, za jej služby sa neplatí. Vypočíta sa len suma za to obdobie, ktoré spolu strávili pred pôrodom.

Dula znižuje počet komplikácií pri pôrodoch

Viaceré štúdie potvrdili, že spolupráca s týmito odborníčkami znižuje niektoré riziká pri pôrode. K mnohým z nich totiž dochádza zo stresu rodičky, alebo kvôli pracovnej vyťaženosti personálu.

Keďže dula je neustále s rodiacou ženou, tak môže rýchlo reagovať a sprostredkovať potrebné informácie zdravotníkom. Podľa randomizovanej štúdie Pôrod s dulou (M. H. Klaus, J. H. Kennell a P. H. Klaus), sa tým znižuje riziko cisárskeho rezu až o 50 % a kliešťového pôrodu o 40 %.

Psychická podpora duly vie byť taká silná, že často nie sú nutné utlmujúce lieky proti bolesti, alebo epidurálka. Dula je skvelou sekundantkou v neľahkej životnej situácii. A ktovie, možno si takto nájdete aj novú kamarátku.

Zdroje:

http://www.duly.sk/

http://www.duly.sk/statistika/

http://www.matervia.sk/porod-s-dulou/kto-je-dula/dula-pri-porode/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3647727/

http://americanpregnancy.org/labor-and-birth/having-a-doula/

https://www.motherandbaby.co.uk/pregnancy-and-birth/birth/getting-ready-for-birth/doula-hire-could-a-doula-make-your-birth-better

https://www.onemedical.com/blog/live-well/doula/

https://www.whattoexpect.com/pregnancy/hiring-doula

https://www.treehugger.com/health/5-reasons-for-doula-your-birth.html

http://pathwaystofamilywellness.org/Pregnancy-Birth/what-to-expect-from-your-doula.html

Pridaj komentár