Biologická liečba

odborný garant:
prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák PhD. MBA. Dott.Ric. MHA

Adherencia pri biologickej liečbe

(Zdroj foto: Adobestock.com)

Stretli ste sa už s pojmom adherencia?

Adherencia je neznáme, cudzie slovo. Znamená však úplne jednoduchú vec, a to, ako pacient dodržiava liečbu.

Pod týmto pojmom rozumieme nasledovné:

  • či pacient užíva odporúčanú dávku lieku (teda nie vyššiu ani nižšiu),
  • či užíva túto dávku v odporúčanom čase (teda napríklad jedenkrát denne, dvakrát denne, jedenkrát týždenne, mesačne a pod.),
  • či užíva liek počas celej odporúčanej doby liečby (teda nie dlhšie a ani kratšie),
  • či užíva liek správnym spôsobom – teda napríklad cez ústa, injekčne (podkožne, do svalu alebo do žily), prípadne ako inhaláciu.

Dávkovanie je základ

Vždy, keď odchádzate od lekára s receptom v ruke, súčasťou tohto receptu je aj odporúčané dávkovanie predpísaného lieku. A to aj v prípade, keď ide o úplne bežné lieky na nádchu alebo bolesť hrdla.

Zamysleli ste sa niekedy, prečo je to dôležité dodržať tieto odporúčania? Čo sa môže stať, ak tieto odporúčania nedodržíte? Najbežnejšími rizikami z nedodržiavania liečby môžu byť:

  • neúčinnosť liečby – ak beriete nižšie dávky alebo menej často, ako vám odporučil lekár alebo lekárnik,
  • nežiaduce účinky liečby – ak beriete vyššie dávky liekov, ako vám odporučil lekár alebo lekárnik (kvapky do nosa môžu napríklad pri dlhšom užívaní spôsobiť opuch nosovej sliznice, aspirín môže spôsobiť zvýšenú krvácavosť alebo žalúdočné problémy a pod…),
  • antibiotickú rezistenciu – žiaľ, čoraz častejší fenomén, ktorý je spôsobený nadspotrebou antibiotík alebo ich nesprávnym užívaním. Vedie to k ich neúčinnosti a tým aj k ohrozeniu zdravia a životov ľudí.
odporúčané-dávkovanie_adherencia
Zdroj foto: Adobestock.com

Biologická liečba nie je výnimkou. Keď nám lekár predpíše biologický liek, vždy nám musí predpísať aj konkrétnu dávku lieku a ako často ho užívať.

Dávka lieku sa zvyčajne vyjadruje v počte miligramov (skrátene mg). Môžete sa stretnúť aj s inými jednotkami, ako napríklad mikrogramy či IU (takzvané medzinárodne jednotky alebo international units).

Keďže vieme, že dávka je úzko spätá s účinnosťou, logicky by nám preto mohlo napadnúť, že čím vyššia dávka, tým vyššia účinnosť. Preto by pravdepodobne nemusel byť problém v tom, ak si túto dávku zvýšime. Zvýšime tým predsa aj účinnosť lieku a ochorenie zaženieme skôr. Je to ale naozaj tak?

Ako sme si uviedli vyššie na úplne bežných liekoch, s dávkou nie je spojená len účinnosť lieku, ale aj jeho bezpečnosť. Predstavte si čiaru idúcu šikmo nahor, ktorá bude predstavovať dávku liečiva. Na jej začiatku – v spodných polohách, teda pri nízkych dávkach – bude účinnosť liečiva nízka.

Pri niektorých ochoreniach to môže byť dostačujúce, pri iných by sme však možno nedosiahli požadovaný účinok. Ak by sme však znížili dávku lieku aj pod túto minimálnu hranicu, účinok lieku by sme pravdepodobne nepocítili vôbec.

Každý organizmus je iný

Ak ale ideme po krivke smerom nahor, účinnosť lieku sa postupne zvyšuje. V závislosti od diagnózy ju potom najskôr zacítia tí najcitlivejší jedinci, neskôr tí menej citliví. Nakoniec to zacítia aj tí, ktorí sú najmenej citliví alebo sú v najpokročilejšom štádiu ochorenia.

Znamená to aj to, že kým u jedného pacienta môže liek účinkovať tak akurát, u iného, ktorý je vnímavejší na liečbu alebo v miernejšom štádiu ochorenia, môže postačiť aj nižšia dávka lieku.

Ak by sme na našej imaginárnej krivke postupovali ešte vyššie, postupne by benefit z pozitívneho účinku ustupoval a zvyšovalo by sa riziko vedľajších účinkov. Najprv tých miernych, potom závažnejších a nakoniec takých, ktoré by nás mohli ohroziť na živote. V tejto chvíli sme sa na krivke dostali do bodu pod názvom „predávkovanie“.

adherencia
Zdroj foto: Adobestock.com

Nastavte sa na liečbu

Správne dávkovanie liekov sa testuje už v klinických skúšaniach. Je potrebné zistiť, aké dávky sú dostatočné na to, aby liečivo účinkovalo, ale pritom nespôsobovalo zbytočne nežiaduce účinky.

Aj keď na trh sa dostávajú výlučne iba tie lieky, ktoré potvrdili v klinických skúšaniach svoju účinnosť a bezpečnosť, v praxi sa tieto dávky ešte mnohokrát individualizujú.

Nebuďte preto prekvapení, ak vám lekár odporučí krátkodobý pobyt v nemocnici, aby vám pod lekárskym dohľadom nastavili to správne dávkovanie liekov práve pre vás. Toto dávkovanie by ste potom mali dodržiavať.

Ak vám lekár napíše, aby ste si biologický liek podávali v dávke 10 mg jedenkrát týždenne, podávajte si ho v dávke 10 mg jedenkrát týždenne. Nie 5 mg jedenkrát týždenne či 20 mg raz za dva týždne. V tom prvom prípade totiž môže byť dávka prinízka, aby liek zaúčinkoval. V tom druhom prípade sa zase môžu prejaviť vedľajšie účinky, ktoré ste zažiť vôbec nemuseli.

Ak zabudnete alebo z iných dôvodov neužijete svoju liečbu, poraďte sa s lekárom a nesnažte sa výpadok nahradiť zvýšenou dávkou v ďalšom termíne. Nebude to mať očakávaný účinok.

Užívate biologický liek tak často, ako vám odporúčal lekár?

Častosť alebo frekvencia užívania lieku je úzko spojená s dávkovaním, o ktorom sme hovorili vyššie. Aj v tomto prípade platí, že je potrebné dodržať takú frekvenciu užívania lieku, ako nám predpísal lekár.

Samozrejme, pokiaľ máte predpísaný biologický liek, ktorý sa podáva napr. raz za mesiac, nemusíte riešiť, či má mesiac 30 alebo 31 dní. Pri takýchto dlhých cykloch je určitá tolerancia. Stačí sa nastaviť tak, že budete liek užívať napr. každý prvý alebo každý desiaty deň v mesiaci, podľa toho, kedy ste s liečbou začali.

Ak chodíte na podávanie biologickej liečby k lekárovi a deň podania novej dávky vám vyjde presne na deň, keď nemôžete ísť k lekárovi, nezúfajte. Včas ho o tejto situácii informujte a dohodnite iný termín v najbližších dňoch.

Treba si uvedomiť, že čím je cyklus podávania liekov kratší, tým menšia je aj tolerancia posunov užívania liečby. Kým pri mesačnom cykle nám plus-mínus jeden deň neurobí nič, pri týždňovom cykle už to bezvýznamné nie je. Pri jednodňovom cykle už ide v podstate o vynechanie celej dávky.

Ak si však liek zabudnete podať, nepanikárte. Poraďte sa o ďalšom postupe so svojím lekárom alebo si pozrite príbalový leták, kde nájdete informáciu o tom, čo v takej situácii robiť.

Dodržiavajte-liečbu-ktorú-vám-predpíše-váš-lekár-adherencia-biologickej-liečby
Zdroj foto: Adobestock.com

Je potrebné dodržať dĺžku užívania lieku?

Dĺžka užívania je pri biologických liekoch zvyčajne daná účinnosťou liečby. Pokiaľ vám liečba účinkuje a lekár i zdravotná poisťovňa ju naďalej schvaľujú, je vo vašom záujme ju užívať.

Biologickú liečbu by ste nemali vysadiť bez toho, aby ste o tom informovali svojho lekára. Ochorenie totiž môže postupovať aj vtedy, ak to my na sebe voľným okom nevidíme. Môže v našom organizme spôsobiť poškodenia, ktoré sa už ani ďalšou liečbou nebudú dať zvrátiť.

Ak vám podávanie lieku v niečom prekáža – napríklad vám narúša váš denný harmonogram či vás miesto podania páli alebo bolí, informujte o tom najprv svojho lekára. On už bude vedieť, či je možné tieto problémy nejako zmierniť – napríklad zmenou lieku či zmenou času, frekvencie alebo formy podania.

Niekedy je však dôležité pochopiť, že hoci vás napríklad injekcia bolí, liek vám zachraňuje život. A za tú krátkodobú bolesť to potom stojí.

Adherencia pri biologickej liečbe: Podávate si liek správne?

Táto otázka môže znieť ako pritiahnutá za vlasy a väčšine z vás je jasné, že pokiaľ sa má liek podať injekčne, tak to musí byť injekčne. V praxi to nemusí byť vždy tak. Sú známe prípady pacientov, ktorí neužívali liek tak ako mali len preto, že im spôsob podávania nevysvetlili dostatočne dobre u lekára či v lekárni.

Biologické lieky sa zvyknú podávať injekčne. Injekcie, samozrejme nie sú bezbolestné (hoci sa pracuje na tom, aby bola táto bolesť minimálna).

Preto by niekomu, kto neznáša injekcie veľmi dobre, mohlo napadnúť obsah ampulky napríklad vypiť. Urobil by však veľkú chybu. Biologické lieky sú totiž zväčša bielkovinového charakteru a po vypití by došlo k ich rozloženiu v tráviacom trakte. Do tela by sa vám tak nedostala účinná dávka a ochorenie by postupovalo ďalej.

Preto si vždy pozorne preštudujte, ako sa má biologický liek podávať. Nechajte si to ukázať lekárom, pokiaľ vám ho nepodávajú v zdravotníckom zariadení.

Nie je totiž vždy ani injekcia ako injekcia: niekedy sa injekcia vstrekuje iba podkožne, inokedy to môže byť hlbšie do svalu. Vnútrožilové podania sú vždy doménou zdravotníckych zariadení.

Myslite na to, že niekedy tiež treba dodržať aj miesto či rýchlosť podania. Dôležitá je tiež teplota skladovania, keďže vyššia než odporúčaná teplota môže spôsobiť rozklad liečiva.

biologické-lieky_adherencia
Zdroj foto: Adobestock.com

Lieky sú iba pre vás

Keď vám lekár predpíše lieky, tie sú výlučne iba pre vás. Pri biologických liekoch platí toto pravidlo o to viac, že sa používajú na oveľa závažnejšie ochorenia ako bežné lieky.

Preto sa nesnažte svojim blízkym pomôcť tak, že im ponúknete svoj biologický liek, ak zistíte, že majú rovnaké ochorenie ako vy. Môžu mať totiž iný typ alebo štádium ochorenia alebo dokonca byť na dané liečivo alergickí. Biologický liek by im tak nielen nepomohol, ale naopak by ich zdravotný stav ešte zhoršil.

Ak si nie ste istý/á, ako liek užívať, pýtajte sa lekára či lekárnika

Nezabudnite na to, že v ordinácii či v lekárni by ste sa mali svojho lekára pýtať na všetko, kým vám nebude úplne jasné, ako daný liek správne užívať.

Pýtajte sa na to, akú dávku lieku, ako často a ako dlho budete užívať. Ak si to nezapamätáte, nehanbite sa zapísať si to na kúsok papiera. Máte na to úplné právo a žiaden zdravotník vám v tom nemôže zabrániť.

Používať správny liek totiž na vyliečenie nestačí. Treba ho zároveň používať aj správne.

Autor je farmaceut a nebol odmenený objednávateľom článku.

Pridaj komentár