Zdravé starnutie je hlavnou témou Svetového dňa zdravia 2012, dnes bude koncert

Bratislava 16. apríla (TASR) – Aktívne starnutie: dobré zdravie pridáva roky životu – taká je téma tohtoročného Svetového dňa zdravia. Verejnosť si ho každoročne pripomína 7. apríla, čo je deň výročia vzniku Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Keďže tento rok pripadol na Bielu sobotu počas veľkonočných sviatkov, aktivity súvisiace so 7. aprílom sa tentoraz presunuli na neskôr.
„Na Slovensku, tak ako inde vo svete, populácia starne, pribúda počet ľudí starších ako 60 rokov, predlžuje sa stredná dĺžka života,“ konštatovala riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku Darina Sedláková na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave. Tento trend je výsledkom politík verejného zdravotníctva, sociálneho a ekonomického rozvoja. 
Na Slovensku sa ženy v priemere dožívajú 79 a muži 71 rokov. Aj v SR možno očakávať nárast strednej dĺžky života. Predpokladá sa, že v roku 2050 takmer jedna tretina svetovej populácie bude mať viac ako 60 rokov, uviedla ďalej Sedláková.
V tejto situácii je hlavným cieľom vytvárať podmienky na tzv. aktívne starnutie, udržiavanie dobrého telesného i psychického stavu a čo najväčšiu samostatnosť a aktivitu starších ľudí. Sú potrebné služby, rozvoj dobrovoľníctva, rôzne programy pre seniorov, zlepšovanie sociálneho systému. Veľký dôraz treba klásť na prevenciu, a to nielen u starších, ale aj u mladších ľudí, zdôraznila Sedláková. Zároveň upozornila, že na Slovensku je problémom výskyt vysokého krvného tlaku, kardiovaskulárnych ochorení a infarktov, ako aj onkologických ochorení už aj v mladších vekových kategóriách.
Dôležitosť prevencie a starostlivosti o zdravie seniorov zdôraznil aj generálny riaditeľ Sekcie zdravia MZ SR Mário Mikloši. Spomenul najmä prípravu zákona o dlhodobej starostlivosti o seniorov a s tým súvisiace preventívne programy.
Predstaviteľka Nadácie SOCIA Vilma Vitteková pripomenula, že rok 2012 bol vyhlásený za Európsky rok aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity. Vyzdvihla, že SOCIA, ktorá si v tomto roku pripomína 10. výročie svojho pôsobenia, sa dlhodobo venuje podpore rozvoja sociálnych služieb, prevencii a poradenstvu pre znevýhodnené osoby, podpore integrácie týchto osôb a systémových zmien v sociálnej oblasti. Konštatovala, že seniori sú najväčšou znevýhodnenou skupinou obyvateľstva, zvádzajú každodenný boj so sociálnymi problémami. Potrebujú lásku a pozornosť svojich blízkych. Seniorský vek však zároveň ponúka aj veľa príležitostí pre starších ľudí. Poznamenala, že z výskumu Eurobarometra vyplýva, že „sme celkovo, aj na Slovensku, veľmi netolerantní k starnutiu a k starobe“.
Vitteková hovorila tiež o tohtoročnom 3. ročníku kampane Staroba sa nás dotýka, o zbierke Lienka pomoci určenej na skvalitnenie služieb pre seniorov a iných aktivitách Nadácie Socia. Informovala aj o Koncerte všetkých generácií, ktorý sa uskutoční dnes pri príležitosti Svetového dňa zdravia v Primaciálnom paláci v Bratislave.

Pridaj komentár