ZDRAVIE: Unikátna operácia má 19-ročnému Tomášovi prinavrátiť zrak

Bratislava 18. marca (TASR) – V prvom centre jednodňovej očnej chirurgie na Slovensku sa podarilo úspešne zrealizovať unikátny zákrok, ktorý by mal 19-ročnému študentovi strednej školy Tomášovi Šinkovi trpiacemu sivým zákalom a vrodenou anirídiou navrátiť zrak. Počas piatkovej (16. 3.) operácie mu pod vedením českého odborníka Lubomíra Továreka nahradili chýbajúcu šošovku a dúhovku, implantovali mu aniridickú šošovku.
Tomáš Šinko bol pred operáciou deväť rokov liečený na nesprávnu diagnózu, čo sa podpísalo pod jeho neustále sa zhoršujúci stav videnia. Po určení správnej diagnózy sa lekári v Centre mikrochirurgie oka (CMO) zhodli na potrebe operácie sivého zákalu s implantáciou aniridickej šošovky. Nakoľko pacient trpí aj nystagmom, neustálym kmitaním očí vo vodorovnom smere, komplikované boli už aj predoperačné vyšetrenia.
„Vykonali sme zákrok na jednom oku pacienta, vložili sme mu aniridickú šošovku hnedej farby. Vzhľadom na nystagmus mu bola operácia vykonaná v celkovej anestézii,“ priblížil Továrek. Operácia trvala približne jednu hodinu a po jej ukončení pacient opustil kliniku do dvoch hodín. Operácia mala za cieľ výrazné zlepšenie videnia operovaného, stratu svetloplachosti a rovnako tak výraznú estetickú zmenu očí pacienta.
Operácia tohto typu bola na Slovensku vykonávaná v počte neprevyšujúcom 15 za obdobie asi 15 rokov a to na Očnej klinike v Banskej Bystrici. „Chlapec bol takmer slepý, plachý a uzavretý, na čom sa výrazne podpísal jeho druh ochorenia. Preto po vykonaní zákroku, ktorý bude, dúfajme, úspešný, očakávame nielen takú zásadnú vec, akou je navrátenie zraku, ale očakávame aj zmenu psychiky pacienta,“ skonštatovala riaditeľka centra Eva Vidová.

Pridaj komentár