Lekári radia aj cez internet

Internetová poradňa, v ktorej odpovede poskytuje odborník, je u nás pomerne novým spôsobom komunikácie medzi pacientom a lekárom. Častejšie sa totiž na internete radíme s priateľmi alebo aj celkom neznámymi ľuďmi, ktorých trápia podobné zdravotné problémy. O skúsenostiach s virtuálnymi pacientmi sme sa rozprávali s praktickým lekárom MUDr. Dušanom Žuffom, ktorý na otázky čitateľov odpovedá na portáli www.infopacient.sk. Aj náš rozhovor sa uskutočnil –  ako inak – cez internet.

Na čo sa Vás ľudia na internete najčastejšie pýtajú?

Otázky sú skutočne rôznorodé, ale pokiaľ by som mal vytvoriť rebríček najčastejších, určite sú na prvom mieste choroby pohybového aparátu, nasleduje gastroenterologická oblasť, neurologická, cievna medicína, urológia – andrológia. V dnešnej modernej a pretechnizovanej dobe sa ľudia zaujímajú hlavne o laické zhodnotenie výsledkov vyšetrení, ich interpretáciu.

Operácie na diaľku sa vraj pomaly začínajú rozširovať aj v Európe. Dá sa však robiť aj diagnostikovanie na diaľku?

Mal som to šťastie, že počas študijného pobytu v USA na Hageman University vo Philadelphii v roku 1996 som osobne zažil prvý telemost v rámci operácie medzi univerzitami západnej a východnej časti USA. Vtedy som si pomyslel: kedy asi niečo podobné bude aj u nás? Myslím si, že sme sa dočkali a telemosty fungujú už aj v našej časti Európy. Diagnostikovanie na diaľku je však veľmi, veľmi náročné. Je to veľká zodpovednosť, nakoľko chorý pacient emotívne sleduje každé slovo, jeho význam. Je to pochopiteľné, veď ide o jeho zdravie. Pri odpovediach musím preto veľmi citlivo zvažovať formu podania, zároveň je náročné vysvetliť pacientom v krátkosti zložitú a špecifickú medicínsku problematiku v niekoľkých riadkoch. Chce to určitú skúsenosť, rutinu, ale pacienta musím upozorniť, že ide o pracovnú diagnózu, respektíve odporučenie, ktoré treba prebrať a dotiahnuť s obvodným alebo odborným lekárom. Pacienti sú veľmi sugestívni a vyjadrenie lekára berú ako určujúce.

Prirodzene, internetová poradňa tvorí iba malý dielik Vašej práce. Sú rozdiely v tom, čo sa pacienti pýtajú vo Vašej bežnej ambulancii a čo ich zaujíma cez internet?

V rámci našej praxe sa stretávame s množstvom pacientov. Bežné sú dni, kedy ma navštívi 60 – 80 pacientov denne. Ide hlavne o akútne stavy – virózy, bakteriálne ochorenia, kardiovaskulárne ochorenia či neurologické a ortopedické choroby, ktoré musím riešiť okamžite, a tam nie je toľko času a priestoru pre 120 %-nú spokojnosť pacienta. Internetová poradňa tento priestor poskytuje. A tu je aj odpoveď – rozdiel medzi ambulantným a virtuálnym pacientom. Pacienti sú dnes veľmi informovaní cez médiá, internet, vedia si naštudovať svoje diagnózy, sú „hladní“ po informáciách, ktoré sa ich týkajú. Prostredníctvom internetovej poradne konfrontujú prácu lekárov, ktorých navštívili osobne. Zaujíma ich názor iného lekára. A takisto je pár tém, o ktorých sa im v ambulancii ťažšie hovorí, pokladajú ich za „indiskrétne“ a radšej otvoria priestor na diskusiu na internete, kde je väčšia anonymita.

Potrápia Vás niektoré otázky?

Stretávam sa s otázkami, ktoré ma až udivujú, čo ľudí zaujíma. Ale som už dlhoročný praktik a vysporiadam sa s každou otázkou, aj tými „ošemetnými“.

Majú ľudia – potenciálni pacienti – v internetových poradniach nejaké spoločné črty (vek, pohlavie, vzdelanie a pod.)?

Nedá sa hovoriť o spoločných črtách. Zloženie pacientov je rôznorodé. Neplatí napríklad, že by sa v internetovej poradni pýtali iba mladí ľudia, ktorí majú k IT asi najbližšie. Otázky kladú mladí ľudia, ale aj starší. Zdá sa mi však, že najviac predsa len prevažuje stredná generácia.

Podľa otázok v internetovej poradni usudzujem, že sa na Vás obracajú ľudia s veľmi širokým spektrom otázok, ktoré neraz nesúvisia s medicínou. Je lekár stále akýmsi dôstojným radcom na život?

Myslím si, že lekár bol, je a aj ďalej bude tým človekom, ktorého budú ľudia vždy vyhľadávať.

Pridaj komentár