Endokarditída: Infekčné srdcové ochorenie. Poznáte jeho príznaky?

Srdcovo-cievne ochorenia (podľa štatistík) ohrozujú až 90 % ľudí v produktívnom veku. Iba 19 % ľudí do 65 rokov nimi nie je ohrozených.

Obyvatelia Slovenska najčastejšie umierajú na choroby srdcovo-cievneho systému, preto je Slovensko zaradené medzi rizikové európske krajiny. Môže za to najmä nezdravý životný štýl, neskorá liečba, i mnoho ďalších rizikových faktorov.

K závažným, život ohrozujúcim srdcovo-cievnym ochoreniam patrí aj zápal endokardu – infekčná endokarditída.

Poznáte svoje srdce?

Naše srdce sa skladá z rôznych typov tkanív, ktoré sú usporiadané do vrstiev. Kým najsilnejšia vrstva srdca (srdcový sval) zabezpečuje mechanickú funkciu srdca, do kontaktu s krvou prichádza tkanivo, ktoré srdce vystieľa zvnútra – takzvaný endokard.

Endokard vystieľa nielen svalovinu srdcových komôr a predsiení, ale aj srdcové chlopne, tvoriace prirodzenú hranicu medzi srdcovými komorami a predsieňami a medzi komorami a veľkými cievami.

„Dovolím si zdôrazniť, že infekčná, najčastejšie bakteriálna endokarditída, je zákerným, život ohrozujúcim, a bez liečby vždy smrteľným ochorením. Infekčná endokarditída znamená infekciu, ktorá vytvára charakteristické vegetácie, obvykle na srdcových chlopniach, alebo, zriedkavo, aj na murálnom – nástennom komorovom, či predsieňovom endokarde,“ hovorí prof. MUDr. Vasiľ Hricák, PhD., FESC, primár Oddelenia akútnej kardiológie Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave a autor prvej monografie o infekčnej endokarditíde v Slovenskej a Českej republike.

„Ak infekcia postihuje cievy, hovoríme o endarteritíde, čiže zápale vnútornej výstelky ciev. Ochorenie môže vzniknúť aj na vnútrosrdcových implantátoch v srdci,“ vysvetľuje profesor Hricák a zdôrazňuje, že výskyt endokarditídy je 3 až 6 prípadov na stotisíc obyvateľov za rok, s nemalou úmrtnosťou – 10 až 30 %, v závislosti od vyvolávajúceho mikroorganizmu, pridružených ochorení a lokalizácie postihnutia srdcovej chlopne.

endokarditída streptokoková baktéria
Streptokoková baktéria

Srdcová infekcia

Infekčnú endokarditídu rozdeľujeme na jej akútnu formu, s postihnutím aj tzv. „zdravých srdcových chlopní“, a na jej plíživú, subakútnu formu, s postihnutím už poškodených alebo degenerovaných srdcových chlopní. Podľa profesora Hricáka môže ochorenie vzniknúť aj po náhrade srdcových chlopní umelými protézami.

„Infekčných endokarditíd pribúda u užívateľov vnútrožilových drog. Ochorenie postihuje najčastejšie mitrálnu chlopňu, ktorá sa nachádza medzi ľavou srdcovou predsieňou a ľavou komorou, a aortálnu chlopňu; tá je medzi ľavou srdcovou komorou a veľkou cievou – aortou. U užívateľov drog je často postihnutá trikuspidálna chlopňa. Endokarditída spôsobuje deštrukciu, poškodenie srdcových chlopní, z čoho rezultuje zlá funkcia chlopní, a teda narušená hemodynamika srdca ako pumpy, s prechodom do srdcového zlyhávania. Navyše, spomínané tzv. vegetácie sa môžu uvoľniť a zaniesť krvnou cestou do hociktorého orgánu – brucho, hlava, oko, horné a dolné končatiny – a v ňom upchať tepny a vyvolať závažné krvácanie do mozgu alebo infarkt, či založiť ďalšie mimosrdcové infekčné ložisko.“

Príznaky endokarditídy

V začiatkoch ochorenia pacienta trápia horúčky s triaškouzimnicou, alebo len dlhotrvajúce zvýšenie teploty.

Medzi základné prejavy endokarditídy patrí:

  • celková slabosť, malátnosť,
  • bolesti kĺbov,
  • nechutenstvo,
  • nočné potenie,
  • búšenie srdca (tachykardia),
  • pokojová dýchavica (v neskoršom štádiu ochorenia),
  • zhoršené dýchanie,
  • prekolapsové stavy,
  • prechodné ischemické neurologické prejavy,
  • opuchnuté nohy.

endokarditída záchvat

„Máloktorá infekcia dokáže tak rýchlo usmrtiť človeka, ako akútna endokarditída. Človek môže byť ešte v pondelok zdravý, v utorok ťažko chorý, a v stredu mŕtvy,“ hovorí profesor a dodáva:

„Chronická infekcia prebieha pod rôznymi nešpecifickými príznakmi celé týždne, ba aj mesiace, až vyúsťuje do niektorých manifestačných komplikácií – embolizácie, postupného srdcové zlyhávania, či zhoršenia funkcie obličiek. Endokarditída môže zapríčiniť aj náhlu smrť.“

Diagnostika endokarditídy

Diagnóza infekčnej endokarditídy spočíva v poznaní klinického priebehu, v laboratórnych testoch, či echokardiografickom vyšetrení, čo sú rozhodujúce metódy pre definitívnu diagnózu a ďalší liečebný postup.

„Liečba infekčnej endokarditídy spočíva v cielenej, masívnej, vnútrožilovej, dlhodobej antibiotickej liečbe, a v polovici prípadov aj v kardiochirurgickej liečbe. Zápalovým infekčným ochorením sú ohrození najmä rizikoví pacienti, ktorí prekonali reumatickú horúčku s poškodením chlopne, alebo už prekonali (v minulosti) endokarditídu. Ďalej všetci pacienti, ktorí majú umelú srdcovú chlopňu – a to to viac, ak sú pridružené ochorenia, ako cukrovka – , dialyzovaní pacienti a iní.“

endokarditída echo srdca

Ako sa dá zabrániť vzniku endokarditídy?

„Každý inštrumentárny výkon, najmä stomatologický, spojený s krvácaním, podlieha preventívnemu podaniu cieleného antibiotika – asi hodinu pred výkonom. Veľmi dôležitá je starostlivosť o ústnu dutinu, a to pravidelné zubné prehliadky a prevencia rôznych kožných infekcií. Treba vedieť, že piercing, tetovanie a iné výkony, narúšajúce kožnú celistvosť, sa neodporúčajú. Ja odporúčam, aby rizikoví pacienti, najmä tí, ktorí prekonali endokarditídu, alebo majú umelú srdcovú chlopňu, boli pravidelne vakcinovaní proti sezónnej chrípke. Musím zdôrazniť, že infekčná endokarditída ostáva „strašiakom“ nielen pre pacientov, ale aj pre lekárov,“ hovorí profesor Hricák.

Ilustračné fotografie

Tento článok vyšiel v jednom z vydaní magazínu Neuro od spoločnosti Medmedia. 

Pridaj komentár