V Sofii zažijú dnes Grundtvig Cup 2012

Členovia svojpomocnej skupiny Sofia Bratislava sa 24. apríla 2012 zúčastnia na európskom športovom turnaji ľudí so skúsenosťou duševného ochorenia, ktorý sa uskutoční v aeáli Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave od 14.30 h. Rozhovor nám poskytol sociálny pracovník a projektový manažér Bc. Ľubomír Cerina.

Ste koordinátorom projektu. Kto ho zastrešuje a čo je jeho cieľom?

„Projekt Šport ako prostriedok učenia a sociálnej inklúzie ľudí s psychiatrickou diagnózou prebieha od leta roku 2011, a vznikol na podnet talianskeho partnera siete ANPIS, ktorá sa zaoberá športovou činnosťou pre ľudí so skúsenosťou psychického ochorenia vo svojej domovskej krajine. ANPIS síce bol iniciátorom projektu, ale ich národná agentúra zastupujúca Európsku komisiu paradoxne neodsúhlasila financie na ich účasť v projekte Šport ako prostriedok učenia a sociálnej inklúzie ľudí s psychiatrickou diagnózou (2011 – 2013). Koordináciu projektu namiesto nich prebral anglický partner z Oxfordu. Projekt je teda financovaný Európskou komisiou a jeho hlavným cieľom je Prispieť ku zlepšeniu pochopenia fenoménu sociálnej marginalizácie (prehliadania, ignorovania) ľudí s duševnými poruchami, a zavádzanie inovatívnych prístupov sociálnej inklúzie týchto ľudí do spoločnosti prostredníctvom športových aktivít.“

Ktoré tímy potvrdili účasť na turnaji, a aké budú disciplíny?

„Účastníkmi projektu sú organizácie štyroch krajín EU – Oxfordshire and Buckinghamshire Mental Health NHS Foundation Trust, Oxford, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska; A La Maison Bleue, Perpignan, Francúzska republika; Vlaam se Federatie voor Sport en Recreatie in de Geestelijke Gezondheidzorg (Flemish Federation for Sport and Recreation in the field of Mental Healthcare), Leuven, Belgické kráľovstvo, Združenie Sofia Bratislava (Association Sofia Bratislava) , Bratislava, Slovenská republika a dodatočne sme sa v týchto dňoch dozvedeli, že do projektu vstupuje aj španielsky partner Asociación Estatal Deportiva para la Integración y la Recuperación, Sevilla (AEDIR). Okrem španielskeho partnera budú v Bratislave mať zastúpenie všetky vyššie spomenuté organizácie. Keďže sa v organizácii takýchto aktivít len učíme, a sme limitovaní financiami, pre tentokrát sme navrhli zorganizovanie futbalového turnaja medzi národnými partnermi a beh na krátku trať.“

Prezradíte nám, koľkí, kedy a kde ste trénovali?

„Príprava na toto podujatie je tiež prípravou na všetky ostatné športové akcie, ktorých sa v budúcnosti ako združenie chceme zúčastniť (najdôležitejší je EASI Cup 2012 v Grazi, alebo i menšie organizované v Taliansku, Belgicku, Českej republike). Z prostriedkov EK sme si hradili náklady na prenájom telocvične v centre mesta, ŠD Juraja Hronca (Bernolák), ktorá je svojim geografickým umiestnením výhodná pre všetkých členov združenia. V priemere sa nás tu stretávalo 7 – 8 ľudí, čo nie je veľa, ale na to, že to bola naša prvá väčšia a dlhodobejšia aktivita, hodnotíme to ako úspech. Termíny stretnutia boli vždy v sobotu podvečer o 16:30 hod.“

Podelíte sa s nami o zaznamenané spätné väzby?

„Členovia združenia sú ľudia so zdravotným, ale najmä sociálnym znevýhodnením. S týmto samozrejme súvisí aj ich horšia finančná situácia. Preto organizovanie pravidelných športových stretnutí v telocvični, ako aj záverečná organizácia podujatia s názvom Grundtvig Cup v rámci Programu Grudntvig, je pre každého z nich povzbudením a pozitívnou motiváciou do budúcnosti. Viacerí si pochvaľovali stretávanie sa vo vnútornej hale, ktorá nám umožňuje „intenzívnejšiu hru“, keďže sme nemuseli veľkú časť našich stretnutí pri futbalovej hre naháňaním lopty mimo hracej plochy. Čo sa týka kreovania futbalového tímu združenia, objektívne usudzujem, že je to nie na požadovanej úrovni a bude si to vyžadovať ďalšie stretávania pri takýchto činnostiach, ale nemusel by to byť nevyhnutne futbal.“

Čo si odnesú z Bratislavy účastníci Grundtvig Cupu?

Dôležité sú skúsenosti a zážitky z návštevy pre nich novej krajiny a mesta. Z teoretickej časti nášho programu v Bratislave, to budú aj podklady pre vypracovanie priebežnej správy o priebehu Programu Grundtvig pre národné agentúry všetkých zapojených partnerov. Zo športových aktivít každý dostane spomienkový účastnícky pohár, prví traja bežci dostanú symbolické medaile.“

Pripravili ste pre zahraničných partnerov niečo špeciálne?

„Snažili sme sa počas príprav urobiť maximum, čo bolo v našich silách. Uvedomujeme si naše limity a nedostatky a pevne veríme, že všetky negatíva budeme vedieť reflektovať a do budúcnosti sa z nich poučiť. Na jednom zo stretnutí s partnermi sme sa nezúčastnili, resp. pravidlá Programu Grundtvig – učiace sa partnerstvá – toto dovoľujú. Práve na tomto stretnutí prebiehala športová aktivita medzi účastníkmi. Bolo to v lete r. 2011 v Leuven, Belgicko. Na ďalších dvoch stretnutiach (v Oxforde a Perpignan) sa žiadna konkrétna športová činnosť neorganizovala, čím sme vlastne boli „ochudobnení“. Preto z nášho pohľadu je „špeciálnym“ aj futbalový turnaj a beh na krátku vzdialenosť. V sobotu – posledný deň nášho stretnutia sme pre spestrenie celej akcie navrhli pobyt v dedinke remesiel a umenia Abeland pri Lozorne. Na tomto zaujímavom a atraktívnom mieste pre šport, by sme sa mali zúčastniť „stredovekej hostiny“, ktorú majú v Abelande na sobotu pripravenú.“

Ďakujeme za rozhovor.

Pridaj komentár