Pozor na termín predpísania! Onkologické ochorenia majú prísne pravidlá kúpeľnej liečby

Onkologické ochorenia patria do tzv. skupiny A, čo znamená, že zdravotná starostlivosť (kúpeľné procedúry) sa musí vždy plne hradiť z verejného zdravotného postenia. Pri službách (strava a štandardné ubytovanie v dvojposteľovej izbe so spoločným sociálnym zariadením mimo izby) pacient podľa zákona pripláca 1,66 eura za každý deň v kúpeľoch bez ohľadu na dĺžku pobytu. Na rozdiel od iných indikácií, pre onkologických pacientov platí, že majú nárok na kúpeľnú liečbu len do 24 mesiacov od ukončenia komplexnej liečby a nesmie ísť o recidívu. Zároveň môžu nastúpiť do kúpeľov až rok po absolvovaní liečby, ak sa u nich neobjavili metastázy. Preto musí mať pacient pri príchode do kúpeľov dôkladnú a kompletnú zdravotnú dokumentáciu. Predíde sa tak procedúram, ktoré podporujú delenie buniek (teplé zábaly alebo elektroterapia).

Za vypísanie návrhu sa neplatí

Kúpeľnú liečbu pre onkologických pacientov predpisuje všeobecný lekár alebo špecialista – onkológ. Už pri predpisovaní kúpeľov nemá mať pacient akékoľvek známky recidívy. Podľa Petry Balážovej, hovorkyne VšZP, poisťovňa (revízny lekár) na základe návrhu kúpele schváli.

„Termín pobytu si poistenec dohaduje priamo s kúpeľným zariadením,“ hovorí Petra Balážová. Za vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu pacient neplatí! Podľa Indikačného zoznamu má onkologický pacient nárok na tri týždne pobytu v kúpeľoch. Pri skupine A schválený návrh poisťovňa postúpi kúpeľom, s ktorými má zmluvu. Poistenec si môže kúpele ešte predtým vybrať zo zoznamu poisťovne a napísať ich do návrhu pred odovzdaním do poisťovne. Ak sa návrh dostane do poisťovne v dostatočnom predstihu a v kúpeľoch je voľné miesto, pobyt môže dostať tam, kde si vybral. O schválení kúpeľnej starostlivosti pacienta informuje poisťovňa, na nástup ho vyzvú kúpele. O procedúrach v kúpeľoch rozhoduje lekár podľa zdravotného stavu pacienta. Pre samoplatcov ponúka VšZP nad rámec verejného zdravotného poistenia v rámci podpory prevencie a zdravého životného štýlu zľavy na kúpeľné pobyty do 20 %.

„Zľavu pri pobytoch v kúpeľoch získajú poistenci na základe preukazu poistenca. Musia si ju uplatniť už pri zakúpení pobytu, spätne sa zľava žiadať nedá,“ vysvetľuje Petra Balážová. Pozor! Ak idete do kúpeľov ako samoplatcovia, nezabúdajte na kompletnú zdravotnú dokumentáciu! Z kúpeľov, ktoré sú onkologickým pacientom určené, poistenci VšZP uprednostňujú podľa Petry Balážovej najmä Lúčky, Bardejov a Turčianske Teplice. Zdravotná poisťovňa Dôvera prepláca z verejného zdravotného poistenia onkologickým pacientom kompletnú liečbu, t. j. zdravotnú starostlivosť, stravu aj ubytovanie.

„Žiadne osobitné pravidlá nemáme, neposkytujeme ani zľavy,“ vysvetľuje Monika Laciková zo ZP Dôvera. „V návrhu na kúpeľnú liečbu môžu pacienti uviesť zariadenie, ktoré by radi navštívili. Vo väčšine prípadov ich návrh akceptujeme. Ak žiadne konkrétne kúpele nepreferujú, schvaľujeme im liečbu v blízkosti trvalého bydliska – samozrejme, ak sa tam ich ochorenie dá liečiť.“ Podľa Moniky Lacikovej sa môže stať, že poisťovňa kúpeľný návrh neschváli a klientom sa to nepáči. „Dôvodom často býva chyba lekára, ktorý v návrhu musí odôvodniť, prečo odporúča kúpeľnú liečbu,“ zdôrazňuje Monika Laciková. „Lekári občas vypíšu návrh po uplynutí platnosti (viac ako 24 mesiacov od ukončenia komplexnej liečby), inokedy zasa vypíšu návrh, keď ešte komplexná liečba neskončila (pacient ešte chodí na chemoterapiu, nie je v kompletnej remisii). Stáva sa, hoci zriedkavo, že niektorí onkológovia pošlú pacienta, aby si zháňal informácie o svojich právach inde ako v ambulancii. Tvrdia, že nie sú kompetentní vypísať návrh na liečbu.“ ZP Dôvera v minulom roku schválila 445 žiadostí onkologických pacientov o kúpele zo 454, v deviatich prípadoch liečbu neschválili.

Kúpele

Liečbe onkologických pacientov sa venujú kúpele v Bardejove, Korytnici, Lučivnej, Lúčkach, Nimnici, Tatranských Matliaroch, Turčianskych Tepliciach, vo Vyšných Ružbachoch a v Štósi. Kúpele v Nimnici mali vlani 138 onkologických pacientov, rok predtým ich bolo 152. Podľa Mgr. Kataríny Jamborovej, obchodnej námestíčky Kúpeľov Nimnica, a. s., kúpele nemajú pevne stanovený počet pre takýchto pacientov.

„Prípady, že by sme pacientovi nemohli vyhovieť, sa nestávajú. Výnimočne, keď si klient žiada konkrétny termín v nedostatočnom časovom predstihu,“ odôvodňuje Katarína Jamborová. „Ak chce onkologický pacient ísť do kúpeľov ako samoplatca, musí mať so sebou vyšetrenia a odporučenie od svojho onkológa a, samozrejme, musí prejsť vstupným lekárskym vyšetrením v kúpeľoch. Potom lekár zváži možnosti liečby,“ dodáva zástupkyňa nimnických kúpeľov.

Na severe Slovenska, v Kúpeľoch Vyšné Ružbachy, liečili vlani 127 pacientov s onkologickými diagnózami. Rovnako ako v Nimnici, ani tu nemajú presne stanovený limit pre onkologických pacientov.

„Každý pacient, ktorého k nám odporúča zdravotná poisťovňa, je u nás vítaný,“ hovorí MVDr. Natália Tomajková, marketingová manažérka pre medicínsku činnosť, Kúpele Vyšné Ružbachy, a. s. „Zatiaľ sa nám nestalo, že by sme nejakému pacientovi nemohli vyhovieť, dokonca vieme v nutnom prípade zabezpečiť aj urýchlený nástup pacienta.“ Aj v týchto kúpeľoch musí samoplatca s onkologickým ochorením spĺňať medicínske odporúčania platné aj pre liečbu cez zdravotnú poisťovňu. „Liečbu, samozrejme, môže absolvovať, vtedy odporúčame náš produkt – Komplexný kúpeľný pobyt. Zostava procedúr sa robí podľa klinického stavu klienta pri vstupnej prehliadke naším lekárom. Tieto služby u nás vyhľadávajú tuzemskí, ale najmä zahraniční klienti z Ruska, Ukrajiny a Poľska,“ konštatuje Natália Tomajková.

V kúpeľoch Lúčky sa vlani liečilo 355 onkologických pacientov, o 61 viac ako v roku 2009. „Kapacitne môžeme prijať všetkých pacientov, ktorý požiadajú o kúpeľnú liečbu,“ hovorí MUDr. Augustín Lysý, vedúci lekár, Kúpele Lúčky, a. s. „Samoplatca väčšinou konzultuje svoj zdravotný stav po vyšetrení kúpeľným lekárom, ktorý odporúča procedúry, aby boli pacientovi na osoh a neboli príčinou zhoršenia zdravotného stavu. Je preto nevyhnutné dodržiavať kontraindikácie na kúpeľnú liečbu,“ zdôrazňuje A. Lysý.

Liga proti rakovine ponúka rekondičné pobyty

Podľa Ing. Mgr. Moniky Myjavcovej z Ligy proti rakovine sa mnoho pacientov na kúpeľné pobyty nedostane. Preto má Liga – v rámci svojich aktivít – projekt Rekondičných a rehabilitačných pobytov, ktoré sa hradia z výťažku Dňa narcisov. „Na rekondičné pobyty a relaxačné týždňovky sa môžu prihlásiť onkologickí pacienti po ukončení liečby, ak im to ich zdravotný stav umožňuje. Podmienkou nie je dĺžka ukončenia liečby,“ tvrdí Monika Myjavcová.

Viete, že:

• kúpeľné procedúry absolvujete každý deň, okrem dní pracovného pokoja,
• absolvovať musíte všetky predpísané zdravotné procedúry (je to ako s liekmi – dodržať predpísané dávkovanie),
• počet absolvovaných procedúr v kúpeľnom preukaze si kontrolujte,
• ak s niečím nie ste spokojný, hláste to ošetrujúcemu lekárovi alebo vedeniu kúpeľov

Pridaj komentár