ZDRAVIE: Odborníci riešili v Štokholme bezpečnosť vakcín v EÚ

Banská Bystrica 16. marca (TASR) – Bezpečnosťou vakcín v Európskej únii (EÚ) sa zaoberali nedávno vo švédskom Štokholme európski odborníci z 18 členských krajín EÚ, medzi nimi aj dve účastníčky z Banskej Bystrice. Workshop vychádzal z projektu VAESCO (Vaccine Adverse Event Surveillance & Communication – Dohľad a sledovanie nežiaducich účinkov vakcín), ktorý bol založený v roku 2008 a finančne ho podporuje Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC – European Centre for Disease Prevention and Control). Projekt vznikol na základe zvýšeného záujmu verejnosti o bezpečnosť a nežiaduce účinky vakcín, ktoré súvisia s klesajúcim výskytom infekčných ochorení, informovala TASR hovorkyňa banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Mária Tolnayová.
Ako uviedla jedna z účastníčok, Jana Kerlik z odboru epidemiológie RÚVZ, udržanie imunizačného programu závisí hlavne od dôvery verejnosti, ktorá úzko súvisí s hodnovernými kompletnými informáciami o bezpečnosti vakcín. Informácie musia byť preto podložené nestrannými vedeckými dôkazmi. Väčšina členských štátov EÚ monitoruje bezpečnosť vakcín, avšak v monitorovacích systémoch existujú určité odlišnosti. „Vážne nežiaduce účinky po očkovaní sú zriedkavé a preto je potrebné ich hodnotenie na úrovni viacerých krajín,“ konštatovala Kerlik. Hlavným cieľom projektu je zaviesť štandardné postupy sledovania a hodnotenia bezpečnosti vakcín v celej Európe. Pomôcť by tomu mala sieť spolupracujúcich pracovísk v rámci EÚ zodpovedných za zber a overovanie informácií týkajúcich sa nežiaducich účinkov po vakcinácii.
Hovorkyňa pokračovala, že participácia našej krajiny na projekte VAESCO by mohla v budúcnosti prispieť k redukcii silnej antivakcinačnej lobby, ktorej vplyv na verejnosť je momentálne najčastejšou príčinou odmietania povinného očkovania v SR.
Odborníci zhodnotili aj závery minuloročného stretnutia Európskej rady pre zdravie týkajúceho sa očkovania detí. Zhodli sa na tom, že na udržanie a zachovanie vysokej zaočkovanosti populácie sú potrebné kvalitné údaje o monitoringu zaočkovanosti. Rada vyzvala členské štáty EÚ, aby zvážili zavedenie imunizačných informačných systémov, tzv. imunizačných registrov a farmakovigilančných systémov pre sledovanie a hodnotenie nežiaducich účinkov vakcín po očkovaní.
Rozvoj projektu VAESCO sa urýchlil počas pandemickej sezóny chrípky, kedy ECDC požiadalo konzorcium európskych expertov vyhodnotiť riziko Guillan-Barrého syndrómu a narkolepsie v dôsledku ich náhleho zvýšeného výskytu u detí a adolescentov po očkovaní adjuvantnou vakcínou vo Fínsku a Švédsku. „Je dôležité vytvoriť systém prepojených databáz jednotlivých krajín v rámci Európy, ktorý by vedel rýchlo zhodnotiť riziko a bezpečnosť podávania nových vakcín v prípade pandémie. Práve preto ECDC zaviedlo projekt VAESCO, do ktorého je aktuálne zapojených deväť krajín EÚ,“ uviedla Kerlik. SR má podľa nej predpoklady zapojiť sa do projektu v prípade zefektívnenia hlásenia a registrácie nežiaducich účinkov po očkovaní, zavedenia elektronického imunizačného registra a pod.

Pridaj komentár