Click here!

Predstavy chorého sú niekedy katastrofickejšie ako realita

Duševný stav jedinca, ktorý sa lieči na rakovinu, je pre zdravého človeka ťažko predstaviteľný. Psychológov, ktorí sa špeciálne venujú onkologickým pacientom, je však u nás ako šafránu. PhDr. Andrea Križanová z Onkologického ústavu Sv. Alžbety (OUSA) na Heydukovej ulici v Bratislave, spolupracujúca aj s Ligou proti rakovine, je jednou z nich. Navzdory pomerne mladému veku má už dostatok skúseností, a hlavne chuti pomáhať druhým. Požiadali sme ju o rozhovor.

V pôvodnom znení s pilulkami

Narodila sa v roku 1977 v Myjave, od detstva rada čítala. Ako 11-ročná získala ocenenie v súťaži Literárna Senica. V trinástich prestala na trinásť rokov tvoriť. Zmaturovala na Dievčenskej odbornej škole v Starej

„Zbavujem ľudí strachov“

Vyštudovala sociálnu prácu. Za najdôležitejšie a najvzácnejšie rozhodnutia svojho života považuje narodenie syna a absolvovanie 6-ročného výcviku v psychoterapii a poradenstve. Prešla všetkými sektormi spoločnosti: štátnou správou, samosprávou,