Click here!

Zlatý stafylokok: Kde na nás striehne bezcenné zlato?

Zlatý stafylokok (alebo Staphylococcus aureus) je jedným z 30 druhov baktérií rodu Staphylococcus.

Práve tieto „zlaté“ mikroorganizmy sú častou príčinou rôznych ochorení  – aj napriek tomu, že väčšinou prirodzene osídľujú naše sliznice či kožu.

Ako to teda je?

Predstavujú problém, alebo nie?

Čo je zlatý stafylokok a prečo ho máme „na sebe“?

Baktérie rodu Staphylococcus sa skladajú z buniek guľovitého tvaru. Stafylokoky sa rady zoskupujú do kolónií, podobných strapcu hrozna – odtiaľ aj grécky názov „staphyle“, čo znamená strapec hrozna.

Vytvorené kolónie sú častokrát 6 8 milimetrov veľké, so sfarbením od krémovej, až po žltú farbu. Konkrétne baktérie druhu S. aureus, t.j. zlatého stafylokoka, majú žltú, až zlatú farbu.

Zlatý stafylokok je hlavným ľudským patogénom (čo znamená, že vyvoláva rôzne infekcie), no môžeme ho objaviť aj u zvierat. Zlatého stafylokoka môžeme nájsť (u človeka) v:

Ide o prirodzenú kontamináciu z prostredia. Ak sa zlatý stafylokok nachádza vo vašom nose, pravdepodobne ste ho vdýchli. Alebo sa po priamom kontakte s kontaminovaným predmetom dostane na vašu pokožku.

zlatý stafylokok hygiena

Ako prídeme do kontaktu so stafylokokom?

Všadeprítomné zlaté baktérie sa najľahšie dostanú do organizmu prostredníctvom rúk. Po získaní stafylokoka, sa z jedinca stáva nosič. Nasledujú 3 možnosti: baktéria vyvolá infekciu, neprejaví sa, odstráni ju náš imunitný systém.

Nosičstvo zvyšuje riziko vzniku infekcie! Nosičmi sú hlavne deti. Podľa štatistík – baktérie čakajú na „lepšie časy“ prevažne v nosovej dutine. Zlatý stafylokok v tele neškodí, pokiaľ sa imunita človeka neoslabuje.

Podľa niektorých vedcov, človek môže byť nosičom iba jedného druhu zlatého stafylokoka, viacerých rodov, alebo nemusí byť vôbec nosičom. Zaujímavou informáciou je, že ženy, ktoré užívajú hormonálnu antikoncepciu, sú častejšie nosičkami stafylokoka v nose (zo štatistík).

K  infekcii potom môže dôjsť pri:

 • oslabenej imunite – napríklad prechladnutí, chrípke;
 • narušení kože ako ochrannej bariéry, bez následnej dezinfekcie – veľké (niekedy aj malé) rezné rany, poranenia, popáleniny, uhryznutia od zvierat;
 • vnášaní predmetu do tela (napr. hadica, implantát a pod.),
 • rôznych lekárskych zákrokoch, keď sa baktéria nemusí stretnúť s „prirodzeným nepriateľom“, no môže napadnúť zdravé tkanivo, alebo vyvolať produkciu toxínov v krvnom riečisku – vtedy môže infekcia vypuknúť na úplne inom mieste.

Najväčšie riziko nákazy si môžeme privolať sami, keď si poraníme kožu. Takisto stačí, keď máme priamy kontakt so stafylokokom infikovanou osobou – napr. pri poskytovaní prvej pomoci sa dotkneme nevydezinfikovanej rany holými rukami.

Alebo máme s takouto osobou nepriamy kontakt, a to cez plochu, ktorá je zanesená infekciou. Vtedy hovoríme o infekcii získanej v komunite.

Odporúčame

zlatý stafylokok prenos

Zlatý stafylokok žije aj v nemocniciach

Možno neočakávaným miestom na šírenie a získanie infekcie sú nemocničné zariadenia. V takomto prípade hovoríme o nozokomiálnej infekcii.

Výskyt zlatého stafylokoka v nemocnici (či na poliklinike) je jednoducho vysvetliteľný – stretáva sa tam veľa pacientov s rôznymi ochoreniami, ktorí majú (navyše) odlišné hygienické návyky.

Pacienti si takto odovzdávajú a vymieňajú baktérie pri bežných činnostiach, ako kašeľ, vzájomný dotyk, neudržiavanie čistoty na toalete, či v okolí umývadla.

Okrem toho, baktérie v zdravotníckych zariadeniach môžu byť odolnejšie voči antibiotikám, keďže sú im vystavované pravidelne!

Zlatý stafylokok a potrava

Ďalšia možnosť, ako sa môžeme stretnúť so zlatým stafylokokom, je naša potrava. V kontaminovanej, neuvarenej alebo nedostatočne spracovanej potrave, sa nahromadia splodiny metabolizmu baktérie, a to môže vyvolať otravu jedlom. Hoci tieto baktérie zlikviduje teplota nad 50 °C, ich toxíny zničíme až po 20 minútach varu.

K otrave však dôjde iba pri konzumácii silno skontaminovaného jedla, čiže s vysokým obsahom nahromadených toxínov.

Rizikové potraviny:

 • mäso, hydina, ryby a výrobky z nich – mleté mäso, údeniny, solené šunky,
 • mlieko a mliečne výrobky – smotanové omáčky, šľahačky, zmrzlina, zahustené a sušené mlieko, pudingy,
 • vajcia a majonézové prípravky – zemiakový šalát, vajíčkový šalát,
 • cukrárenské výrobky, plnené krémom,
 • uvarené jedlá, ktoré sú opätovne kontaminované stafylokokom.

Dbajte preto o skladovanie potravín, resp. pripravujte jedlo podľa jeho povahy. V priestore, kde ukladáte potraviny, musí byť čisto a poriadok!

zlatý stafylokok strava

Infekcie, ktoré spôsobuje zlatý stafylokok

Zlatý stafylokok je najvýznamnejším pôvodcom širokého spektra infekcií kože, mäkkých, spojivovýchkostných tkanív. Môže infikovať:

 • kožu, rany;
 • kosti, tzn. kostná dreň;
 • svaly, mäkké tkanivá, aj orgány (obličky, pečeň, slezina, štítna žľaza, oči, nervy);
 • srdcový sval alebo srdcové chlopne – takáto infekcia môže viesť k zníženej práceschopnosti srdca;
 • dýchacie cesty (napríklad zápal pľúc);
 • krvné riečisko, a tým spôsobiť sepsu (otravu krvi).

Ako sa prejavuje stafylokoková infekcia?

Najrozšírenejšie sú kožné infekcie. Prejavujú sa vyrážkami, až pľuzgiermi, ktoré sú v okolí červené, svrbivé a bolestivé; niekedy sú zanesené hnisom (v dôsledku zápalu). Vyrážky sa môžu premeniť na rany, ktoré sa nehoja chrastou (zjazvujú). Koža môže stvrdnúťzhrubnúť.

Pri infekcii hlbších vrstiev kože, môžete pozorovať zapálené ložiská, v strede s jedným otvorom, z ktorého uniká hnis. Pri vážnejších stavoch sa infekcia ohlási horúčkou.

Infekcia kostnej drene, ktorá sa môže objaviť napríklad u detí, sa hlási prudkým nástupom horúčky, bolestivosťou kostí, až krívaním. Bolesť môže nastúpiť prudko, a trvať nepretržite, či prerušovane.

Zápal pľúc sa najčastejšie vyskytuje u malých detí, dlhodobo ležiacich, chronických alebo závislých pacientov. Typická je bolesť na hrudníku, ktorá sa zintenzívňuje pri kašli. Hlien je žltej, až zelenej farby. Objavuje sa tiež zimnica, horúčka, bolesť hlavysvalová slabosť.

Otrava jedlom, ktoré obsahovalo toxíny stafylokoka, je ľahko zameniteľná s inými bolesťami brucha. Prejavuje sa zvracanímvodnatou hnačkou, a to 2 – 6 hodín po konzumácii jedla. Preto je dôležité, aby ste sledovali, čo všetko zjedlo vaše dieťa, či vami opatrovaný človek.

Odporúčame

zlatý stafylokok príznaky

Liečba stafylokokovej infekcie

Na infekcie, ktoré spôsobil S. aureus, majú lekári účinné a zaužívané postupy. Pri kožných ochoreniach sa najprv používajú povrchové lieky (krémy alebo masti) s obsahom antibiotika, najčastejšie mupirocínretapamulín.

Pri neúspechu liečby „zvonka“, sa musí pokračovať ústne podanými antibiotikami. Vtedy vám dermatológ môže predpísať širokospektrálne antibiotiká (napríklad metronidazol, ciprofloxacín alebo klindamycín). Liečba kožných infekcií môže trvať 714 dní.

Pri ostatných, v článku spomínaných stafylokokových infekciách, sa lekári rozhodujú podľa stavu pacienta. V prípade komplikácií liečby, napríklad, ak sa váš stav nezlepší po použití prvého antibiotika, to bude váš lekár riešiť použitím ďalšieho – silnejšieho – antibiotika.

Pri podozrení na otravu jedlom postupujte tak, ako radíme v článku:

Kedy sa infekcia lieči pomalšie?

Spomalený priebeh liečenia infekcie môže nastať vtedy, ak:

 • máte srdcovo-cievne ochorenie, resp. sa u vás objavia ním spôsobené zmeny, napr. „získate“ ranu na nohe, máte nedostatočné prekrvenie končatín – rana sa vám bude ťažšie hojiť, a preto má baktéria aj viac času, aby ju infikovala;
 • ste cukrovkár;
 • ste onkologický pacient;
 • u vás vykonali chirurgický zákrok (napr. operáciu, implantáciu);
 • trpíte cystickou fibrózou, AIDS;
 • ste alkoholik a/alebo fajčiar;
 • máte nedostatočnú funkciu obličiek;
 • máte cirhózu pečene;
 • máte problémy s nervovým systémom;
 • ste vo vyššom veku;
 • ste podvýživení, alebo obézni.

Odporúčame

Ako predchádzať infekcii stafylokokom?

Najlepšia prevencia je – udržiavať ruky a rany čisté! Samozrejme, v zdravej miere, pretože ani nadmerné dodržiavanie čistoty nevedie k úplnému obmedzeniu šírenia infekcie – baktérie sa môžu stať odolnými aj na dezinfekčné prostriedky. Platí zásada „zlatej strednej cesty“.

Infekciu môžete dostať aj po uhryznutí od zvieraťa (psy, hlodavce, plazy). Preto ranu po nehode vydezinfikujte. V prípade zhoršenia stavu vyhľadajte lekára

zlatý stafylokok pes

Pochopiteľne, keď o sebe viete, že ste nosičom zlatého stafylokoka, chráňte ľudí vo svojom okolí, napríklad použitím rúšky, alebo keď kýchate, dávajte si ruku na ústa.

V štatistických meraniach zaznamenalo ochranný účinok pitie teplého čaju, alebo kávy, čo môžeme vysvetliť tak, že teplé nápoje rozprúdia vylučovaciu funkciu riasinkovej sliznice, čím sa usadený hlien ľahšie vylučuje z dýchacej sústavy.

Nepodceňujte zlatého stafylokoka!

Baktérie sú schopné kríženia medzi sebou, čím posilňujú svoju odolnosť voči vonkajším vplyvom (napríklad antibiotiká). Preto je nebezpečné, ak infekciu podceníte, teda nepreliečite ju dôkladne – napríklad nedoužívate celé balenie antibiotík.

„Nevykynožený“ stafylokok môže vo vašom tele získať na sile, a tak sa stať odolnejším a nebezpečnejším. Dnes je napríklad veľkým problémom zlatý stafylokok, ktorý je odolný voči penicilínovému antibiotiku. Ide o tzv. meticilín-rezistentného zlatého stafylokoka (MRSA).

Je dôležité, aby ste si vypestovali silnú imunitu a dodržiavali základy osobnej hygieny. Nečakajte, kým infekcia prejde do závažnejších foriem. Doprajte si tiež oddych, keď sa cítite slabší.

A keď už vám lekár predpísal antibiotiká, vyberte celé balenie, aby ste neposkytli dobré podmienky na premnoženie tohto „bezcenného zlata“.

Autorka je farmaceutka

Zdroje:

http://emedicine.medscape.com/article/971358-overview#a5

http://www.svssr.sk/potraviny/info_Stafylococcus_aureus.asp

http://www.dermatologiapreprax.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=6259&magazine_id=11

Pridaj komentár