Každý rok u nás pribudne jedno malé mesto plné psoriatikov

Psoriáza je dedične podmienené, chronické, recidivujúce ochorenie kože, kĺbov, slizníc a nechtov na imunitnom podklade. Vyskytuje sa v rovnakej miere u žien, ako u mužov. Postihuje približne 2-5 % európskej populácie, no v severských štátoch je výskyt vyšší, ako na juhu Európy. Na Slovensku sa predpokladá psoriáza u 110 000–200 000 ľudí, z toho je asi 10 % detí do 15 rokov.

Iba polovica sa lieči

Ročne je u nás hlásených 11 000–15 000 nových ochorení na psoriázu. Číslo zodpovedá počtu obyvateľov menšieho slovenského mesta. V ošetrovaní dermatológa je celkovo 65 000 pacientov – viac ako 1 % Slovákov teda oficiálne trpí touto chorobou. Pritom sa odhaduje, že neliečených a nediagnostikovaných je zhruba raz toľko. Psoriáza je ochorenie, ktoré aj keď nespôsobuje predčasné úmrtie pacienta, môže ho invalidizovať, a veľmi výrazne a vo všetkých smeroch ovplyvňuje kvalitu jeho života. 15-25 % psoriázy prebieha v stredne ťažkej až ťažkej forme. Práve títo pacienti sú kandidátmi na systémovú liečbu. Mnohí z nich sa však neliečia dostatočne, a dlhodobo ostávajú len na lokálnej liečbe. Celková liečba psoriázy by mala byť rýchla a účinná, minimálne toxická, dobre znášaná, a nakoniec aj pohodlná pre pacienta. Súčasné možnosti vedy sú však aj napriek veľkému rozvoju obmedzené.

Systémová liečba

Každá systémová liečba psoriázy má svoje výhody, ale aj nevýhody a obmedzenia. Preto je potrebné, aby bol každý pacient pred jej nasadením podrobený dôslednému vyšetreniu. Je nevyhnutné, aby psoriatik bol poučený nielen o správnom užívaní liekov, ale aj možných rizikách a komplikáciách. Zároveň musí byť počas liečby pravidelne kontrolovaný – po klinickej, aj vnútornej stránke.

Najstaršou systémovou terapiou je fotochemoterapia. Odvíjala sa od kladného vplyvu slnečného žiarenia na psoriázu. V súčasnej fotochemoterapii sa uplatňuje UVA žiarenie v kombinácii so psoralénmi – látkami, ktoré zvyšujú citlivosť kože na UV žiarenie, a umožňujú tak zníženie dávky pri rovnakom, resp. zvýšenom liečebnom efekte. Psoralény však zaťažujú pečeň – preto je vhodné zdržať sa pitia alkoholu a pravidelne absolvovať pečeňové testy. Ani druhá časť fotochemoterapie, UVA žiarenie, nie je neškodná. Z tohto dôvodu sa stanovuje dávka žiarenia, ktorú človek môže dostať počas jednej kúry, resp. za celý život.

Ďalším prípravkom, ktorý sa používa v systémovej liečbe psoriázy, je acitretín. Acitretín zasahuje priamo pri vzniku psoriatických ložísk, zabraňuje ich vzniku na bunkovej úrovni, a ovplyvňuje aj tvorbu šupín a zápalovú reakciu. Imunosupresívum cyklosporín je súčasťou systémovej liečby psoriázy už dlhé roky. Tento liek zastavuje zápalové procesy v koži a kĺboch psoriatika. Ako liek, ktorý potláča časť imunitnej reakcie, je síce veľmi účinný, no má rôzne vedľajšie účinky a obmedzenia, ktoré sa týkajú predovšetkým obličiek, tlaku krvi a pod. Metotrexát je preparát, ktorý by sa mal podávať pacientom so stredne ťažkou až ťažkou formou psoriázy, pri celotelovom postihnutí kože, pri pustulóznej forme psoriázy a pri postihnutí kĺbov. Metotrexát je cytostatikum, ktoré bráni nadmernému množeniu buniek a zápalovej reakcii, čo je základ vzniku psoriatických ložísk. Aj metotrexát je liek, ktorý má určité obmedzenia. Nesmú ho užívať tehotné ženy, ľudia s poruchami obličkových a pečeňových funkcií, so zlým krvným obrazom, s akútnymi infekciami, alkoholici a pod.

Aké sú výhody a riziká systémovej liečby psoriázy?

Výhody sú v pohodlnom užívaní tabliet, v úspešnom potlačení prejavov ochorenia, v nezaťaženosti lokálnou terapiou, v používaní menšieho množstva mastí, krémov a roztokov, a teda v zlepšení celkovej kvality života. Riziká sú v možných vedľajších účinkoch a reakciách s inými liekmi. Rizikám sa však dá z veľkej časti predchádzať pravidelnými kontrolami u kožného lekára, resp. dôsledným dodržiavaním všetkých príkazov a poučení, ktoré boli pacientovi poskytnuté. Len úzka spolupráca lekára a pacienta umožní najbezpečnejšiu a najúčinnejšiu systémovú liečbu psoriázy.

Nové trendy v liečbe – biologická liečba.

Systémová liečba psoriázy bola v posledných rokoch obohatená o tzv. biologiká. Biologiká sú prípravky, ktoré vznikli na základe podrobného výskumu príčin psoriázy. Tieto lieky síce tiež nevedia psoriázu vyliečiť, ale určitá skupina pacientov sa počas ich užívania dostane do bezpríznakového stavu. Biologiká sú určené na liečbu stredne ťažkej až ťažkej ložiskovej psoriázy u dospelých, a niektoré aj u detí od 8 rokov. Pacienti musia mať postihnutých minimálne 10 % povrchu kože a PASI skóre vyššie ako 10. PASI je hodnota, ktorá odzrkadľuje množstvo šupín, intenzitu zápalu, zhrubnutia a rozsah postihnutého povrchu kože. Ďalšou podmienkou pre liečbu biologikami je, že pacient nesmie užívať alebo neznáša ostatnú systémovú terapiu (cyklosporín, metotrexát, acitretín, PUVA), ktorou už bol v minulosti liečený, a táto vtedy zlyhala.

Liečba biologikami je odporúčaná aj u tých pacientov, ktorí majú ďalšie ochorenia, pre ktoré nemôžu byť liečení klasickou systémovou liečbou. Na druhej strane, biologikami nemôžu byť liečené tehotné a dojčiace ženy, ľudia s niektorými neurologickými chorobami, so zlyhávaním srdca, s nádormi, infekciami a vysokým rizikom infekcie. Výsledky liečby sa hodnotia po 12-tich týždňoch. Ak nastane zlepšenie psoriázy o 75 %, v liečbe sa pokračuje, ak nie, liečba je ukončená. Liečba biologikami musí byť ukončená aj v prípade tehotnosti, vzniku malígnych nádorov a pri infekčnom ochorení. Prerušiť ju musíme aj vtedy, keď pacienta čaká operácia alebo očkovanie, alebo má iné komplikácie.

V súčasnosti sú na Slovensku dostupné štyri biologiká. Tri z nich sa aplikujú podkožne injekciou, podobne ako inzulín pri cukrovke, jeden liek sa podáva v infúzii raz za 8 týždňov. Liečba biologikami je ambulantná. Pacient je sledovaný najprv raz za mesiac, a po troch mesiacoch raz za štvrť roka.

Všetky biologiká majú rovnaké podmienky na začatie aj ukončenie liečby. U každého vhodného pacienta, ktorý mal štandardnú systémovú liečbu, sa vyplní žiadosť, ktorá obsahuje otázky o zhubných nádoroch, infekciách a tuberkulóze uňho, alebo v jeho rodine. Doplnia ju výsledky vyšetrení z krvi a vyšetrení možných ložísk infekcie, a zhodnotí sa celkový nález. Keď pacient spĺňa podmienky, vyplnená žiadosť sa posiela do príslušnej poisťovne žiadateľa.

Liečbu biologikami musí odsúhlasiť revízny lekár – na základe požiadavky navrhujúceho lekára, ktorý pracuje v jednom zo šiestich centier pre biologickú liečbu psoriázy dospelých na Slovensku, alebo v bratislavskom centre pre biologickú liečbu psoriázy u detí.

Pridaj komentár