Kedy bude zdravotníctvo nasledovať pacienta?

Príspevok občianskeho združenia SLOVENSKÝ PACIENT ku Konferencii o začatí dialógu o budúcnosti slovenského zdravotníctva:

“Spoločne, odborne a transparentne za ozdravenie slovenského zdravotníctva”.

Organizátori: Slovenská lekárska komora, Slovenská lekárska spoločnosť (Hotel Saffron, Bratislava, 16.2. 2016).

Radoslav Herda, predseda správnej rady SLOVENSKÝ PACIENT, o.z.

„Ak chceme rozprávať o pacientovi, musíme si uvedomiť, že ten si len ťažko vie predstaviť, ako systém zdravotníctva funguje. Pacient tomuto systému primárne nerozumie, a len veľmi ťažko mu vie adresovať zrozumiteľnú požiadavku.

Dobrým príkladom takejto neschopnosti môže byť otázka jednej zdravotnej poisťovne, keď sa pacientova osobná skúsenosť nedá premeniť na vymenovanie výhod, resp. nevýhod, či je lepšie mať na Slovensku jednu zdravotnú poisťovňu, alebo tri, prípadne viac.

Čo však pacient jednoznačne rozlíšiť vie, je dostupnosť starostlivosti. Presne vie, ako ďaleko musí za zdravotnou starostlivosťou ísť a koľko za ňu zaplatí. Vie tiež jasne posúdiť etické správanie zdravotníckeho personálu. Zložitejšie je už posúdenie kvality zdravotnej starostlivosti, najmä kvality zákrokov v nemocniciach.

Ukradnutý štát

Za najtragickejšie v súčasnosti považujeme, že Slovensko bolo – ako štát – ukradnuté a prestalo spľňať svoju funkciu. Samozrejme, ešte stále sú poskytované štátne služby, ale pri bližšom pohľade na ne zistíme, že sú plné klientelizmu a boja o udržanie moci.

Zmena v nedohľadne

Zároveň musíme konštatovať, že nádej, že by sa to mohlo v blízkej dobe zmeniť, je veľmi malá. Skalná skupina voličov vládnej strany, ktorá nie je veľmi citlivá na korupciu a nevyžaduje zmeny v zdravotníctve, je totiž na úrovni 25 % volebných hlasov. A pokiaľ táto skupina nebude mať záujem o zmenu, reforma v zdravotníctve sa tak skoro neudeje. Jednoducho, nebude tu potrebný tlak zdola.

Ako teda urobiť potrebné zmeny v zdravotníctve, aby sa zachovala jeho funkcia, aj charakter? Čo ľuďom zostáva, ak chcú niečo zmeniť? Máme nejaký nápad, vďaka ktorému by sa pacientska situácia zmenila k lepšiemu?

 Kedy bude zdravotníctvo nasledovať pacienta peniaze

Peniaze nasledujú pacienta

Po poslednom stretnutí s jednotlivými tieňovými ministrami, sme zaznamenali, že väčšina vplyvných politikov nadbieha finančným skupinám, hovoria len o témach, ktoré sa im hodia, a tým si zabezpečujú stranícku podporu a finančné prostriedky, potrebné na chod a kampaň politickej strany. Pripúšťame, že takéto nie sú všetky strany.

Paradoxom slovenského zdravotníctva je, že kvalita volebných programov nemá vplyv na referencie. Príkladom môže byť kvalitný program pre zdravotníctvo od strany SKOK, alebo SaS, a v podstate neexistujúci program vládnej strany SMER. Napriek citlivosti témy zdravotníctva, nerozhoduje tu, či sa niečo zmysluplné vykonalo, ale či je ešte stále “to” zdravotníctvo zadarmo.

Politici “nevedú” zdravotníctvo. Prečo? Lebo keby to platilo, boli by už dávno sľubované DRG a eHealth v prevádzke, a občanovi by slúžil efektívnejší a funkčnejší systém. Stále sa však čaká na to, kým to začne niekomu vplyvnému vyhovovať, lebo tlak od občana v tejto veci v podstate neexistuje.

Treba však povedať, že tieto systémy automaticky neprinesú do zdravotníctva peniaze. Na Slovensku dokonca platí, že aj funkčná vec sa – vďaka rôznym konštantám – môže stať úplne nefunkčnou, a akýkoľvek dobrý zákon sa v rukách neskontrolovateľnej moci premieňa na zdrap papiera.

Čo robiť budeme

Nemáme žiadnu zázračnú paličku, ktorou by sme mávli, a naše zdravotníctvo by sa v tej sekunde premenilo na fungujúci dánsky alebo holandský model. Zdravotníctvo, ako aj mnoho iných systémoch, je o ľuďoch, ktorí ho riadia, vykonávajú a volia.

Chceme, aby peniaze nasledovali pacienta. Pacient sa však bude musieť zmeniť. Bude musieť byť systémovo aktívny. Bude sa musieť vyjadrovať, žiadať rôzne ponuky a vyberať si, žiadať rebríčky a hodnotiť, naučiť sa rozlišovať, a prikláňať sa na jednu alebo druhú stranu. A popritom všetkom, bude míňať svoje vlastné peniaze, aby systém vedel, čo naozaj chce.

Zmena nenastane zajtra, aj preto, že slovenský pacient si zvykol v nefungujúcom systéme nakupovať služby mimo systém. So svojimi 400 miliónmi, ktoré utratil v roku 2013 v ambulanciách, totiž nevytvoril tlak na systém, ale iba degeneroval už aj tak dosť korupčný charakter zdravotníctva.

Pacient systému zdravotníctva neverí. Pokiaľ by mu veril, za predplatenú zdravotnú starostlivosť by si už nepriplácal, a nesnažil by sa ju ďalšími poplatkami zabezpečiť. Musíme sa vymaniť z tohto korupčného kruhu, ktorý neprináša kvalitu, a čo je hlavné – neumožňuje, aby kvalita nasledovala pacientove peniaze, keďže tie v systéme vlastne neexistujú.

Budeme posilňovať hlas občana-pacienta, aby získal na váhe v celej filozofii slovenského zdravotníctva. Pretože iba pacient – na svojom tele – najlepšie zistí, akú službu v zdravotníctve chce dostať, a s akou službou bude spokojný.

Kedy bude zdravotníctvo nasledovať pacienta sestry

Čo robiť nebudeme

Nebudeme podporovať stratégiu vládnucich skupín – rozďeľuj a panuj. Nebudeme na seba vzájomne útočiť, nebudeme zrádzať tých, ktorí sa o nás starajú, ale budeme hľadať a podporovať spôsoby, aby sa konflikty neriešili iba formou trestných oznámení a škandalizovaním v médiách. Ak to má fungovať, budú si musieť sestry a lekári urobiť poriadok vo vlastných radoch a dokázať vyvodiť dôsledky za svoje neetické správanie.

Občan-pacient tak bude rád stáť na strane občana-lekára a občana-sestry, aby im pomohol získať dôstojnejšie postavenie v profesnom živote. Veď, v konečnom dôsledku, je to spokojný lekár a sestra, ktorých chce mať pacient pri sebe.

Chceme, aby ľudia dostávali viac peňazí za svoju prácu, aj aby sa zvýšil podiel miezd vo výdavkoch štátu na úroveň okolitých krajín. Ak sa darí štátu, prečo by to nemali pocítiť občania?!

Dostávame otázku: a budú tí zdravotnícki pracovníci robiť viac a lepšie, keď im stúpnu mzdy? Aby sme poukázali na nezmyselnosť tejto otázky, tak sa pýtame: Bude zdravotná poisťovňa lepšia, keď jej umožníme vyšší zisk?

Veríme, že kvalita zdravotnej starostlivosti bude lepšia až vtedy, keď si zdravotnícki pracovníci budú svoju prácu vážiť, keď bude lukratívna, a bude im na nej tak záležať, že ju nebudú chcieť stratiť. Situácia je však dnes opačná. Práca v slovenskom zdravotníctve sa stáva neatraktívnou, a stále viac lekárov a sestier odchádza zo Slovenska preč.

Zabezpečiť dostatok kvalitných lekárov a sestier, je úlohou ministerstva zdravotníctva. Trendy hovoria o tom, že sa mu to nedarí.

Kedy bude zdravotníctvo nasledovať pacienta lekári

Čo (si) musíme povedať

Aký sme národ, takých máme vodcov. Akí sme nároční na médiá, také kvalitné informácie nám poskytujú. Ako sa správame k našim telám, také je naše zdravie.

Pokiaľ sa hlavnou témou zdravotníctva nestane oddiaľovanie chorôb a verejné zdravie, tak to pri chorobách a pacientoch nedobehneme. Vtedy už bude neskoro.

Pokiaľ chceme od systému viac transparentnosti, nemôžu ambulancie zdaňovať iba 20 % svojich príjmov od pacientov (http://www.kovacservices.sk/web/img/files/f0ac41891f5d08411d7d99221e1d2cfd.pdf)

Pokiaľ sa lekári nebudú úprimne venovať vyliečeniu svojich pacientov, nebudú mať ich dôveru, a oni budú hľadať alternatívu.

Pokiaľ sa pacienti nebudú venovať prevencii, finančné zdroje v zdravotníctve nebudú stačiť na liečenie budúcich chorôb.

A pokiaľ si pacient neprestane humpľovať svoje telo, zdravie obyvateľstva sa nezlepší.

Ako by mala vyzerať zmena

Ak chceme, aby nastala zmena, musí ju chcieť väčšina.

Ak ju bude chcieť, vidíme dve možnosti, ako sa to môže udiať:

1) Viac vedieť

Nové vedomosti prinesú viac menežérskych postupov na uskutočnenie zmeny.

2) Poľudštiť sa

Viac morálky, prinesie citlivosť a rešpekt do vzájomných vzťahov.

V združení veríme najmä druhej ceste.”

Radoslav Herda SLOVENSKÝ PACIENT
Radoslav Herda

Fotografie: Radoslav Herda (archív združenia), ilustračné (shutterstock.com)

Pridaj komentár