Antidiabetiká: Tabletky na diabetes 2. typu – kedy ich budem užívať?

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Cieľom liečby diabetu je udržiavanie hodnôt glykémie v krvi v norme. Každý cukrovkár si musí uvedomiť, že iba takto sa vyhne rôznym diabetickým komplikáciám.

To, akým spôsobom budeme glykémiu korigovať a udržiavať, závisí od typu cukrovky, teda od toho, či máme diabetes 1. alebo 2. typu.

Jedinou možnosťou, ako kompenzovať diabetes 1. typu, je liečba inzulínom. Diabetici 2. typu majú tých možností viac. Ak sa naučia pravidlá správneho stravovania a uplatnia ich v praxi, môžu sa v budúcnosti vyhnúť tabletkám (perorálne antidiabetiká – PAD), prípadne aspoň oddialiť nutnosť takejto liečby. Až vtedy, keď výsledky nie sú ani po užívaní tabletiek uspokojivé, prichádza na rad inzulín.

Ako sa delia antidiabetiká (nesprávne antidiabetika)?
Ako fungujú jednotlivé antidiabetíká?
Aké lieky znižujú glykémiu po jedle?
Kto rozhoduje o tom, či máte užívať antidiabetiká alebo vo vašom prípade nemajú efekt?
Čo za lieky sú gliflozíny?

Antidiabetiká: Delenie podľa spôsobu účinku

Všetky antidiabetiká (antidiabetika) znižujú glykémiu, no majú odlišný mechanizmus a rozsah účinku. Sú upravené tak, aby zohľadnili špecifiká liečby diabetu a aby mali komplexný účinok nielen na glykémiu, ale i na telesnú hmotnosť, krvný tlak, hypoglykémiu, či na ďalšie prejavy metabolického syndrómu. Antidiabetiká rozdeľujeme do jednotlivých skupín:

  1. Zvyšujúce citlivosť na inzulín – giguanidy, tiazolidíndiony (glitazóny).
  2. Stimulujúce vylučovanie vlastného inzulínu: deriváty sulfonylurey, deriváty meglitinidu (glinidy).
  3. Obmedzujúce vstrebávanie glukózy z čreva: inhibítory enzýmu alfa-glukozidázy.
  4. Zosilňovače inkretínového účinku – agonisty glukagónu podobného peptidu-1, inhibítory enzýmu dipeptidyl-peptidáza-4 (gliptíny).
  5. Inhibítory spätného vychytávania glukózy v obličkách (gliflozíny),
  6. Inzulín.

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Metformín: Nízke riziko hypoglykémie

Liekom prvej voľby pri liečbe diabetu 2. typu (cukrovka 2 typu) je metformín. Ten patrí do skupiny liekov s názvom biguanidy. Ide o bezpečný liek, s minimálnym rizikom nežiaducich účinkov.

Je vhodný pre takmer všetkých diabetikov, ktorí nemajú diabetické komplikácie. Jeho benefitom je najmä fakt, že ovplyvňuje tvorbu a spracovanie glukózy, vďaka čomu má diabetik nízke riziko hypoglykémie.

Glitazóny: Zvyšujú citlivosť na inzulín

Významný efekt na zníženie glykémie prinášajú takzvané glitazóny. Tieto lieky zvyšujú citlivosť na inzulín, navyše priaznivo ovplyvňujú hladinu tukov, stav cievnej steny a chránia beta-bunky pankreasu. Glitazóny znižujú hladinu glykémie nalačno, v priemere o 2 až 3 mmol/l, a primerane k tomu aj glykémiu po jedle.

Deriváty sulfonylurey: Ovplyvňujú vylučovanie inzulínu

K tabletkám s riadeným uvoľňovaním aktívnej látky patria  deriváty sulfonylurey. Ich výhodou je, že ich stačí užiť len 1x za deň, pričom liečivo sa uvoľňuje rovnomerne počas 24 hodín. Tým je zabezpečená stála terapeutická hladina a úspešnosť liečby.

Deriváty sulfonylurey ovplyvňujú vylučovanie inzulínu nezávisle od príjmu potravy, a pôsobia tak na glykémiu pred aj po jedle. Aby však liečba fungovala, podmienkou je zachovaná vlastná produkcia inzulínu (beta-bunkami pankreasu).

Glinidy: Znižujú glykémiu po jedle

Podobne ako deriváty sulfonylurey, pôsobia aj antidiabetiká zo skupiny glinidy. Hladinu glykémie znižujú najmä po jedle, zatiaľ čo nalačno s ňou takmer nepohnú. V porovnaní s derivátmi sulfonylurey majú nižšie riziko hypoglykémie a tiež menší vplyv na nárast telesnej hmotnosti.

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Inhibítory alfa-glukozidáz: Pôsobia pri trávení cukrov

Lieky, ktoré dokážu zabrániť vzniku a vstrebávaniu glukózy v tenkom čreve, nazývame inhibítory alfa-glukozidáz. Do tejto skupiny zaraďujeme akarbózu a miglitol. Nedokážu síce ovplyvniť sekréciu inzulínu, no môžu sa pochváliť iným účinkom – tlmia účinok derivátov sulfonylurey, viažuci sa na zvyšovanie telesnej hmotnosti.

Najčastejšie nežiaduce účinky: hnačky a nafukovanie.

Gliflozíny: Tablety s komplexnými účinkami

Zaujímavou, modernou skupinou liekov pre diabetikov 2. typu, sú gliflozíny. Ide o účinné a bezpečné tablety, využívané v kombinácii so všetkými ostatnými antidiabetikami. Gliflozíny znižujú krvný cukor (jeho zvýšeným vylučovaním do moču), čo priaznivo pôsobí nielen na pokles hodnoty glykovaného hemoglobínu, ale aj na zníženie telesnej hmotnosti či krvného tlaku. Gliflozíny tiež významne redukujú kardiovaskulárne riziko.

Zosilňovače inkretínového účinku

Tieto lieky znižujú cukor v krvi v závislosti od príjmu potravy. Patria sem agonisty glukagónu podobného peptidu-1 a inhibítory dipeptidyl-peptidázy-4 (gliptíny). Sú charakteristické nízkym rizikom hypoglykémie.

Rozhoduje vždy diabetológ

Výber perorálnych antidiabetík je v súčasnosti naozaj pestrý. O tom, akú kombináciu liekov budete užívať, rozhodne váš diabetológ – na základe vášho celkového zdravotného stavu.

Účinky jednotlivých antidiabetík si môžete odsledovať aj sami. V prípade, že sa u vás prejaví niektorý z nežiaducich účinkov, bezodkladne kontaktujte svojho lekára.

Pridaj komentár