Liga za duševné zdravie odovzdala ceny

Priatelia Ligy za duševné zdravie sa opäť stretli na koncerte, na ktorom sa udeľujú CENY Ligy za duševné zdravie SR za prínos v oblasti duševného zdravia. Liga každoročne oceňuje:

– JEDNOTLIVCOV alebo ZDRUŽENIA za podporu duševného zdravia; 
– MÉDIÁ alebo NOVINÁROV za kvalitné spracovávanie tém týkajúcich sa duševného zdravia;
– od minulého roka sa pridala aj Kancelária WHO na Slovensku a odovzdáva cenu za „inovatívny prístup k podpore duševného zdravia“ od Kancelárie WHO na Slovensku. Ceny sa odovzdávajú za predchádzajúci rok na konci marca pri príležitosti Svetového dňa zdravia, ktorý si pripomíname 7. apríla.

Cieľom Ligy za duševné zdravie SR je zlepšenie starostlivosti o ľudí s duševnou poruchou, a preto podporuje dobudovanie komplexnej siete služieb. Odborníci, pacientske a príbuzenské združenia, ktoré sú členmi LDZ SR, túto sieť pomáhajú budovať, a preto sa im Liga snaží vyjadriť vďaku aj ocenením na slávnostnom koncerte. Primátor Bratislavy Milan Ftáčnik prevzal záštitu nad podujatím, a zároveň poskytol bezplatne Zrkadlovú sieň v Primaciálnom paláci. Prácu Ligy si všimla aj pani Kate Sedgwicková, manželka veľvyslanca Spojených štátov amerických.

Slávnostný večer sa konal 22. marca 2011 v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca a moderovala ho Jarmila Hargašová-Lajčáková, hosťom zahrali virtuózni hudobníci Peter Niňaj a Róbert Puškár. Všetci umelci podporili podujatie bez nároku na honorár.

Cenu LDZ SR za dlhodobý prínos pre duševné zdravie tento rok Správna rada LDZ udelila Mgr. Alexandre Fischerovej, riaditeľke Ligy za duševné zdravie SR – in memoriam, za jej vysoko profesionálny prístup k odbornej problematike a za úspešné vedenie Ligy ako strešnej organizácie 34 občianskych združení na celom Slovensku. Alexandra Fischerová sa roky snažila v rámci ligových aktivít prekonávať predsudky a postupne znižovať diskrimináciu ľudí s duševnými poruchami na Slovensku. Ocenenie prišla odovzdať predsedníčka Vlády SR pani Iveta Radičová.

Cenu LDZ SR pre novinárov a médiá za dlhodobý prínos a korektné informovanie verejnosti v oblasti duševného zdravia získalo Fun rádio za dlhoročné kvalitné a korektné spracovávanie tém o duševnom zdraví a poruchách a za dobrú spoluprácu v oblasti komunikácie s verejnosťou. Cenu odovzdala PhDr. Jana Štúrová, členka Správnej rady LDZ SR a riaditeľka Občianskeho združenia Pomoc ohrozeným deťom – Centrum NÁDEJ.

Cenu Kancelárie WHO na Slovensku za inovatívny prístup k podpore duševného zdravia získala nezisková organizácia DSS MOST, n. o., ktorá realizuje svoju víziu cesty ku samostatnosti pre ľudí s duševnou poruchou už celé roky. MOSTu sa pred pár rokmi podarilo zrealizovať v Petržalke chránenú kaviareň „MEDZI NAMI“ a nedávno otvorili aj prvé chránené bývanie v kraji. Cenu odovzdala riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku pani MUDr. Darina Sedláková a prevzala ju riaditeľka DSS Most, n. o., PhDr. Andrea Beňušková a projektový manažér Juraj Marendiak.

Pri príležitosti Svetového dňa zdravia, ktorý je 7. apríla, sa na verejnosti hovorí skôr o fyzickom zdraví, ale Liga za duševné zdravie chce pripomenúť, že súčasťou nášho zdravia je aj duševné zdravie. Slávnostný koncert bol ocenením pre ľudí, ktorí podporujú ciele Ligy smerujúce k zlepšeniu situácie v oblasti duševného zdravia. Nedostatok informácií o chorobách, ich priebehu a liečení je živnou pôdou pre nesprávne predstavy a mýty. Liga za duševné zdravie každoročne organizuje informačné kampane, aby korigovala tieto nepravdy.

Pridaj komentár