ZDRAVIE: Štát dá na oddlžovanie nemocníc pravdepodobne 350 miliónov eur

Bratislava 15. augusta (TASR) – Štát dá na oddlžovanie štátnych zdravotníckych zariadení pred ich transformáciou na akciové spoločnosti pravdepodobne 350 miliónov eur. Vyplýva to z pripomienky ministerstva financií k návrhu ich finančnej stabilizácie z dielne ministerstva zdravotníctva. V tej rezort odporúča doplniť do návrhu uznesenia vlády k tomuto materiálu úlohu pre ministra financií, a to uvoľniť na tento účel zo štátnych finančných aktív 350 miliónov eur. Zdravotnícke zariadenia mali na konci prvého kvartálu 2011 záväzky po lehote splatnosti vo výške 240 miliónov eur, rovnaký bol aj objem záväzkov v lehote splatnosti.
Návrh finančnej stabilizácie uvažuje aj s možnosťou, že by zdravotnícke zariadenia, ktoré sa oddlžovali za bývalej vlády formou návratnej finančnej výpožičky, nemuseli tieto prostriedky vrátiť štátu. Výpomoc v rámci oddlženia získalo pred dvoma rokmi 25 zdravotníckych zariadení. Na tento účel sa vyčlenilo 130,2 milióna eur. Z 25 organizácií je 12 v pôsobnosti MZ SR, jedna je v pôsobnosti Ministerstva obrany SR a 12 organizácií je mimo pôsobnosti rezortu zdravotníctva.
Či by sa odpustenie dlhu malo týkať všetkých nemocníc, nie je z materiálu jasné. Ministerstvo financií poukázalo, že odpustenie celého dlhu 129,7 milióna eur by mohlo predstavovať štátnu pomoc, ktorú vopred schvaľuje Európska komisia ešte pred jej poskytnutím.
Nemocnice by sa mali podľa návrhu novely zákona o zdravotných poisťovniach účinnej od apríla transformovať do konca tohto roka. V odôvodnených prípadoch by sa tento termín mohol posunúť o pol roka. Pred týmto krokom by sa malo realizovať spomínané oddlženie. Nemocnice sa už v minulosti oddlžovali dvakrát, prvýkrát za vlády Mikuláša Dzurindu prostredníctvom spoločnosti Veriteľ. Na tento účel sa vtedy využilo asi 664 miliónov eur. Oddlžoval aj kabinet Roberta Fica, nemocniciam poskytol 130,2 milióna eur, ktoré budú musieť do 15 rokov vrátiť s dvojročným odkladom splátok.
Za kľúčový faktor, ktorý prispeje k splácaniu záväzkov štátnych nemocníc, považuje rezort zdravotníctva ich zásadnú racionalizáciu. Vláda preto v polovici apríla odobrila opatrenia navrhnuté ministerstvom, ktoré by mali prispieť k zlepšeniu situácie. Medzi tie patrí optimalizácia lôžok, komplexná reštrukturalizácia štátnych príspevkových organizácií, zavedenie platby za diagnózu, reforma liekovej politiky a opatrenia Všeobecnej zdravotnej poisťovne napríklad v oblasti výberu poistného.

Pridaj komentár