NCZI: Chystajú sa štandardy v zdravotníckej informatike

Bratislava 9. augusta (TASR) – V Národnom centre zdravotníckych informácií (NCZI) sa začína pripravovať tvorba jednotnej medicínskej terminológie v súlade s najnovšími medzinárodnými štandardami. Okrem zlepšenia porozumenia medzi lekármi aj mimo hraníc Slovenska má byť projekt kľúčový pre úspešný rozbeh elektronického zdravotníctva, v ktorom sa počíta s prepojením množstva informačných systémov. „Jednotný jazyk pre všetkých sa stáva preto nevyhnutnosťou,“ informoval Peter Gschwendt z NCZI.
Vysvetlil, že potreba integrácie Slovenska do chystaných celoeurópskych IT systémov v zdravotníctve a postupný príchod služieb elektronického zdravotníctva si vyžaduje jednoznačné zadefinovanie medicínskej terminológie a štandardov v zdravotníckej informatike. Za touto potrebou stojí aj nástup moderných liečebných metód do medicíny, kde už latinčina ako univerzálny jazyk nepostačuje. „Výsledkom bude nová jednotná terminológia, pomocou ktorej si porozumejú nielen slovenskí lekári a počítačové programy, ale vďaka úplnej kompatibilite s európskymi štandardmi aj ich kolegovia a systémy v ktorejkoľvek krajine EÚ. Zníži sa tak riziko neporozumenia, chýb ako aj náklady na vývoj a prevádzku informačných systémov.“
Na základe iniciatívy NCZI tak vzniklo Centrum pre medicínsku terminológiu a štandardy zdravotníckej informatiky ako poradný orgán Rady ministra zdravotníctva SR pre medicínsku terminológiu. Za predsedu centra bol vymenovaný Milan Pavlovič, ktorý sa okrem medicínskej, pedagogickej, vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti venuje slovenskej medicínskej terminológii.
„Medicína sa neustále vyvíja, mení a s týmto procesom sa obmieňajú aj medicínske výrazy. Pre súčasnosť je charakteristické, že sa na rozmanitých medicínskych aktivitách podieľa vzrastajúci počet odborníkov rôzneho zamerania, s odlišným odborným vzdelaním, ktorí pôsobia na medzinárodnej úrovni,“ povedal riaditeľ NCZI Andrej Orban. Každá odbornosť, každý štát  môže využívať svoju vlastnú odbornú terminológiu. Základom je, aby si všetci medzi sebou porozumeli. Dôležitým spojením v medicínskej komunikácii je preto používanie jednotného názvoslovia.

Pridaj komentár