Interrupcia – umelé prerušenie tehotenstva

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Interrupcia je veľmi citlivá téma, s ktorou sa potýkajú ženy nielen na Slovensku, ale po celom svete.

Zlá finančná situácia, nízky vek ženy, nevyspelosť partnerov, tlak zo strany okolia, kariéra, zdravotné problémy, násilné trestné činy – to sú najčastejšie dôvody pre dobrovoľné prerušenie tehotenstva.

Otázka interrupcie dnes svet rozďeľuje na dva tábory. Niekto ju schvaľuje ako slobodné právo ženy, iný ju považuje za niečo neodpustiteľné.

Ako ste na tom vy?

Čo je to interrupcia?

Interrupcia (potrat alebo umelé prerušenie tehotenstva) je lekársky zákrok, ktorého prevedenie je upravené Zákonom 73/1986 Zb. a príslušnou vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR.

Na Slovensku je interrupcia legálna do 12. týždňa tehotenstva, čo sa počíta od prvého dňa poslednej menštruácie. Zákrok sa vykonáva väčšinou na prianie ženy, no môže byť prevedený iba v odbornom zariadení, pod vedením erudovaného gynekológa.

Čo robiť, ak ste sa rozhodli pre interrupciu?

V prípade, že ste na tehotenskom teste objavili „neželané“ 2 čiarky, v prvom rade navštívte svojho gynekológa. Ten na základe krvných testov a ultrazvukového vyšetrenia potvrdí graviditu a upresní dĺžku jej trvania.

Na Slovensku možno vykonať interrupciu bez udania dôvodu do 12. týždňa tehotenstva. V prípade závažných zdravotných dôvodov, ohrozujúcich život ženy, aj bez ohľadu na dĺžku trvania tehotenstva. Interrupcia sa však nesmie vykonávať častejšie ako 1x za pol roka.

Pokiaľ o interrupciu požiada žena, ktorá ešte nedovŕšila 16 rokov života, je nevyhnutný súhlas zákonného zástupcu, prípadne osoby, ktorej bola zverená do výchovy. Ak ide o ženu, ktorá je vo veku od 16 do 18 rokov, súhlas rodiča sa nevyžaduje. V takom prípade zdravotnícke zariadenie iba vyrozumie zákonného zástupcu o interrupcii.

Ak sa predsa rozhodnete pre ukončenie tehotenstva, pričom sa nachádzate v povolenom intervale a spĺňate zákonom stanovené podmienky, gynekológ vám vysvetlí celý postup a poučí vás o možných rizikách. Potom máte 2 dni na premyslenie, či názor nezmeníte. Ak nie, lekár vám dá vyplniť tlačivo „Žiadosť o umelé prerušenie tehotenstva a hlásenie potratu“.

Svojím podpisom potvrdíte, že ste boli oboznámená so všetkými rizikami, vyplývajúcimi zo zákroku. Lekár vám následne odporučí zdravotnícke zariadenie na výkon interrupcie.

Interrupciu môžete podstúpiť aj bez vedomia vášho gynekológa alebo rodiny, a to návštevou súkromnej kliniky, ktoré kladú dôraz na anonymitu a súkromie svojich pacientok. Postup je však rovnaký: keďže ide o lekársky zákrok, musíte podstúpiť všetky sprievodné vyšetrenia a konzultácie s gynekológom danej kliniky.

interrupcia definícia
Zdroj foto: Shutterstock.com

Môže byť žiadosť o interrupciu zamietnutá?

Podľa interrupčného zákona sú zdravotnými prekážkami, pre ktoré nemožno na žiadosť ženy prerušiť tehotenstvo, dva konkrétne stavy:

 • interrupcia je nebezpečná vzhľadom na zhoršený zdravotný stav ženy,
 • od predchádzajúcej interrupcie neuplynulo viac ako 6 mesiacov.

Ako prebieha interrupcia?

Interrupcia je prerušenie gravidity chirurgickým zákrokom alebo chemickou látkou. Presné stanovenie týždňa tehotenstva je nevyhnutné najmä kvôli druhu plánovanej interrupcie. Vo všeobecnosti existujú 2 druhy interrupcie:

 • podanie tablety,
 • chirurgický zákrok.

Interrupcia pomocou tabletiek

Od roku 2013 existuje na našom trhu „potratová tabletka“ – liečivo mifepriston. Toto liečivo už niekoľko rokov používajú gynekológovia na Slovensku, ale aj v Česku. Tabletková interrupcia vyžaduje užívanie 2 rozličných liekov s odstupom 36 – 48 hodín. Mifepriston možno užiť najneskôr do 63 dní od prvého dňa poslednej menštruácie.

Účinok spočíva v tom, že tableta blokuje produkciu ženského hormónu progesterónu, ktorý je najmä v počiatočných štádiách tehotenstva dôležitý na udržanie gravidity a vývoj plodu. Jednoducho povedané – mifepriston odníma zárodku výživu, a vo vyšších dávkach ho usmrtí a oddelí.

Následne je žene podaný hormón prostaglandín – misoprostol. Ten sa používa na vyvolanie kontrakcií. Jeho pôsobením dochádza k miernemu krvácaniu, kŕčom, až vypudeniu plodu a placenty (pôrodnými cestami).

Môžem si „potratovú tabletku“ voľne zakúpiť v lekárni?

Tabletka je prísne viazaná na lekársky predpis. Na internete sa však nelegálne predáva bez lekárskeho predpisu. Štátny ústav pre kontrolu liečiv preto vydal upozornenie, že internetový predaj potratovej tabletky pod označením RU 486 je nezákonný a užitie musí prebiehať výhradne pod dohľadom lekára.

„Pri nákupe lieku cez internet, z nelegálnych internetových stránok, hrozí dodanie falšovaných alebo nekvalitných liekov, ktoré neobsahujú to, čo deklarujú; môžu obsahovať zdraviu škodlivé látky, alebo nedosahujú požadovanú kvalitu,“ uviedla vtedajšia hovorkyňa ŠUKL Valéria Pernišová.

interrupcia v prvom mesiaci tehotenstva
Zdroj foto: Shutterstock.com

Medikamentózny, alebo chirurgický potrat?

Výhodou medikamentózneho prerušenia je, že ho možno vykonať už veľmi skoro, a nie je nutný žiadny operačný zásah. Výhoda chirurgického prerušenia zase spočíva v tom, že zákrok prebehne rýchlo a väčšinou je sprevádzaný len krátkodobým a miernym krvácaním.

Neexistuje preto žiadna dobrá ani zlá metóda – všetky sú veľmi účinné, majú málo vedľajších účinkov a je s nimi dostatok skúseností. Rozhodnutie preto musí urobiť žena.

Ako prebieha chirurgická interrupcia?

Rozlišujeme 2 druhy chirurgickej interrupcie:

 • včasná interrupcia – vysatie,
 • klasická interrupcia – dilatácia a kyretáž.

Včasná interrupcia – miniinterrupcia

Vykonáva sa do 6. 8. týždňa tehotenstva. U žien, ktoré nemajú za sebou žiaden pôrod, sa môže vykonať do 45 dní od prvého dňa poslednej menštruácie, a u žien, ktoré už rodili normálnou cestou, až do 55. dňa.

Podstatou zákroku je špeciálne sacie zariadenie, ktoré vysaje plod z maternice. Metóda „podtlakom“ je široko používaným chirurgickým postupom. Zákrok trvá približne 15 minút, čas rekonvalescencie sa pohybuje od 2 do 3 hodín. Nie je nutná hospitalizácia.

Klasická interrupcia – dilatácia a kyretáž

Vykonáva sa od 6. do 12. týždňa tehotenstva. Je známa pod názvom chirurgická interrupcia. Postup je podobný ako pri miniinterrupcii, používa sa však kyreta – ostrý chirurgický nástroj, ktorým lekár zoškrabuje plod z vnútornej vrstvy maternice. Potom kanylou (trubicou z umelej hmoty) vysaje plod z tela.

Zákrok musí prebiehať v celkovej anestézii, zvyčajne pri jednodňovej hospitalizácii. Úkon trvá približne 10 minút a čas rekonvalescencie sa pohybuje okolo 56 hodín.

Ukončenie tehotenstva zo zdravotných dôvodov?

Interrupčný zákon umožňuje vykonať interrupciu po 12. týždni tehotenstva len z nasledovných dôvodov:

 • ťažké poškodenie plodu,
 • ohrozenie života matky,
 • ak sa zistilo, že plod nie je schopný života.

Tehotná žena podstupuje v priebehu 16. týždňa tzv. biochemický screening, ktorý odhalí vrodené vývojové chyby plodu. Pri pozitívnom screeningu je odporúčané vyšetrenie plodovej vody – amniocentéza.

Toto vyšetrenie s vysokou presnosťou určí, či dieťa bude/nebude mať niektoré z testovaných genetických ochorení, ako napríklad Downov syndróm, rázštep chrbtice a iné vrodené vývojové chyby. Pri zvýšenom riziku sa výsledok musí overiť aj ďalšími vyšetreniami.

Ďalším prípadom je tzv. fetocída – redukcia počtu plodov v maternici. Tento jav nastáva najmä po umelom oplodnení, keď sa pre zvýšenie úspešnosti vkladá do maternice viac oplodnených vajíčok. V prípade uchytenia všetkých vajíčok sa môže stať, že žena bude čakať napríklad štvorčatá.

Tu je riziko vzniku komplikácií pre ženu aj plody veľmi vysoké. Žene hrozí napríklad spontánny potrat alebo predčasný pôrod ťažko postihnutých detí. Preto sa ženám ponúka možnosť redukcie počtu plodov v maternici, čím sa zlepšuje prognóza donosenia zdravých detí.

(Plody sa usmrcujú injekciou draslíka, aplikovanou priamo do srdca. Usmrtené plody sa do konca tehotenstva úplne vstrebú.)

interrupcia zo zdravotných dôvodov
Zdroj foto: Shutterstock.com

Pre ženu je veľmi bolestivé, keď sa vo vyššom štádiu tehotenstva odhalí také poškodenie plodu, ktoré je nezlučiteľné so životom. V týchto prípadoch možno podľa interrupčného zákona kedykoľvek požiadať o ukončenie tehotenstva.

Interrupcia sa vykonáva umelo, podaním prostaglandínov – buď priamo cez brušnú stenu do plodovej vody, alebo vo forme tabletiek alebo gélu do pošvy. Prostaglandíny vyvolávajú otváranie krčka maternice, nástup kontrakcií a vypudenie plodu.

Interrupcia po 12. týždni tehotenstva je rizikový zákrok a vyžaduje starostlivosť o pacientku počas celej hospitalizácie. Samotná žena musí dodržiavať všetky režimové opatrenia.

Aká je cena interrupcie?

Interrupcia je platený výkon, jej cena sa pohybuje od 250 do 350 eur. Záleží však od zdravotníckeho zariadenia, ktoré ju vykonáva. Takto sa cena môže vyšplhať až do výšky 500 eur.

V cene sú zahrnuté všetky nutné sprievodné vyšetrenia (ešte pred vykonaním samotnej interrupcie), spísanie žiadosti, interné a ultrazvukové vyšetrenie, krvné testy, hospitalizácia a iné.

Aké sú zdravotné riziká interrupcie?

Napriek tomu, že medicína je dnes na veľmi vysokej úrovni, takmer žiadny podobný zásah do ľudského tela sa nezaobíde bez určitých rizík. Komplikácie môžu nastať už pri samotnej interrupcii, ak sa napríklad kompletne neodstráni tkanivo z maternice, alebo naopak, keď dôjde k prílišnému odstráneniu tkaniva a pretrhnutiu steny maternice.

Vo všeobecnosti platí, že riziko narastá s dĺžkou tehotenstva. Preto je najbezpečnejšia interrupcia v čo najskoršej fáze gravidity. Väčšina žien zvládne interrupciu bez problémov, avšak existuje riziko vzniku komplikácii, ako napríklad:

 • poškodenie maternice – najčastejšie ide o následok chirurgickej interrupcie,
 • infekcie maternice – vyskytujú sa u 110 žien,
 • nadmerné krvácanie – iba u 1 z 1000 žien,
 • poškodenie krčka maternice – v 1 prípade zo 100 chirurgických interrupcií,
 • pokračovanie tehotenstva, napriek vykonanej interrupcii – výskyt u 1 ženy zo 100,
 • možné problémy s ďalším otehotnením, alebo udržaním tehotenstva – v dôsledku poškodenia maternice (tvorba zrastov, ktoré bránia počatiu alebo udržaniu plodu), alebo v prípade, že sa po zákroku rozvinie infekcia, ktorá nie je poriadne preliečená.

Všeobecne však platí, že interrupcia nemá vplyv na zníženie plodnosti. Preto nezabudnite používať antikoncepciu hneď po zákroku.

interrupcia na Slovensku
Zdroj foto: Shutterstock.com

Post-interrupčný syndróm

Výraznou komplikáciou po interrupcii je dopad na psychiku ženy. Najmä u mladých dievčat, ktoré sa rozhodli pre interrupciu z osobných dôvodov, sa stretávame s depresiou a úzkosťou, odmietaním pohlavného styku, alebo sťažovaním sa na bolesť v oblasti genitálu aj pri normálnom gynekologickom náleze.

Všetky tieto príznaky označujeme ako post-interrupčný syndróm. Častokrát sa žena snaží všetku vinu preniesť na partnera, alebo dokonca lekára. V zriedkavých prípadoch môže pocit viny vyústiť do závažnej psychózyúvah o samovražde. Vtedy je už nevyhnutná odborná psychiatrická pomoc.

Je interrupcia jediným riešením neplánovaného tehotenstva?

Jednoznačne – nie je. Neželané tehotenstvo nemusíte ukončiť iba potratom. Utajený pôrod, hniezdo záchrany či osvojenie si dieťaťa inými ľuďmi, sú dobré alternatívy, ako predísť interrupcii. Napriek tomu, že dnes sa informácie šíria rôznymi médiami expresne rýchlo, majú ľudia málo vedomostí o týchto možnostiach.

„Učím už 16 rokov, no stále sa stretávam s reakciami študentov, že o alternatívnych možnostiach nechceného tehotenstva vedeli málo. Viac ako 90 % študentiek sa zhodlo, že po oboznámení sa s možnosťami, by si interrupciu nevybrali,“ hovorí Martina Mojtová, vedúca Katedry sociálnej práce a sociálnych vied UKF v Nitre.

Aké sú teda moje možnosti, ak nechcem ísť na interrupciu?

Jednou z možnosti je utajený pôrod. Ak sa preň rozhodnete, musíte si v zdravotníckom zariadení podať žiadosť o utajenie svojej osoby.

Následne, po pôrode, môžete dať súhlas na osvojenie dieťaťa inou rodinou. Matka tak urobí písomným vyhlásením pred zástupcom súdu, alebo pred sociálnou kuratelou na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého bydliska.

Nechcené dieťa môžete taktiež beztrestne odniesť do hniezda záchrany. Tých je v súčasnosti na Slovensku 20 a fungujú od roku 2004. Do hniezda záchrany možno umiestniť dieťa maximálne do 6 týždňov od pôrodu.

Aká je situácia na Slovensku a vo svete?

V súčasnosti počet interrupcií na Slovensku rapídne klesá – za posledných 10 rokov o viac ako 60 %, pričom pripadá približne 13 umelých potratov na 1000 žien v produktívnom veku.

Kým v roku 1990 bolo umelým potratom ukončených až 49 % všetkých tehotenstiev, v roku 2016 to bolo iba 21 %. Pre potrat sa najčastejšie rozhodujú ženy vo veku 30 – 34 rokov.

V rámci Európskej únie sa môžeme pochváliť druhým miestom v najnižšom počte umelých prerušení tehotenstva, hneď za Holandskom. Vysoká miera potratovosti je však v Maďarsku a Švédsku, kde sa vykonáva každoročne dvojnásobné množstvo interrupcií, než na Slovensku.

V Spojených štátoch amerických je potrat druhým najbežnejším chirurgickým zákrokom, hneď po odstraňovaní mandlí. Ročne sa uskutoční vyše 1,5 milióna potratov.

interrupcia cena
Zdroj foto: Shutterstock.com

V ktorých krajinách je interrupcia povolená?

Väčšina Európskych krajín zastáva názor, že rodičia majú základné ľudské právo slobodne určovať počet svojich detí a časový odstup medzi nimi. Na základe tohto presvedčenia platia v európskych krajinách liberálne interrupčné zákony. Výnimku tvoria iba Poľsko a Írsko.

 • Poľsko – interrupcie sú povolené do 12. týždňa tehotenstva, a to len v prípade znásilnenia, incestu, keď je ohrozený život matky, alebo v prípade poškodenia plodu.
 • Írsko – interrupcia je povolená len v prípade ohrozenia života matky.
 • Maďarsko – interrupcia je povolená do 12. týždňa a za podmienok, že by sa dieťa malo narodiť do krízovej rodinnej situácie, keď je ohrozené zdravia matky či plodu, alebo v prípade vážneho zdravotného postihnutia dieťaťa.
 • Španielsko – interrupcie sú povolené do 12. týždňa tehotenstva, ale len v prípade vážneho ohrozenia fyzického a psychického zdravia matky.
 • Aljaška a Havaj sú v otázke interrupcií liberálne štáty – interrupcia tu nepodlieha takému množstvu obmedzení, ako v iných štátoch USA.
 • Arkansas, Georgia, Kansas, Mississippi, Nové Mexiko a iné – potrat dovoľujú len z dôvodu znásilnenia, incestu, v prípade ohrozenia matky, či hendikepu dieťaťa.
 • Rumunsko – do roku 1990 boli potraty ilegálne. Dnes je možná interrupcia do 14. týždňa tehotenstva bez udania dôvodu, a zo zdravotných dôvodov bez ohľadu na dĺžku trvania gravidity.

Napriek tomu, že názory na umelé ukončenie tehotenstva sú u ľudí rôzne, interrupcia je v plnej kompetencii vás ako ženy. Život so sebou prináša mnoho ťažko riešiteľných situácií, a preto ak ste sa po dôkladnom zvážení rozhodli pre tento krok aj vy, netrápte sa výčitkami. Je to váš život a vaša voľba.

Zdroje:

http://www.solen.sk/pdf/d300d9883ddb25d3fbe2b7db4baca33a.pdf

http://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/getting-pregnant/expert-answers/abortion/faq-20058551

http://sk.medixa.org/liecba/prerusenie-tehotenstva

http://www.solen.sk/pdf/ced45ceb7264db4ea31d61c4000244ab.pdf

http://www.miniinterupce.cz/miniinterupce/page.asp?id=4

Pridaj komentár