ZDRAVIE: Spánkové laboratórium UNLP v Košiciach pomohlo už tisíckam ľudí

Košice 28. marca (TASR) – Spánkové laboratórium Neurologickej kliniky košickej Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP) počas 15 rokov svojej existencie pomohlo vyriešiť problémy so spánkom tisíckam pacientov. Vlani ho navštívilo bezmála päťsto ľudí s poruchami spánku, z nich bolo 417 vyšetrených ambulantne a u 47 pacientov bola potrebná diagnostická hospitalizácia. Najviac ľudí, až tretinu, pritom trápila nespavosť. „Diagnóza sa stanoví na základe rozhovoru s pacientom, poprípade sa navrhnú doplňujúce laboratórne vyšetrenia, ktoré môžu odhaliť somatickú príčinu nespavosti. Nevyhnutná je aj konzultácia psychiatria,“ opísala Mária Tormašiová z ambulancie pre poruchy spánku a bdenia. Nespavosťou sa totiž podľa lekárky začínajú niektoré psychiatrické poruchy. Chronická nespavosť môže tiež následne podmieňovať psychické príznaky. Druhú veľkú skupinu v spánkovom laboratóriu tvoria pacienti s poruchami dýchania v spánku – chrápaním a syndrómom spánkového apnoe. „Tieto už vstúpili do povedomia širokej populácie a spoluprácou pacienta sa dajú úspešne ovplyvniť,“ doplnila neurologička Tormašiová. Na diagnostickú hospitalizáciu prichádzajú aj ľudia s nadmernou dennou spavosťou. „Realizuje sa polysomnografické vyšetrenie nočného spánku a následne hodnotíme ich tendenciu k spánku počas dňa testom, pri ktorom je pacient v priebehu dňa opakovane ukladaný ku krátkemu spánku,“ vysvetlila postup lekárka. S touto vzácnou diagnózou liečia asi 50 pacientov z celého Slovenska. Nadmerná spavosť je podľa odborníčky dlhodobo nedocenená a ľudí s takou poruchou môže byť oveľa viac. Spánkové poruchy môžu mať rôzne príčiny i prejavy. Ide o problémy ako nespavosť, chrápanie, spánkové apnoe (prestávky v dýchaní), narkolepsia, zvýšená denná spavosť, ale aj syndróm nepokojných nôh, námesačníctvo a ďalšie ochorenia. Poruchy spánku liečia vzhľadom na ich charakter predovšetkým neurológovia a pneumológovia. UNLP prevádzkuje dve špecializované ambulancie, v ktorých ľuďom pomáhajú odhaliť príčiny porúch spánku. Okrem ambulancie pre poruchy spánku a bdenia pri Neurologickej klinike (Trieda SNP) je to aj ambulancia pre poruchy spánku pri Klinike pneumológie a ftizeológie (Rastislavova ulica).

Pridaj komentár