Združenie SLOVENSKÝ PACIENT spolupracuje na téme prevencie rakoviny s Národným onkologickým inštitútom. Pomáha laickej verejnosti meniť svoje správanie tak, aby predchádzala jednej z najzávažnejších civilizačných chorôb súčasnosti – rakovine.

Vytvorme si budúcnosť bez rakoviny

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Svetový deň boja proti rakovine si pripomíname každý rok 4. februára od roku 2000 a je zjednocujúcim celosvetovým dňom či iniciatívou, v rámci ktorej sa svet spája, aby pozitívne zviditeľnil boj s rakovinu. Cieľom tohto dňa podľa Únie pre medzinárodnú kontrolu rakoviny (UICC) je  každý rok zachrániť milióny životov zvyšovaním povedomia o tomto ochorení a zároveň vyzývať vlády a jednotlivcov na celom svete na konanie.

Tohoročná kampaň nesie názov Close the Care Gap, teda Odstráňme rozdiely v starostlivosti,  a poukazuje na výrazné nerovnosti, ktoré pretrvávajú na celom svete v dostupnosti a prístupe k základným onkologickým zdravotníckym službám. Výzva na ich odstránenie sa nachádza v Správe o rovnosti.

Práve v nej Únia poskytuje aj deväť všeobecných odporúčaní pre vlády krajín na celom svete na preklenutie medzier v starostlivosti o rakovinu. Sú nimi, napríklad: podpora starostlivosti zameranej na pacienta, zvýšenie financovania výskumu rakoviny a podpora spolupráce medzi výskumom a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, zriadenie populačného registra rakoviny na usmernenie politických rozhodnutí a prideľovania finančných zdrojov,  zlepšenie zdravotnej gramotnosti, vzdelávania a efektívnej komunikácie  o rakovine, regulácia výroby, predaja a marketingu karcinogénnych produktov aj prostredníctvom zvýšeného zdanenia, a ďalšie.

Slovenská republika sa prostredníctvom ministerstva zdravotníctva  pripája k Svetovému dňu boja proti rakovine. Ministerstvo zdravotníctva svoje úsilie v boji proti onkologickým ochoreniam deklarovalo ako jednu zo svojich najdôležitejších priorít. Preto podporuje OnkoKontrolu, teda pravidelné bezplatné skríningové vyšetrenia na rakovinu krčka maternice, rakovinu prsníka, rakovinu hrubého čreva a konečníka, a pripravuje skríning rakoviny pľúc a prostaty. Aj touto cestou vyzývame ľudí, ktorých sa OnkoKontrola týka, aby ju pravidelne absolvovali: môže ochorenie vylúčiť, alebo umožniť  záchyt v rannom štádiu, v ktorom je liečiteľné a vyliečiteľné. Všetky dôležité informácie o týchto vyšetreniach nájdu občania  na webe: www.onkokontrola.sk .

Zároveň ministerstvo apeluje na očkovanie proti HPV. HPV infekcia je spojená s rakovinou krčka maternice a inými druhmi rakovín, a to tak u žien, ako aj u mužov. S cieľom výrazne znížiť počet týchto ochorení je od decembra 2023 umožnené bezplatné očkovanie chlapcov a dievčat vo veku od 12. do dovŕšenia 15. rokov.

Novelou zákona č. 363/2011 Z. z. sa do kategorizácie dostáva čoraz viac inovatívnych liekov aj pre liečbu onkologických ochorení – liečba sa tak stáva dostupnejšou, a tým aj účinnejšou.

Európska komisia predložila pred Svetovým dňom boja proti rakovine návrh odporúčania Rady EÚ o onkologických ochoreniach, ktorým sa dá predchádzať očkovaním, jeho  cieľom je znížiť výskyt rakoviny spojený s infekciou spôsobenou ľudskými papilomavírusmi (HPV) a vírusom hepatitídy B (HBV) podporou členských štátov EÚ pri zvyšovaní zaočkovanosti.

Európska komisia  podporuje členské štáty v boji s rakovinou pomocou programu EU4Health  (2021 – 2027), ktorý im poskytuje finančnú a technickú podporu, čím pomôže úsiliu o posilnenie zdravotných systémov. Slovensko je podporované v rámci projektu PERCH – podpora očkovania proti HPV  a bude zapojené do projektu EUCanScreen – s cieľom zlepšiť implementáciu skríningových programov.

V boji proti rakovine máme silné zbrane  – neváhajme a použime ich pre svoje zdravie a život!

 

Ďalšie informácie a grafy týkajúce sa onkologických ochorení, liečiv a činnosti Ministerstva zdravotníctva SR:

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/a70dc924-sk.pdf?expires=1706797096&id=id&accname=guest&checksum=E8FBC787701E3C29CB6E85C5555F3C53

https://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SK_WIN2/om3801mr/v_om3801mr_00_00_00_sk

https://www.nczisk.sk/Aktuality/Pages/NCZI-Pocet-novodiagnostikovanych-zhubnych-nadorov-v-Slovenskej-republike.aspx

https://www.health.gov.sk/Clanok?forum-onkologia-odbornici

https://www.health.gov.sk/Clanok?ockovanie-hpv-rakovina

https://www.health.gov.sk/Clanok?kampan-onkokontrola-spustenie

https://www.health.gov.sk/Clanok?novela-lieky-neregistrovane-povolenie

https://www.health.gov.sk/Clanok?mz-pacienti-onkologicki-preventivne-prehliadky

www.noisk.sk

Pridaj komentár