ZDRAVIE: Nemocnice neposkytujú všetky informácie, ktoré majú, ukázala analýza

Bratislava 17. júla (TASR) – Viac transparentnosti chce do slovenského zdravotníctva priniesť ročný projekt Transparency International Slovensko (TIS) a Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO), z ktorého už vzišla aj prvá analýza o zverejňovaní informácii zo strany nemocníc o nich samotných. Ten ukázal, že mnohé nezverejňujú tie informácie, ktoré by mali. Monitoring transparentnosti spočíva v sledovaní marketingových výdavkov dodávateľov liekov, analyzovaní zverejňovania informácií, etiky a efektívnosti pri nákupoch liekov, zdravotníckeho materiálu, prístrojov či služieb v nemocniciach.
Nemocnice podľa projektovej koordinátorky TIS Zuzany Dančíkovej nie sú v súčasnosti motivované efektívne hospodáriť a skvalitňovať zdravotnú starostlivosť, ktorú poskytujú. „Dohľad verejnosti na ich hospodárenie môže pomôcť vyvinúť tlak na lepšie hospodárenie i kvalitu služieb. Zdá sa však, že mnohé nemocnice nechápu užitočnosť verejného dohľadu a neplnia si svoju zákonnú povinnosť zverejňovať informácie o svojej činnosti,“ uviedla na margo zistených výsledkov.
Ako sa píše v analýze vypracovanej INEKO-m zverejnenej na jeho webe, „nemocnice, ktoré sú povinnými osobami, z veľkej časti povinné informácie na svojich internetových stránkach zverejňujú. Ide však veľmi často len o formálne splnenie si povinnosti“. Podľa záverov analýzy, zverejnené informácie často nedokážu splniť svoj účel v podobe kontroly zo strany verejnosti. Inštitút tiež odporučil, aby Národné centrum zdravotníckych informácii alebo Ministerstvo zdravotníctva zverejnili na svojich weboch zoznam povinných osôb, keďže mnoho nemocníc túto informáciu na svojej internetovej stránke neuvádza.
Ďalším plánovaným výstupom projektu je analýza verejného obstarávania v top slovenských nemocniciach, ktorá bude publikovaná koncom júla. Projekt TIS v spolupráci s inštitútom INEKO spustili aj za podpory zdravotnej poisťovne Dôvera a spoločností GlaxoSmithKline Slovakia, Bayer, Novartis Slovakia, Sanofi – Aventis Pharma Slovakia a Siemens. „Zaujíma nás pohľad poistencov, pre ktorých je miera dostupnosti informácií dôležitým faktorom hodnotenia spokojnosti jednotlivých nemocníc. Z tohto pohľadu má práca TIS pre nás veľký význam a radi ju v nej podporujeme,“ uviedol šéf Dôvery Martin Kultan.

Pridaj komentár