Hmatové knihy pre nevidiace deti

Čítanie kníh nie je pre každého samozrejmosťou, súvisiacou len s chuťou čítať. Zrakovo postihnutí ľudia majú výber kníh obmedzený. Sú im k dispozícii vo forme hmatom rozpoznateľných znakov – cez Braillovo písmo, alebo vo forme zvukových nahrávok. Ako je to však s malými nevidiacimi, zrakovo postihnutými deťmi, ktoré ešte Braillovo písmo neovládajú, a im dostupnými hmatovými knihami?

Každé dieťa sa v najútlejšom veku rado učí prostredníctvom obrazov. Nevidiace deti si vytvárajú vnútorný obraz o svete najčastejšie hmatom. A práve vďaka nemu môžu aj malé deti čítať knižky. Hoci na Slovensku sú taktilné (z latinského tactus = hmat) knihy ešte nie príliš známym pojmom, v zahraničí sa im venuje nejedna organizácia. Za všetky spomeňme britskú organizácia TBAG (Tactile Books Advancement Group), ktorá organizuje medzinárodnú súťaž vo vyrábaní takýchto kníh, nazvanú Typhlo and Tactus International Tactile Books Competition, alebo českú Asociaci rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR, ktorá v domácom prostredí organizuje súťaž Tactus.cz – na impulz celosvetového spoločenstva Tactus, ktorá má v jednotlivých krajinách svojich zástupcov.

Teraz sa pozrime bližšie na to, aký je rozdiel medzi klasickými detskými knihami a knihami, ktoré sa nazývajú taktilné. Hmatové knižky pre deti sú zaujímavé tým, že pri ich výrobe, ktorá je výhradne ručná, je použité veľké množstvo rôznorodých materiálov. Dieťa tak skúma prstami rôzneho druhy reliéfnych obrázkov – používa sa napríklad papier, kartón, rôzne druhy textílií, či prírodných materiálov, ktoré sa odlišujú svojou hladkosťou či drsnosťou. To umožňuje dieťaťu rozvinúť svoj hmatový zmysel, a získať väčšiu citlivosť na rôzne typy materiálov, s ktorými sa v každodennom živote stretáva.

Výrobcovia hmatových knižiek musia pri ich výrobe dbať na mnoho detailov. Dôležité je, aby pri ich výrobe brali do úvahy, akým spôsobom dieťa so zrakovým postihnutím objavuje svet. Prvky v knižke musia byť zrozumiteľné nielen pre hmat, ale aj pre predstavivosť dieťaťa, ktorú majú podnecovať. Reliéfne obrázkové strany sú často dopĺňané jednoduchým textom, jednak Braillovým písmom – pre deti nevidiace, ako aj klasickým písmom, ktorého veľkosť je však niekoľkonásobne väčšia, keďže sú určené deťom, ktoré vidia len slabo.

Ako sme spomenuli, na Slovensku sú taktilné knihy zatiaľ neveľmi známy pojem. Napriek tomu, práve z našej krajiny pochádza výherkyňa kategórie „Kniha vytvorená osobou so zrakovým postihnutím“. Autorka Soňa Fialová v roku 2008 zvíťazila v medzinárodnej súťaži International Tactile Book Competition, ktorá sa uskutočnila v Anglicku.

Foto: Ukážka z hmatovej knihy pre nevidiace deti

Pridaj komentár