ZDRAVIE: Národný zdravotnícky informačný systém dostáva kontúry

Bratislava 27. augusta (TASR) – Na Ministerstve zdravotníctva (MZ) SR začali konzultácie s dodávateľmi informačných systémov v zdravotníctve o ich prepojení v rámci projektu eHealth. Vývojári aplikácií v zdravotníctve postupne získajú kľúčové informácie pre napojenie ich systémov na vznikajúci Národný zdravotnícky informačný systém. Zdravotníci sa nebudú učiť používať nové programy, dôležité dáta po súhlase pacienta budú zobrazované v im známom softvére.
„Základným princípom pri budovaní eHealth je, že zdravotnícki pracovníci budú naďalej využívať svoje súčasné programy. Tieto budú prepojené na centrálny Národný zdravotný informačný systém,“ vysvetlil generálny riaditeľ sekcie informatiky MZ SR Peter Kažík. „Nové dôležité informácie, napríklad lieky predpísané pacientovi iným špecialistom budú po integrácii a certifikácii prístupné v systéme, na ktorý je lekár zvyknutý. Táto stratégia nám umožní nasadiť základné funkcionality eHealth v celoslovenskom rozsahu už v rokoch 2012-2013,“ doplnil.
Sekcia informatiky ministerstva v spolupráci s Národným centrom zdravotníckych informácií (NCZI) už zahájila informovanie dodávateľov informačných systémov pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v súvislosti so štartom projektu elektronického zdravotníctva – eHealth. Na stretnutí, ktoré sa konalo v uplynulých dňoch na ministerstve, získali úvodné technické informácie k budúcej integrácii medzi systémami poskytovateľov a Národným zdravotníckym informačným systémom (NZIS). Súčasťou prípravy bude aj certifikácia informačných systémov z hľadiska dátovej a funkčnej kompatibility ako aj bezpečnosti a ochrany dát.
Predkladané informácie následne umožnia dodávateľom informačných systémov aktívne participovať na prepojení ich softvéru s NZIS. Súčasťou bude vývoj integrácie, testovanie integrácie, skúšobná prevádzka, certifikácia a podpora pri nasadzovaní systému do produkčnej prevádzky a alokovanie potrebných zdrojov.

Pridaj komentár