Desať otázok o chrípke – čo by ste mali vedieť

Cítite sa „pod psa“, máte zvýšenú teplotu, a neviete vyjsť z postele? Je možné, že ste „chytili“ chrípku

Chrípková sezóna sa začína v októbri a trvá cca do apríla nasledujúceho roka. Jej nástup je obvykle náhly, z plného zdravia. Môžu, a nemusia na ňu zabrať antivirotiká.

Rozprávam sa o nej s Mgr. Katarínou Krajčírovou z odboru epidemiológie Úradu verejného zdravotníctva SR.

Čo všetko sa deje s naším telom počas klasickej chrípky?

Charakteristickým znakom chrípky je náhly začiatok s vysokou horúčkou, aj viac ako 40 °C,  často i s úvodnou zimnicou, malátnosťou a pocitom veľkej únavy. Chorého bolí nielen hlava, zvlášť za očami, ale aj svaly a kĺby, hrdlo. Má horúčku, potí sa, trpí nechutenstvom, a zakrátko sa začne dráždivý, bolestivý, suchý kašeľ.

Horúčka a veľká únava trvajú 35 dní, kašeľ sa postupne mení na produktívny. Nádcha nebýva, i keď môže byť pocit upchatého nosu. Postupne klesá horúčka i ostatné príznaky, ale niekoľko týždňov pretrváva značná únavnosť, znemožňujúca telesnú i duševnú činnosť.

Mali by sme chrípku doma vyležať, a neísť s ňou medzi ľudí?

Pri chrípkovom ochorení sa odporúča izolácia chorého v domácom prostredí, minimálne z dvoch dôvodov. Prvým dôvodom je ochrana samotného pacienta. Chrípková infekcia poškodzuje sliznicu dýchacích ciest, ktorá sa stáva zraniteľnejšia voči iným mikroorganizmom, predovšetkým baktériám. Tie často spôsobia u chorého na chrípku tzv. superinfekciu, a komplikujú priebeh ochorenia. Tým, že sa chorý bude liečiť doma, znižuje riziko, že sa nakazí ďalším patogénom. Druhým dôvodom je prerušenie šírenia vírusu chrípky do prostredia, s cieľom zabrániť nakazeniu iných (v zamestnaní, v škole, v divadle, v MHD atď.).

Ako si môžeme ublížiť, keď máme chrípku, a ako pomôcť?

Pri chrípke platí pravidlo, že najlepšie je, vyležať ju. Tým, že chrípku prechodíme, nielen vystavujeme svoj organizmus veľkej záťaži, ale riskujeme aj vznik komplikácií. Najčastejšie komplikácie chrípky sú zápal priedušiek, zápal stredného ucha, zápal prínosových dutín a zápal pľúc. Komplikácie často vyžadujú hospitalizáciu v nemocnici, a u vysoko rizikových osôb (starých ľudí a ľudí trpiacich na chronické ochorenie srdca) môžu spôsobiť až ohrozenie života.

Pomoc pri chrípke predstavuje v prvom rade pokoj na lôžku, dostatočný príjem tekutín (voda, čaj, ovocná šťava), pri vysokej horúčke podávanie liekov na zníženie teploty, pri ostatných príznakoch, ako je kašeľ, bolesť hlavy a kĺbov, je vhodné podávanie prípravkov proti kašľu, liekov proti bolesti atď.

Vieme chrípku rozoznať od iných možných ochorení, dá sa to?

Najspoľahlivejším spôsobom, ako možno chrípku odlíšiť od ostatných pôvodcov akútnych respiračných ochorení, je laboratórne vyšetrenie párových vzoriek séra, alebo vyšetrenie výteru hrdla alebo nosa. Chrípka sa od ostatných respiračných ochorení odlišuje závažnosťou. Väčšinou chorých pripúta na lôžko. Na rozdiel od chrípky, trvajú príznaky bežného prechladnutia kratšie, a komplikácie (ako zápal pľúc) sa vyskytujú zriedka.

Príznakmi prechladnutia sú nádcha, kýchanie, slziace oči a podráždené hrdlo. Toto ochorenie je obmedzené na horné dýchacie cesty, nevzniká náhle, z plného zdravia, triaškou, vysokou teplotou, s bolesťami kĺbov a svalov. Okrem vírusu chrípky, môžu podobné ochorenie dýchacích ciest zapríčiniť aj iné patogény – rhinovírusy, respiračno-syncyciálne vírusy, adenovírusy, vírusy parachrípky, baktéria Mycosplasma pneumoniae a mnohé ďalšie.

Aký typ vírusu sa očakáva túto sezónu – v zime, na jar?

Predpokladá sa, že v populácii budú cirkulovať rovnaké, alebo veľmi podobné vírusy, ako v predchádzajúcej. Podľa odborníkov Svetovej zdravotníckej organizácie sa pre očkovaciu látku na chrípkovú sezónu 2014/2015 odporúčajú nasledujúce kmene vírusov chrípky: A/California/7/2009 (H1N1)pdm09-like virus; A/Texas/50/2012 (H3N2)-like virus; B/Massachusetts/2/2012-like virus.

Vírus chrípky je však nepredvídateľný, a nie je možné s určitosťou predpovedať, ktoré kmene sa uplatnia v tejto sezóne.

Uvediete preventívne opatrenia v chrípkovom období?

Okrem očkovania, existujú nešpecifické spôsoby prevencie. Ide o všeobecné zásady prevencie pred respiračnými nákazami, a o zásady zdravého životného štýlu, akými sú: časté umývanie rúk (po každom kýchnutí, kašľaní a vyfúkaní nosa), používanie jednorazových vreckoviek, primerané obliekanie, pravidelné a účinné vetranie, najmä v škôlkach, školách a na pracoviskách, vyhýbanie sa priestorom s vysokou koncentráciou ľudí, vyhýbanie sa kontaktu s chorými, správna výživa – s dostatkom ovocia, zeleniny a tekutín, primeraný pobyt na čerstvom vzduchu, otužovanie a dostatok spánku a odpočinku.

Liečila sa chrípka v minulosti obdobne ako dnes, či nie?

V minulosti sa využívala nešpecifická symptomatická liečba. V dnešnej dobe existujú cielenejšie prostriedky na zvládnutie príznakov chrípky. Zároveň sú k dispozícii aj antivirotiká, teda lieky namierené priamo proti vírusu. Sú viazané na lekársky predpis. Ich nevýhodou je, že vírus chrípky môže byť voči nim rezistentný (odolný).

Z ktorého obdobia pochádzajú prvé záznamy o chrípke?

Prvé záznamy pochádzajú z čias Hippokrata, ktorý v roku 412 pred n. l. opísal epidémiu. Mala všetky znaky chrípkovej epidémie. Pôvodcu chrípky odhalila trojica britských vedcov – Smith, Andrewes a Laidlaw – až v roku 1933.

S čím máme počítať, ak vsadíme na voľnopredajné lieky?

Voľnopredajné lieky bojujú len proti príznakom chrípky. Zmiernia nádchu, kašeľ, horúčku, bolesti hlavy, či hrdla, no nezbavia nás vírusu.

Kedy chrípku zvládneme, a kedy je čas navštíviť nášho lekára?

Ak ide o veľmi malé deti, o pacientov s chronickými alebo inými závažnými ochoreniami, či o starších ľudí, netreba návštevu lekára odkladať. V ostatných prípadoch je potrebné zvážiť návštevu lekára, ak sa ochorenie ani po troch až piatich dňoch nezlepšuje, a pretrváva horúčka.

Fotografie: Shutterstock.com

Pridaj komentár