Pacient má právo na informácie

Často sa stretávame s názormi: „lekár mi nechce nič povedať“, „určite je to so mnou vážne, keď sú ,doktori‘ stále ticho…“ Pravda, sú to zveličené názory. Lekári musia informovať o zdravotnom stave pacienta. Zaujímalo nás, ako a kto všetko sa o našom zdraví môže dozvedieť.

Moje zdravie: Koho zodpovednosť?

Od medicíny očakávame, že nás udrží pri dobrom zdraví. Avšak nie je celkom jasné, akú úlohu v celom procese má zohrávať štát, lekári, zdravotnícky personál, alebo aké sú výhody a riziká preventívneho užívania niektorých liekov, koľko informácií chceme a koľko zodpovednosti sme ochotní prenechať iným. Epidemiológ Profesor Peter Elwood z Cardiffskej univerzity si preto vymyslel projekt Moje zdravie: Koho zodpovednosť?

Farmakovigilancia je bdelosť k liekom

Slovo vigilancia znamená ostražitosť a pochádza z latinčiny. V tomto článku Vám vysvetlíme, prečo je dôležité hovoriť svojmu lekárovi o všetkých účinkoch, ktoré na sebe po užití lieku pozorujeme.

Chránia práva pacientov

Od októbra 2010 sa zmenila situácia v oblasti kategorizácie liekov pri liečbe niektorých onkologických ochorení, vyžadujúcich si pomerne nákladnú, inovatívnu, no hlavne účinnú cielenú či biologickú liečbu.