ZDRAVIE: Zriaďovatelia a zamestnanci škôl sa venujú zdravej výžive detí

Bratislava 16. októbra (TASR) – Viac ako 300 zriaďovateľov a zamestnancov školských jedální na Slovensku sa zúčastní trojdňovej konferencie, ktorá dnes popoludní odštartuje v Bratislave. Jej hlavnou témou bude otázka zdravého životného štýlu detí a mládeže v slovenských školách. Viac ako polovica z nich sa v súčasnosti stravuje v školských jedálňach.
„Nesprávna výživa v detstve má závažné až trvalé následky na zdravie, nehovoriac o tom, že až 80 percent obéznych detí zostáva obéznymi aj v dospelosti,“ uviedla Katarína Babinská, predsedníčka Združenia pre zdravie a výživu, ktoré podujatie organizuje. Okrem nej pred účastníkmi vystúpi napríklad aj riaditeľka Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku Darina Sedláková či Jana Hamade z Úradu verejného zdravotníctva, ktorá bude hovoriť o vplyve reklamy a médií na psychohygienu detí.
Jednou z avizovaných tém je aj otázka verejného obstarávania a financovania školského stravovania. „Školy a jedálne vnímajú tento proces ako prekážku v zásobovaní sezónnymi surovinami, prípadne podpore lokálnych dodávateľov,“ vysvetľujú zaradenie témy organizátori.
Odbornú garanciu nad obsahom konferencie prevzal rezort školstva, ministerstvo pôdohospodárstva, Úrad verejného zdravotníctva SR, Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku a Združenie miest a obcí Slovenska.

Pridaj komentár