ZLATÉ MORAVCE: Poslanci sa nedohodli na transformácii nemocnice

Zlaté Moravce 24. októbra (TASR) – Zlatomoravskí mestskí poslanci sa nedokázali zhodnúť na tom, do akej organizačnej formy transformujú Mestskú nemocnicu prof. MUDr. R. Korca, DrSc. Tá je v súčasnosti príspevkovou organizáciou mesta. Podľa platnej legislatívy však magistrát neprispieva na jej chod v takej miere, aby si nemocnica mohla svoj súčasný štatút udržať. Z ekonomickej analýzy o pomere príspevku zriaďovateľa voči výrobným nákladom nemocnice preto vyplynula zákonná povinnosť túto príspevkovú organizáciu zrušiť. 
„Pokiaľ by transformácia Mestskej nemocnice neprebehla, k 1. januáru 2012 by bol porušený zákon a mestu Zlaté Moravce by hrozila pokuta Ministerstva financií SR do výšky 33.000 eur, zákaz poskytovania príspevku, strata licencie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, strata jediného poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti a krach nemocnice do šiestich mesiacov. Následne vzniknuté dlhy nemocnice by splácalo mesto samotné a v konečnom dôsledku by to ovplyvnilo nezamestnanosť v regióne,“ uviedla Ľubomíra Rosinská z mestského úradu. Magistrát chce preto nemocnicu transformovať na obchodnú spoločnosť alebo príspevkovú organizáciu. „Zriadením nového právneho subjektu už mesto nebude niesť zodpovednosť za finančný chod nemocnice a tá bude mať možnosť samostatného hospodárenia s využívaním bankových zdrojov na svoju obnovu,“ vysvetlila Rosinská.
Mestské zastupiteľstvo preto schválilo prípravu transformácie mestskej nemocnice k 1. januáru 2012. Ani po búrlivej diskusii sa však poslanci nevedeli dohodnúť na tom, akú právnu formu bude nemocnica mať. Svoje rozhodnutie preto odložili na najbližšie zasadnutie zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 10. novembra. Dovtedy je potrebné vypracovať aj zakladateľskú listinu a štatút novej organizácie. „Počas rozpravy riaditeľ nemocnice Michal Grujbár poukazoval na fakt, že k vzniku nového právneho subjektu oprávneného vykonávať zdravotnú starostlivosť je potrebný čas 95 dní. Obavy, či proces prebehne včas, sú v tomto prípade celkom opodstatnené,“ dodala Rosinská.

Pridaj komentár