ZDRAVIE: Dĺžka života Slovákov má rastúci trend

Bratislava 11. augusta (TASR) – Dĺžka života obyvateľov Slovenska pomaly narastá. Podľa údajov zo Správy o zdravotnom stave obyvateľstva Slovenska za roky 2009 až 2011, ktorú do medzirezortného pripomienkovania predložilo Ministerstvo zdravotníctva SR, je priemerný vek dožitia slovenského muža nad 71 rokov, slovenské ženy sa v priemere dožívajú takmer 79 rokov.
Oproti roku 2001 sa tzv. stredná dĺžka života zvýšila u mužov o 2,1 roka a u žien o 1,3 roka. V rámci okresov vykazujú podľa zistení Štatistického úradu (ŠÚ) SR najväčšiu dlhovekosť muži v Trenčianskom, Piešťanskom či Banskobystrickom okrese, ženy sa zasa v priemere najviac dožívajú v Bardejovskom či Zvolenskom okrese.
V správe sa uvádza, že predĺženie strednej dĺžky života na Slovensku súvisí s poklesom dojčenskej, novorodeneckej a perinatálnej úmrtnosti, s miernym nárastom pôrodnosti v posledných rokoch, ale aj miernym poklesom úmrtnosti na choroby obehovej sústavy, a to najmä na ischemickú chorobu srdca.
Slováci sa dožívajú vyššieho veku ako obyvatelia pobaltských štátov, Maďari, Rumuni či Bulhari, kde je priemerný vek u mužov nižší ako 70 rokov a u žien nižší ako 78 rokov.
Aj naďalej však SR zaostáva za európskym priemerom, čo je dôsledkom dlhodobo nepriaznivého vývoja strednej dĺžky života pri narodení v tzv. postsocialistických krajinách. Slovenskí muži sa napríklad dožívajú v priemere o 8 rokov menej ako muži vo Švajčiarku, Slovenky zasa žijú o 6 rokov kratšie v porovnaní s Francúzkami.

Pridaj komentár