Click here!

V Sofii zažijú dnes Grundtvig Cup 2012

Členovia svojpomocnej skupiny Sofia Bratislava sa 24. apríla 2012 zúčastnia na európskom športovom turnaji ľudí so skúsenosťou duševného ochorenia, ktorý sa uskutoční v areáli Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave o 14.30. Rozhovor