Otrava hubami, liekmi, alkoholom: Prvá pomoc pri najčastejších otravách

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Absorpcia jedu sa najčastejšie udeje cez tráviacu sústavu, dýchacie cesty alebo kožu.

Vedieť, čo robiť, ak máte podozrenie na otravu, je životne dôležité.

Čo urobiť ako prvé?

Najlepšie urobíte, ak priamo kontaktujete tiesňovú linku 155, respektíve 112.

Ako pre laikov, tak aj pre odborníkov je zriadená nonstop konzultačná linka Národného toxikologického informačného centra (NTIC) Univerzitnej nemocnice v Bratislave.

Ich telefónne čísla sú: 02/54 77 41 66 alebo 0911/166 066.

Určite budú od vás potrebovať aspoň základné informácie, a to:

 • komu sa nehoda stala (približný vek, pohlavie, hmotnosť),
 • kedy, koľko a čoho pacient vypil či prehltol,
 • či zvracal,
 • aké má príznaky,
 • aké opatrenia boli vykonané.

otrava prvá pomoc

Do telefónu vždy povedzte svoje meno a telefónne číslo, z ktorého voláte, pretože to zvyšuje istotu pre dispečera, že telefonát nie je len žart. Nebojte sa odpovedať a poskytnúť čo najviac informácií. Dispečer potrebuje čo najdôkladnejšie informovať vyslanú posádku.

Pre prípadnú identifikáciu škodlivých látok, je nevyhnutné vziať do nemocnice zvratky (hoci to nie je nič príjemné), taktiež obaly, zvyšky liekovchemikálií, prípadne jedovaté huby, rastliny, alebo ich časti.

Čo si na rôzne otravy pripraviť do domácej lekárničky

Na otravy treba byť pripravený, obzvlášť, ak máte v domácnosti malé deti. Najlepšie urobíte, ak všetky nebezpečné látky uschováte v obaloch (na to určených), mimo dosah detí. Pre istotu majte ale vždy v lekárničke čierne uhlie.

Čierne uhlie

Čierne uhlie na seba dokáže naviazať škodlivé toxíny. Odporúča sa, rozdrviť a rozmiešať vo vode 10 tabliet, najlepšie do 60 minút od otravy.

Naopak, nenaviažu sa ňan žieraviny, kyseliny a zásady. Pri týchto typoch otráv, ho preto nemá zmysel podávať.

otrava ako vyvolať zvracanie

Ako vyvolať zvracanie

Na vyvolanie vracania, sa odporúča mechanicky dráždiť hltan dvoma prstamidávať pozor, aby nezapadol jazyk. Mali by ste byť opatrní obzvlášť pri malých deťochstarších ľuďoch.

Nie je žiaduce, aby sa obsah žalúdka dostal do dýchacích ciest, pretože sa človek môže veľmi ľahko zadusiť. Pri vracaní preto musí byť hlava nižšie, ako telo, a ak postihnutého vezieme vlastným autom, mal by ležať na bruchu, s hlavou nabok, aby nedošlo k vdýchnutiu obsahu žalúdka.

Kedy zvracanie určite nevyvolávať:

 • ak už od užitia látky uplynul dlhší čas (30 minút), alebo neviete, o akú chemikáliu ide,
 • ak bola užitá žieravina, ako kyseliny a zásady (napríklad roztok hydroxidu), mohli by totiž rozožrať hltan,
 • ak bol vypitý čistiaci prostriedok,
 • ak pacient vypil naftu, benzín alebo lampový olej,
 • ak je pacient v bezvedomí; vtedy musíme predísť uduseniu zvratkami – uložením do stabilizovanej polohy.

Ako prvé skontrolujte, či postihnutý nemá nič v ústach a či nemá zapadnutý jazyk. Hlavu mu otočte k sebe a mierne ju zakloňte, aby ste uvoľnili dýchacie cesty.

K vám bližšiu ruku položte pozdĺž tela a vsuňte ju pod vašu bližšiu nohu. Vzdialenejšiu ruku preložte postihnutému cez hrudník (smerom k vám) a vzdialenejšiu nohu mu skrčte.

Za vzdialenejšie rameno a pokrčené koleno postihnutého pretočte k sebe. Hlavu uložte tak, aby mal voľné dýchacie cesty (mierne zakloniť) a aby sa nemohol prevrátiť na tvár. Jemne povytiahnite ruku spod jeho tela, a uložte mu ju pozdĺž tela, aby sa nemohol prevrátiť na chrbát, a aby poloha bola aj pohodlná.

Po uložení do stabilizovanej polohy, okamžite volajte lekára.

Človeka v bezvedomí ale nikdy nenechávajte samého.

Ako prebieha výplach žalúdka

Výplach žalúdka je jednorazový odber žalúdočného obsahu, na odstránenie škodlivých, toxických látok a jedov. Lekár alebo zdravotná sestra zavedie hrubú hadicu cez ústa do žalúdka, a niekoľkonásobne napúšťa a vypúšťa obsah žalúdka fyziologickým roztokom. Snaží sa tak zabrániť vnikutiu jedu do tela cez tráviaci trakt.

Tento zákrok treba vykonať najneskôr do hodiny od požitia, kým jed neprejde do tenkého čreva. Nie je vhodné ho vykonať, ak ste požili leptavé látky (kyseliny, lúhy), alebo máte poranený pažerák, či vredy.

Najbežnejšie otravy a ich príznaky

Otrava potravinami

Jedlo sa pri nesprávnom uskladnení či príprave veľmi ľahko kontaminuje baktériami, najčastejšie stafylokokmi a salmonelami. Tie sa rozmnožujú v kontaminovaných potravinách a vytvárajú jedovatú látku – toxín.

Príznaky sa objavia do niekoľkých hodín, resp. jedendva dni po konzumácii potravy. Najčastejšie sa objavuje hnačka, horúčka, zvracanie, bolesť brucha, niekedy šokový stav, prípadne bolesti hlavy.

Je potrebné, aby ste zabezpečili návštevu u lekára, neustály prísun tekutín a oddych na lôžku.

otrava hubami prvá pomoc

Otrava hubami

Príznaky sú podobné, ako pri otrave potravinami. Postihnutého musíte ihneď previezť do nemocnice, kde mu môžu vykonať výplach žalúdka.

Aby ste predišli takejto otrave, nekonzumujte neznáme huby a rastliny (alebo ich plody). Ak nepoznáte základné huby, bez odborníka ich ani nezbierajte. Ak sa predsa rozhodnete ísť na huby, najprv si naštudujte jedovaté huby, až potom jedlé, aby ste predišli otrave.

Otrava alkoholom

K otrave dochádza zvyčajne po požití väčšieho množstva alkoholu, nad 1,5 promile. Postihnutý stráca zdravý úsudok, koordináciu, až nakoniec upadá do bezvedomia.

Dôležitá je stabilizovaná poloha naboku, keďže postihnutý môže zvracať. Dôkladne zvážte jeho celkový zdravotný stav, prípadne zavolajte rýchlu zdravotnú pomoc.

Otrava liekmi – najčastejšie prípady otravy:

 • sedatíva (napríklad diazepam) – postihnutý môže byť v bezvedomí, plytko dýcha, koža je studená, pulz je rýchly a slabý,
 • narkotiká (lieky na navodenie spánku) – môžete pozorovať ťažké dýchanie, až zástavu dýchania,
 • stimulačné lieky (amfetamín, efedrín a pseudoefedrín) – podráždenosť, postihnutý sa potí, trasie,
 • halucinogény (drogy) – postihnutý má halucinácie, potí sa, má pocit úzkosti; pozorujete dezorientáciu, poruchy reči a zhoršenú krátkodobú pamäť.

V takomto prípade podajte aspoň 10 tabliet aktívneho uhlia a ihneď zabezpečte odvoz do nemocnice.

otrava plynom

Otrava výparmi

Keď viete, že postihnutý je nadýchaný výparov, odveďte ho na čerstvý vzduch. Ak zbadáte problémy s dýchaním, alebo ovplyvnený stav vedomia, okamžite kontaktujte lekára.

Otravy postihujú hlavne deti

Na Slovensku sa ročne otrávi okolo 4.000 ľudí. Viac ako polovicu tvoria deti.

Väčšine otráv sa dá veľmi ľahko predísť:

 • správnym uskladňovaním nebezpečných potravín (v obaloch, na to určených), ďaleko od dosahu detí,
 • zbieraním len takých húb, ktoré poznáte,
 • konzumovaním len čerstvých potravín.

Keď však už podozrenie na otravu máte, môžete sa poradiť cez telefón, na 24-hodinovej linke NTIC Univerzitnej nemocnice v Bratislave (02/54 77 41 66), telefónnych číslach 155 a 112, alebo ihneď vyhľadajte lekára.

Autorka vyštudovala na Farmaceutickej fakulte UK

 

1 odpovedí na “Otrava hubami, liekmi, alkoholom: Prvá pomoc pri najčastejších otravách

Pridaj komentár