Nové informácie pomôžu lekárom lepšie liečiť

Pomôcť správne sa rozhodovať a vďaka tomu lepšie liečiť – to by mal byť výsledok zmeny komunikácie lekárov so zdravotnou poisťovňou Dôvera. Pacienti by to mali pocítiť najmä na precíznejšom predpisovaní liekov.

Lekári totiž budú mať od poisťovne oveľa viac relevantných dát, ktoré im umožnia robiť ešte lepšie rozhodnutia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Liečba by mala byť lepšie zacielená, s menším počtom liekov, čo by na druhej strane mohlo znamenať viac financií na inovatívnu liečbu.

Lekári majú dnes k dispozícii neprehľadné množstvo informácií – len papierová zdravotná dokumentácia obsahuje často desiatky, niekedy stovky neprehľadných správ, záznamov z vyšetrení či výsledkov. Na druhej strane im môžu chýbať niektoré dôležité informácie, ako záznam z posledného vyšetrenia alebo predpis lieku od iného lekára,“ vysvetľuje člen predstavenstva Dôvery Marián Faktor.

„Prehľadné, úplné a overené informácie o liečbe sú užitočné pre každého lekára. Mimoriadne dôležité to je v prípade chronického pacienta, ktorý je neraz v starostlivosti troch alebo štyroch lekárov. My tieto informácie máme a lekárom ich radi poskytneme,“ dodáva.

Ako prvým poskytla Dôvera podrobné informácie na jar tohto roku lekárom internistom. V najbližších dňoch osloví i 2000 lekárov ďalších desiatich najrozšírenejších špecializácií.

Získajú tak prehľad o 15 najpočetnejších diagnózach v danej odbornosti a pri každej diagnóze aj informáciu, či predpisujú viac alebo menej liekov ako iní lekári ich odbornosti.  Takisto získajú prehľad o najčastejšie predpisovaných účinných látkach a ich množstve a dozvedia sa, ako sa v preskripcii líšia od svojich kolegov. Dostanú aj informáciu o tom, koľkí pacienti v ich starostlivosti užívajú súčasne viac ako 5 liekov.

Vďaka týmto informáciám bude lekár vedieť svoju zdravotnú starostlivosť nastaviť tak, aby bola pre pacienta bezpečnejšia, efektívnejšia a aj ekonomicky zodpovednejšia.

Množstvo dostupných liekov sa každoročne zvyšuje, pribúdajú lieky pre konkrétne diagnózy vo viacerých špecializáciách. Nie je v silách lekára poznať a pamätať si všetky možné kombinácie a vzájomné účinky liekov. Aj tu mu pomôže prehľadné zobrazovanie,“ dodáva Faktor.

Lieky ako prvé

Informácie, ktoré Dôvera posiela lekárom, sa aktuálne týkajú predpisovania liekov. Tie totiž tvoria najväčšiu skupinu vykázanej zdravotnej starostlivosti. Okrem toho je podiel nákladov na lieky podľa údajov OECD na Slovensku v porovnaní s ostatnými krajinami V4 stále vysoký. Cez  200-tisíc pacientov má predpísaných viac ako 10 liekov a znepokojivý je tiež pomerne vysoký počet možných interakcií a kontraindikácií.

Náklady na lieky na jedného pacienta (v eurách)

2013 2014 2015 2016 2017
Česká republika 400 399 400 412 436
Maďarsko 497 505 508 521 501
Poľsko 327 326 340 356 375
Slovenská republika 514 489 498 524 519

Zdroj: OECD healthdata, Current expenditure on pharmaceuticals and other medical non-durables

V zahraničí rovnaké projekty upozorňujúce na spotrebu liekov viedli k jej zníženiu, čo možno považovať za veľký úspech najmä pri antibiotikách. Dôvera s rovnakým úmyslom začala už pred dvomi rokmi v rámci projektu DôveraPomáha poskytovať všeobecným lekárom prehľad o predpísaných antibiotikách a teraz tieto informácie dáva aj špecialistom.

Okrem liekov sa však poisťovňa neskôr zameria aj na analýzu vykázaných laboratórnych vyšetrení, zdravotných pomôcok a výkonov a tieto údaje takisto posunie lekárom, aby mali lepší prehľad o svojej starostlivosti.

Chceli by sme lekárov informovať každého pol roka, aby si vedeli porovnať, ako na tom boli kedysi a kam sa posunuli. Veríme, že im to pomôže liečiť ešte lepšie, z čoho bude mať najväčší úžitok pacient,“ uzavrel Marián Faktor.

Poznámka: Redakcia nezodpovedá za obsahovú a gramatickú správnosť PR článku.

Pridaj komentár