ZDRAVIE: Vyššie mzdy lekárov má garantovať novela zákona o poskytovateľoch

Bratislava 3. decembra (TASR) – Legislatívnu garanciu zvyšovania platov lekárov má priniesť novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Do tej sa má vložiť osobitné ustanovenie o minimálnych mzdových nárokoch niektorých zdravotníckych pracovníkov. Ako vyplýva z memoranda uzatvoreného medzi vládou a lekárskymi odbormi, kabinet sa zaviazal, že právna norma bude účinná od začiatku budúceho roka.
Vláda okrem toho v dohode súhlasila s tým, že vytvorí finančné predpoklady pre zabezpečenie zvýšených nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti so zvyšovaním platov lekárov. Nemocnice sa tak majú dofinancovať cez zmluvy so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, ako aj súkromnými zdravotnými poisťovňami. Neštátne nemocnice už pred podpisom memoranda avizovali, že dohodnuté zvýšenie zo strany štátnej poisťovne nebude stačiť.
Mzdy lekárov budú rásť trojetapovo. K januáru 2012 stúpnu na 1,05 až 1,6-násobok priemernej mzdy. K júlu by mali ich platy rásť na 1,2 až 1,9-násobok a od roku 2013 majú dosiahnuť úroveň 1,25 až 2,3-násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve.
Kabinet sa v memorande tiež zaviazal k novele Zákonníka práce, ktorá by mala zabezpečiť jeho dodržiavanie, ako aj rešpektovanie personálnych normatívov v nemocniciach. Aj tá by mala rovnako ako novela zákona o poskytovateľoch začať platiť od začiatku roku 2012. Memorandum tiež počíta s pozmeňujúcim poslaneckým návrhom k zákonu o poskytovateľoch, ktorý má zrušiť transformáciu nemocníc.
Vláda dnes nadránom po viacerých neúspešných rokovaniach dospela k dohode s lekárskymi odbormi, ktorú potvrdila podpisom memoranda. Lekári by sa tak mali vrátiť do slovenských nemocníc.

Pridaj komentár