ŽILINA: Tri zdravotnícke zariadenia predstavili projekty podporené z eurofondov

Žilina 16. mája (TASR) – Zástupcovia Európskej komisie a členovia Monitorovacieho výboru pre Operačný program Zdravotníctvo dnes v Žiline navštívili tri zdravotnícke zariadenia, ktoré s podporou Európskej únie (EÚ) úspešne realizovali projekty v rámci Operačného programu Zdravotníctvo.
Generálny riaditeľ sekcie európskych programov a projektov Ministerstva zdravotníctva SR Marek Brezničan na tlačovej konferencii pripomenul, že Slovenská republika je v aktuálnom v programovom období 2007 – 2013 jediným členským štátom EÚ, ktorý z prostriedkov štrukturálnych fondov investuje do zdravotníctva prostredníctvom samostatného operačného programu. „Prioritou je podpora zdravotníckych zariadení, podpora budovania infraštruktúry a materiálno-technického vybavenia. Náš cieľ je, aby sme aj v budúcom programovacom období 2014-2020 mali samostatný operačný program, z ktorého by sme mohli financovať zariadenia, aké sme dnes videli,“ skonštatoval Brezničan.
Poliklinika Krankas s.r.o. Žilina realizovala podľa jej riaditeľky Zuzany Szovákovej projekt Modernizácia polikliniky v Žiline na Bratislavskej ulici. „Celkové výdavky projektu predstavovali takmer 2 milióny eur, z toho vlastné zdroje tvorili takmer 100.000 eur. V rámci projektu sme komplexne zrekonštruovali budovy – vymenili strechy, zadaptovali podkrovie. Vznikli nové priestory v podkroví, ktoré sú určené na administratívne účely, archívy, vznikla nová zasadačka, školiaca miestnosť. Ale zároveň aj dve ambulancie s úplne nadštandardným priestorovým vybavením, sociálnym zázemím pre pacientov, ale aj zdravotnícky personál,“ povedala Szováková.
Riaditeľka Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) v Žiline Daniela Bekeová podotkla, že vďaka projektu z Operačného programu zdravotníctvo s celkovým objemom viac ako 13 miliónov eur vybudovali v areáli nemocnice objekt urgentného príjmu s vlastným zázemím. „To znamená s expektačnými lôžkami, s operačnou sálou, s napojením na oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny (OAIM) s ôsmimi lôžkami, kde pribudli dve lôžka. Celý objekt, hlavne oddelenie OAIM, je už vybudovaný v rámci štandardov EÚ. Súčasťou stavby je aj kompletné prístrojové vybavenie. Ako urgentného príjmu, tak i OAIM. Zároveň z tohto projektu bol zakúpený lineárny urýchľovač na oddelenie onkológie, ktorým pokrývame liečbu na území severozápadného Slovenska,“ doplnila Bekeová.
Projekt Komplexná rekonštrukcia a modernizácia ambulantného zdravotníckeho zariadenia ŽILPO, s.r.o v objeme 1,7 milióna eur zabezpečil v neštátnom zdravotníckom zariadení ŽILPO, s.r.o. podľa jeho riaditeľa Štefana Zelníka nadstavbu dvoch poschodí a kompletnú rekonštrukciu ďalšieho poschodia. „Vytvorili sme podmienky pre vznik 11 špecializovaných ambulancií. Nadstavili sme ďalšie poschodie, kde sme urobili pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Operujeme prakticky vo všetkých medicínskych odboroch. Vznikli tri operačného sály, štyri postele a 10 lôžok. Okrem toho sme vymenili tri výťahy a pokračujeme ďalej v rekonštrukcii polikliniky. Zobrali sme úver a zaviazali sme sa v samotnom projekte, že budeme pokračovať ďalej vo vytváraní podmienok pre zlepšovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti,“ dodal Zelník.

Pridaj komentár