ZDRAVIE: Sestry trvajú aj na ostatných bodoch z uznesenia vlády I. Radičovej

Bratislava 28. apríla (TASR) – Zdravotné sestry, ktoré nateraz ustúpili od úmyslu štrajkovať pre prístup k zvyšovaniu ich miezd, trvajú aj na plnení ostatných bodov vládneho uznesenia k ich požiadavkám. Tým ešte kabinet Ivety Radičovej vlani v júni reagoval na petíciu na podporu sestier s vyše 240.000 podpismi. Také sú závery dvojdňového snemu Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA), ktorý sa od piatka (27.4.) konal v Poprade.
Zároveň sa majú otvoriť rokovania, ktoré by vyššie mzdy vyplývajúce z nového zákona o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek garantovali aj sestrám v zariadeniach sociálnych služieb. „Delegáti snemu sa uzniesli na tom, že komora bude presadzovať stanovenie rovnakých podmienok pre výkon povolania pre všetky sestry a pôrodné asistentky bez rozdielu,“ napísala SKSaPA vo svojom vyhlásení.
Sestry okrem toho žiadajú vo vládnom uznesení sľúbenú kontrolu personálnych normatívov v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti a ich následné prehodnotenie. Tá mala byť podľa uznesenia do konca apríla. Volajú tiež po tom, aby sa zariadenia sociálnych služieb mohli stať poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, čo by sa malo stať do konca júna. Zároveň sa pri schvaľovaní rozpočtu štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne majú zohľadniť finančné potreby mimonemocničnej starostlivosti.
Delegáti snemu okrem toho trvajú aj na zohľadnení ich požiadaviek na zvýšenie kapacít ošetrovateľskej starostlivosti pri zmene nariadenia o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov. Vládne uznesenie okrem toho ministrom práce a zdravotníctva uložilo do konca leta zriadiť medzirezortnú pracovnú skupinu na prípravu zákona o dlhodobej starostlivosti.
Na sneme sa v piatok zúčastnila aj ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská, ktorá sestrám prisľúbila rozpustenie 50-miliónovej rezervy v štátnom rozpočte na riešenie ich odmeňovania, čo odvrátilo hrozbu štrajku. Zdravotným sestrám a pôrodným asistentkám nový zákon od apríla priniesol vyššie mzdy. Peniaze sa do nemocníc a ambulancií dostanú cez zdravotné poisťovne, ktorým štát vyplatí vyššie odvody za svojich poistencov. Poisťovne majú do dodatkov zmlúv s poskytovateľmi zakomponovať aj preambulu, v ktorej bude uvedené, na čo sa majú tieto peniaze použiť.

Pridaj komentár