ZDRAVIE: Elektronizácia zdravotníctva má podľa NCZI slúžiť a nie zaťažovať

Bratislava 2. januára (TASR) – Viacerí lekári sa podľa Petra Gschwendta z Národného centra zdravotníckych informácii (NCZI) pozerajú s obavami na zavedenie elektronického zdravotníctva do praxe a prenesenie zdravotnej dokumentácie do počítačov. „Neveria tomu, že im to podstatne zjednoduší prácu s dokumentáciou pacienta. Zdravotníci budú môcť využívať svoje aktuálne systémy, ktoré v počítačoch už majú a tie budú integrované do Národného zdravotného informačného systému (NZIS),“ vysvetlil.
Využitím elektronického podpisu, ktorý dostanú zdravotnícki pracovníci zadarmo, má vzniknúť elektronická zdravotná dokumentácia, čo je jeden z cieľov implementácie elektronického zdravotníctva. „Po školeniach, ktoré lekárov čakajú, budú odbremenení od viacerých administratívnych papierových aktov a nahradia ich omnoho rýchlejšie elektronické. Okrem školení bude Program implementácie eHealth vytvárať aj podmienky na dovybavenie pracovísk zdravotníckych profesionálov potrebným technickým zabezpečením,“ priblížil Gschwendt.
Poukázal, že sa viedli diskusie o tom, že lekári budú musieť prepisovať údaje o pacientoch z papierovej dokumentácie do nového systému. „V skutočnosti sa pre iniciálne naplnenie databázy údajov o pacientoch využijú systémy zdravotných poisťovní, z ktorých sa potrebné údaje do databázy načítajú.  Okrem toho napojenie na eHealth bude realizované tak, že lekár bude zadávať údaje do svojho informačného systému ako doteraz a údaje si budú vymieňať informačné systémy. Preto kvôli elektronickému zdravotníctvu nevznikne lekárom a sestrám práca navyše,“ zhrnul.
Systém má okrem toho zabrániť opakovaniu administratívnych krokov, akými bolo vypisovanie údajov o pacientovi pri každej návšteve lekára. Po zavedení systému do praxe sa po identifikácii pacienta preto všetky potrebné údaje lekárovi prenesú do jeho informačného systému.
Poznamenal, že obavy sa objavujú aj v súvislosti s bezpečnosťou údajov a ich možným zneužitím. „Dnes je neoprávnené nahliadnutie do pacientovej dokumentácie jednoduché vzhľadom na to, že dokumentácie je málokedy uzamknutá v nedostupných úložiskách ako skriniach či trezoroch a používané informačné systémy nemocníc a ambulancií nie sú dokonale chránené, informačno-komunikačné technológie poskytnú viaceré možnosti, ako údaje ochrániť. Či už cez viacstupňovú identifikáciu a autentizáciu občana a lekára, cez rozdelenie a zašifrovanie údajov o pacientoch a ich údajov z vyšetrení a ich následné spárovanie na základe úspešnej autentizácie,“ uzavrel.

Pridaj komentár