Aktívny život s osteoporózou nie je utópia

Pre väčšinu žien s postmenopauzálnou osteoporózou sú obavy zo zlomenín, ich komplikácií a následnej straty nezávislosti príčinou obmedzenia každodenných aktivít. Pri dodržiavaní nastavenej liečby, spolu s vhodnou stravou a pohybovými aktivitami, však nie je dôvod sa obmedzovať. Obavy zo zlomenín vedú pacientky s osteoporózou k pasívnejšiemu spôsobu života. Snažia sa vyhýbať rizikovým situáciám, sú opatrnejšie, svojmu ochoreniu prispôsobujú obuv, oblečenie, voľnočasové aktivity či sociálne vzťahy. Vhodné pohybové aktivity im pritom pomáhajú zlepšiť koordináciu tela a posilniť svalstvo, čo znižuje riziko pádu a zlomenín. Pohyb by mal byť každodennou súčasťou života pacientok s osteoporózou, pričom je potrebné zvoliť predovšetkým nenáročné aktivity, akými sú chôdza či tanec. Pacientky by mali prihliadať na svoje možnosti, teda začať s pohybovými aktivitami opatrnejšie, a postupne záťaž zvyšovať. Kľúčovú úlohu pri liečbe osteoporózy zohráva dodržiavanie liečebného režimu, ktorý spočíva v pravidelnom užívaní predpísanej liečby počas dostatočne dlhého časového obdobia.

„Potreba upozorniť pacientky na dôležitosť kontinuálnej a pravidelnej liečby osteoporózy vychádza z našej klinickej praxe, ale aj z výsledkov prieskumu spoločnosti Gfk, z ktorých vyplynulo, že až 31% žien nepovažuje nepravidelné užívanie liečby, prípadne jej prerušenie za problém, pričom až 4 pacientky z desiatich sa nepriznajú lekárovi, že prestali užívať lieky“, hovorí MUDr. Pavol Masaryk, viceprezident Slovenskej únie proti osteoporóze.

Najčastejším dôvodom vynechania alebo ukončenia liečby býva zabúdanie alebo nedostatočný pocit účinnosti liečby, čo súvisí s typickou vlastnosťou osteoporózy, ktorá nebolí, až kým nedôjde k zlomenine. Často však pacientky svoju liečbu neužívajú vedome, z dôvodu obmedzení, alebo vedľajších účinkov. Významným prvkom liečby osteoporózy je strava bohatá na vápnik a vitamín D.

„Pre lepšie pochopenie a zvládanie svojho ochorenia pacientky s osteoporózou podľa realizovaného prieskumu vo veľkej miere oceňujú aktivity pacientskych organizácií. Osobné stretnutia a podporný program sú dôležité až pre 60% pacientok s osteoporózou“, hovorí MUDr. Karol Bitter, CSc., predseda Slovenskej únie proti osteoporóze.

Mnohé z nich by však ocenili intenzívnejší kontakt s lekárom, a to aj napriek vysokej miere spokojnosti slovenských pacientok s pozornosťou lekára pri diagnostike a liečbe osteoporózy. Podľa prieskumu považuje až 97% pacientok za najdôveryhodnejší zdroj informácií lekára – špecialistu.

Pridaj komentár