Liga za duševné zdravie odovzdala ceny

Telesné a duševné zdravie sú spojené nádoby, a hoci sa o dôležitosti duševného zdravia vie, mnoho ľudí s duševnými problémami nemá to, čo súčasná liečba predpokladá. Predsudky príliš často oslabujú rozvoj programov starostlivosti o duševné zdravie a potrebných služieb je na Slovensku stále nedostatok. Na slávnostnom koncerte Liga za duševné zdravie SR odovzdala ceny za dlhodobý prínos v oblasti duševného zdravia.

Pacient má právo na informácie

Často sa stretávame s názormi: „lekár mi nechce nič povedať“, „určite je to so mnou vážne, keď sú ,doktori‘ stále ticho…“ Pravda, sú to zveličené názory. Lekári musia informovať o zdravotnom stave pacienta. Zaujímalo nás, ako a kto všetko sa o našom zdraví môže dozvedieť.

Nepodceňujme informácie na príbalovom letáku

Kým bola väčšina liekov len na lekársky predpis, príbalový leták podrobne študoval málokto. Potrebné informácie podal lekár alebo lekárnik. Prístupom k väčšiemu počtu zahraničných liekov a s rastúcim počtom voľnopredajných liekov sa pohľad na leták (aj s malými písmenkami) výrazne zmenil.

Moje zdravie: Koho zodpovednosť?

Od medicíny očakávame, že nás udrží pri dobrom zdraví. Avšak nie je celkom jasné, akú úlohu v celom procese má zohrávať štát, lekári, zdravotnícky personál, alebo aké sú výhody a riziká preventívneho užívania niektorých liekov, koľko informácií chceme a koľko zodpovednosti sme ochotní prenechať iným. Epidemiológ Profesor Peter Elwood z Cardiffskej univerzity si preto vymyslel projekt Moje zdravie: Koho zodpovednosť?

Nebezpečenstvo riedkych kostí

Za normálnych okolností sa kostné bunky neustále obnovujú – odbúravanie starých buniek a vznik nových je v rovnováhe. Ľudia s osteoporózou majú túto rovnováhu narušenú. Bunky kostnej drene zanikajú rýchlejšie, ako sa tvoria nové. Hoci tento jav postihuje viac starých ľudí, nie je pravdou, že osteoporóza k starobe automaticky patrí. Dostať ju môžu aj mladí ľudia. Dobrou správou je, že tomuto ochoreniu sa dá predchádzať a dá sa aj efektívne liečiť.

Lekári radia aj cez internet

Internetová poradňa, v ktorej odpovede poskytuje odborník, je u nás pomerne novým spôsobom komunikácie medzi pacientom a lekárom. Častejšie sa totiž na internete radíme s priateľmi alebo aj celkom neznámymi ľuďmi, ktorých trápia podobné zdravotné problémy. O skúsenostiach s virtuálnymi pacientmi sme sa rozprávali s praktickým lekárom MUDr. Dušanom Žuffom, ktorý na otázky čitateľov odpovedá na portáli www.infopacient.sk. Aj náš rozhovor sa uskutočnil –  ako inak – cez internet.

EUROPA UOMO na Slovensku

Občianske združenie pacientov trpiacich chorobami prostaty, ich blízkych, lekárov a sympatizantov Europa Uomo Slovensko (ďalej len EUS) nadväzuje na činnosť európskej organizácie, ktorá je zastúpená v 23 krajinách.

Problémy s prostatou má každý druhý muž po 50-ke

Aj keď prostata mnohým mužom spôsobuje zdravotné problémy, viacerí majú o nej málo informácií. Jej hlavnou úlohou je vytvárať tekutinu, z ktorej vzniká po zmiešaní so spermiami a ďalšími látkami ejakulát. Patrí medzi pohlavné orgány, no jej ochorenia sa prejavujú najmä pri močení.