ZDRAVIE: Spoluprácu medzi fakultami a nemocnicami upravuje nová zmluva

Bratislava 14. septembra  (TASR) –  Ministerstvo zdravotníctva a ministerstvo školstva dospeli v spolupráci s akademickou obcou k dohode o návrhu zmluvy medzi univerzitnými nemocnicami a lekárskymi fakultami. Na dnešnom brífingu o tom informovala ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská (Smer-SD)
„Návrh o praktickej výučbe študentov medicíny v nemocniciach je v znení, ktoré je akceptovateľné pre všetky zainteresované strany, „ uviedla Zuzana Zvolenská a dodala, že koncový návrh vznikol pod dlhom štvrtkovom rokovaní. „Za účasti rektorov sme dospeli k dohode a zapracovali sme pripomienky univerzít, ktoré sa týkali najmä organizačných záležitostí, napríklad spolupráce medzi prednostom a primárom na klinikách univerzitných nemocníc,“.
Návrh zmluvy podľa Zvolenskej presne vyšpecifikoval kompetenciu prednostov i primárov. Takisto sú v zmluve zadefinované podmienky spolupráce medzi univerzitami, nemocnicami a lekárskymi fakultami. „Napríklad, aby všetky veci, ktoré sa týkajú reorganizácie, boli riadne prerokované a nemali dopad na výučbu študentov,“ dodala Zvolenská.
Návrh zmluvy by mal vyriešiť patovú situáciu v Košiciach, kde sa dostali do sporu univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) a lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Inštitúcie sa nevedeli dohodnúť na novej zmluve o spolupráci. UNLP deklarovala rozhodnutie riaditeľa z 1. augusta 2012, že za realizáciu postgraduálneho štúdia a praxe zdravotníkov sú zodpovední primári kliník, čo je podľa UPJŠ v rozpore s platnou legislatívou.
„Pevne verím, že dnes, najneskôr v pondelok príde v Košiciach k podpisu zmluvy medzi univerzitnou nemocnicou a fakultou,“ povedala Zvolenská a dodala, že toto rozhodnutie by malo upokojiť aj študentov, ktorí v Košiciach vyhlásili štrajk.
Zvolenská ocenila aktívny prístup kolegov z ministerstva školstva i členov akademickej obce. K týmto slovám sa pripojil aj štátny tajomník ministerstva školstva Štefan Chudoba, ktorý poznamenal, že sa pri rokovaní snažili obe ministerstvá pozerať do budúcnosti a odmietli rezortizmuz. „Naopak, dokázali sme, že chceme vzájomne spolupracovať.“
Rektor Univerzity Komenského v Bratislava Karol Mičieta podotkol, že  v tejto oblasti sú stále veci, ktoré treba v medzirezortnej a širšej diskusii dopracovať, týkajú sa najmä financovania štúdia, pôsobenia študentov na klinikách. Zuzana Zvolenská v tejto súvislosti uviedla, že sa so svojim rezortným kolegom Dušanom Čaplovičom dohodla na vytvorení pracovnej skupiny, ktorá  bude riešiť financovanie vedy a výskumu v zdravotníctve.

Pridaj komentár