Prieskum: Pacienti nepoznajú dátum uvedenia eHealth-u na Slovensku

Bratislava, 10. decembra 2015 – Termín uvedenia eHealth-u do praxe stanovila Vláda SR na 1. január 2017.

Podľa internetového prieskumu, ktorý realizovalo občianske združenie SLOVENSKÝ PACIENT, však väčšina pacientov tento dátum nepozná.

Prieskum na portáli slovenskypacient.sk navyše ukázal, že len každý dvadsiaty pacient hovoril o elektronickom zdravotníctve so svojím lekárom.

Podľa výkonného riaditeľa združenia Jána Mútalu, za to môže nielen slabá osveta zo strany lekárov, ale aj Ministerstva zdravotníctva SR:

„Prieskum potvrdzuje viaceré bariéry pre účinné zavedenie eHealth-u do systému slovenského zdravotníctva. Výsledky naznačujú, že potenciál projektu nie je dostatočne vysvetlený verejnosti. Záujem médií a niektorých organizácií sa obmedzuje na dve oblasti, pričom na obe je nahliadané kriticky: finančná stránka projektu – a jeho predraženosť, ktorú nateraz neposudzujeme, a obavy z možného úniku citlivých informácií – náš prieskum ich nepotvrdil.“

Výsledky prieskumu

Internetový prieskum realizovalo občianske združenie SLOVENSKÝ PACIENT na svojej stránke v dňoch 26. október až 4. december 2015. Prieskum, na ktorom sa zúčastnilo 412 respondentov, bol prístupný pre všetkých návštevníkov stránky.

Zo zozbieraných dát vyplýva viacero pozitív, ale aj niekoľko negatívnych zistení. Najalarmujúcejší je už spomenutý nízky počet respondentov (5,6 %), ktorí so svojím praktickým lekárom zatiaľ o eHealth-e nehovorili. Nízke je aj percento (38,7 %) tých, ktorí uviedli správny dátum uvedenia eHealth-u.

Oproti tomu, vysoké očakávania vkladajú pacienti do ľahšej komunikácie s lekárom (78,2 %), či zlepšenia procesu objednávania na vyšetrenie (63,3 %). Viac ako 85 % respondentov by však uvítalo viac informácií o eHealth-e.

„Špecifickými činiteľmi pri informovaní verejnosti sú zdravotnícki pracovníci, hlavne lekári. Praktickí lekári aktívne nekomunikujú so svojimi pacientmi, nepripravujú ich na nové podmienky, nepropagujú výhody projektu. Na ich obranu však treba povedať, že zodpovedné subjekty ich k tomu ani nevyzývajú,“ zdôrazňuje J. Mútala.

Slovenskí lekári sa dlhodobo bránia tvrdením, že majú málo času na plnohodnotnú komunikáciu so svojimi pacientmi. Ak chcú uspokojiť všetkých pacientov, a nepozývať ich k sebe na druhý deň, obyčajne vyhráva racionálny prístupposkytnutie prvotnej zdravotnej pomoci.

Elektronická dokumentácia by im neskôr mala vyjsť v ústrety pri rozhodovaní o voľbe liečby, liekov, zdravotníckych pomôcok, či pri znižovaní duplicitných vyšetrení, ktorých u nás evidujeme stále veľa.

„Očakávané prínosy eHealth-u v oblasti akútnej zdravotnej starostlivosti vyplývajú predovšetkým z toho, že pacient bude mať vždy pri sebe základné informácie o svojom zdravotnom stave. Najmä z pohľadu urgentnej zdravotnej starostlivosti, by to malo znamenať výrazný posun vpred,“ hovorí prezident Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva, MUDr. Peter Makara.

dátum uvedenia eHealth-u na Slovensku-prieskum
Tlačová konferencia v Bratislave: J. Mútala, MUDr. H. Kajanová, Ing. M. Lelovský, MUDr. S. Ostrovská

Právo na informácie – jedno zo základných ľudských práv

Je nesporné, že elektronické informácie, ktoré súvisia so zdravím, s predpísanými liekmi a liečebnými postupmi, predstavujú citlivé osobné údaje o našich telách a mysliach. Tieto údaje je preto potrebné chrániť pred zneužitím zo strany iných osôb.

Združujúce pacientske organizácie však postupne odbúravajú obavy, že informácie môžu byť niekým zneužité, alebo že pre občanov je technika odstrašujúca.

„e-Health by mal byť prínosom pre všetky zúčastnené strany – tak pre lekárov a odborníkov, ako aj pre pacientov. Informácie budú na jednom mieste, zjednoduší sa administratíva, my sa z toho tešíme. Pre pacientov so zriedkavými ochoreniami, to prinesie aj pozitíva v súvislosti s rozširovaním Európskych Referenčných Sietí (ERS). Informácie o liečbe pacientov so zriedkavými chorobami budú ľahšie dostupné pre jednotlivých odborníkov, a pomôže to aj pri vytváraní špecializovaných pracovísk pre zriedkavé choroby na Slovensku,“ uviedla Ing. Beáta Ramljaková, podpredsedníčka správnej rady Slovenskej aliancie zriedkavých chorôb (SAZCH).

Naplnenie týchto vízií, si pritom žiada väčšiu spoluprácu tých, ktorí na projekte e-Health pracujú, s tými, ktorých sa najviac dotýka – so slovenskými pacientmi. Podľa zástupcov pacientov, by ministerstvo zdravotníctva a verejno-právne médiá mali vyvinúť viac snahy pri informovaní o zmenách v rezorte, ktorý je financovaný z verejných zdrojov.

Občianske združenie SLOVENSKÝ PACIENT bude aj naďalej monitorovať situáciu okolo elektronizácie zdravotníctva, a podobný pacientsky prieskum zopakuje aj v polovici budúceho roka.

Fotografie: SLOVENSKÝ PACIENT a shutterstock.com

Pridaj komentár