ZDRAVIE: Slovenský Červený kríž vyhlásil celoslovenskú zbierku

Bratislava 1. mája (TASR) – Slovenský Červený kríž (SČK) vyhlásil celoslovenskú zbierku ako výzvu pre slovenskú spoločnosť na podporu aktivít v oblasti prvej pomoci, zdravotnej výchovy a sociálnych služieb. Konať sa bude od 2. do 20. mája na celom Slovensku. Výťažok z tohtoročnej zbierky pôjde na podporu aktivít v oblastiach prvá pomoc a zdravotná výchova i sociálna činnosť.
Z vyzbieraných prostriedkov sa bude financovať výchova a výučba prvej pomoci v predškolských zariadeniach, na školách aj pre verejnosť, ako aj príprava trénerov prvej pomoci na stredných školách. Peniaze pôjdu aj na organizovanie súťaží prvej pomoci na lokálnej i národnej úrovni, prípravu a zabezpečovanie humanitárnych jednotiek, na realizáciu projektov prevencie v oblasti HIV/AIDS a na zabezpečovanie školení plavcov – záchranárov pre dozor na vodných plochách.
Rovnako sa prostriedky využijú na prevádzkovanie sociálnych zariadení, zabezpečovanie domácej opatrovateľskej služby, profesionálnych opatrovateliek, dobrovoľných opatrovateliek SČK, na poskytovanie obedov či celodennej stravy pre seniorov v stravovacích zariadeniach SČK. Taktiež pôjdu peniaze na prepravu imobilných pacientov k lekárovi v rámci prepravnej služby SČK, na príležitostné pripravovanie potravinových balíčkov pre ľudí v hmotnej núdzi, zabezpečovanie sprievodu k lekárovi, výber liekov v lekárni a podobne prostredníctvom asistenčných služieb SČK či na poskytovanie sociálneho poradenstva.

Pridaj komentár