ZDRAVIE: Riešenie problému s vakcínami vidia ZP v dohode lekárov s lekárňami

Bratislava 17. decembra (TASR) – Problém s nedostatkom vakcín, na ktorý tento týždeň upozornili medicínske združenia v otvorenom liste ministrovi zdravotníctva, môžu podľa zdravotných poisťovní lekári riešiť dohodou s lekárňou, aby im posunula lehotu splatnosti faktúry. Lekári musia totiž podľa novej legislatívy od začiatku decembra očkovacie látky nakupovať sami, čo im po ich vykázaní poisťovňa preplatí, a skladovať ich v ambulanciách. Zdôrazňujú však, že na to nemajú financie ani vybavenie.
„Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) považuje za možné riešenie dohodu medzi lekárom a lekárňou o lehote splatnosti faktúr tak, aby lekár platil za očkovaciu látku lekárni až potom, keď ju bude mať uhradenú zdravotnou poisťovňou,“ uviedla hovorkyňa poisťovne Petra Balážová.
Súkromná poisťovňa Dôvera podľa hovorkyne Zuzany Horníkovej o probléme komunikovala s lekárňami. Tie jej mali potvrdiť, že by vedeli pre lekárov posunúť lehotu splatnosti tak, aby si lekári najprv nakúpené vakcíny vyfakturovali v zdravotnej poisťovni a až následne za ne lekárni zaplatili. „Týmto spôsobom by k zadlžovaniu lekárov nedochádzalo a bola by zabezpečená správna logistika a odborná manipulácia s vakcínami,“ zhodnotila Horníková.
Ďalším spôsobom riešenia situácie by podľa VšZP mohol byť priamy nákup očkovacích látok zo strany zdravotnej poisťovne. „Tento proces je v štádiu príprav a nie je možné implementovať ho ihneď,“ upozornila Balážová. Dôvera naopak túto možnosť vylučuje s tým, že to nie je v kapacitách poisťovne. „Preverovali sme možnosti centrálneho nákupu týchto očkovacích látok, no vzhľadom na to, že v našom prípade ide ročne o viac ako 120.000 očkovaní, nie je v našich kapacitách zabezpečiť logistiku vakcín a dodržanie všetkých predpisov v prípade každej jednej ambulancie a každej jednej vakcíny,“ odôvodnila.
V prípade, ak nebude možné využiť ani jeden z uvedených spôsobov riešenia, VšZP ponúka ešte jedno. Na rozdiel od Dôvery je ochotná poskytnúť jednorazovú platbu vopred tak, aby bola prekrytá lehota potrebná na prefinancovanie obstaraných vakcín zo strany poskytovateľov. „Na poskytnutie jednorazovej platby je potrebné, aby lekár podal žiadosť do poisťovne a VšZP bude tieto žiadosti individuálne posudzovať,“ spresnila.

Pridaj komentár