Kampaň „Zavolaj svojho chlapa“ sa začína už v júni

(Zdroj foto: Shutterstock.com)

Podľa internetového prieskumu občianskeho združenia SLOVENSKÝ PACIENT, ktorý prebiehal v druhej polovici minulého roka, až 84,7 % žien pozná zdravotný stav svojho partnera. 61,9 % respondentiek zároveň uviedlo, že sa aktívne zaujímajú o zdravie partnera.

Z pohľadu žien sa však aktívne zaujíma o svoje zdravie len 38,2 % mužov. Zaujímavé je tiež zistenie, že vyššie vzdelanie muža nemá vplyv na uvedomelosť v otázkach zdravia, ani na absolvovanie preventívnych prehliadok.

Prieskum na vzorke 1 219 respondentiek naznačuje, že ženy sú dôležitými partnermi pri zvyšovaní zdravotnej gramotnosti a oplatí sa s nimi spolupracovať aj na úrovni celonárodných kampaní. Aj z tohto dôvodu s nimi iniciátori kampane „Zavolaj svojho chlapa“ rátajú už toto leto.

„To, že ženy majú veľký vplyv na svojich mužov vo všetkých oblastiach života, budú môcť dokázať aj v najnovšej kampani „Zavolaj svojho chlapa“, ktorú sme pripravili v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou všeobecného praktického lekárstva. Kampaň potrvá od júna do augusta 2017 a zasiahne celé územie Slovenska. Očakávame pozitívne reakcie a v dlhodobom horizonte rastúci vplyv žien na mužov v oblasti prevencie a postoja k vlastnému zdraviu,“ povedal Ján Mútala, výkonný riaditeľ OZ SLOVENSKÝ PACIENT.

Zavolaj svojho chlapa

Kampani predchádzala štúdia, ktorá sa uskutočnila v dvoch 6-mesačných fázach. Realizovalo ju 7 ambulancií pod vedením MUDr. Beáty Blahovej. Cieľom štúdie bolo zvýšenie počtu preventívnych prehliadok a testov na skryté krvácanie. V 2 fázach bolo vyšetrených 3 866 pacientov (v 1. fáze 1 757 a v 2. fáze 2 109 pacientov).

V druhej fáze boli ženy vyzvané, aby priviedli svojich mužov na preventívnu prehliadku. V štúdii vzrástol počet preventívnych prehliadok u mužov o 32 % a testov na skryté krvácanie o 46 %. Výsledky štúdie ukázali, aká dôležitá je úloha žien pri motivácii mužov, aby absolvovali preventívku.

„Bola som prekvapená, ako veľa mužov priviedli ženy na prehliadku. Preto som rada, že nás oslovilo občianske združenie SLOVENSKÝ PACIENT s nápadom na veľkú spoločnú kampaň. Teraz chceme osloviť celé Slovensko. V lete umiestnime vyše 50 000 letákov a takmer 3000 plagátov s výzvou „Zavolaj svojho chlapa“ do 2 000 ambulancií,“ uviedla MUDr. Beáta Blahová.

Zavolaj svojho chlapa
Zľava: MUDr. Miroslav Halecký, MUDr. Peter Makara, MUDr. Beáta Blahová, Ján Mútala (Foto: Radoslav Herda)

Najlacnejšia liečba je prevencia

Občianske združenie SLOVENSKÝ PACIENT a Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva (SSVPL) už dlhšie spolupracujú na projektoch, ktoré sú zamerané na ochranu a prevenciu zdravia. Kampaň „Zavolaj svojho chlapa“ je piatym spoločným projektom oboch organizácií. Prezident SSVLP MUDr. Peter Makara oceňuje, že aktivita často vychádza priamo od zástupcov pacientov.

„Aby sme my lekári vedeli, čo sa deje s pacientmi, oni by mali rozprávať a my riadne počúvať. Aj závažné choroby, ako cukrovka a vysoký krvný tlak, na začiatku vôbec nebolia, ale v rámci preventívnej prehliadky sa už dajú odhaliť. Prevencia je najlepší spôsob, ako si predĺžiť život v zdraví, a nie v chorobe. Ak chceme byť zdraví po 65-tke, prevencii a ochrane zdravia sa musíme venovať už teraz,“ zdôraznil Peter Makara.

Aj zdravotné poisťovne upozorňujú, že starnúca populácia je veľkým problémom, ktorému čelí naše zdravotníctvo.

Je potrebné podporovať všetky aktivity, ktoré zvyšujú účasť na prevencii, a tým zvyšujú šancu zachytiť závažné ochorenia v štádiu, kedy je prognóza pacienta oveľa lepšia. Okrem toho je dôležité aj uvedomenie si, že najväčší vplyv na to, v akom zdraví dožijeme, má každý z nás. Štúdie potvrdzujú, že naše zdravie vo vyššom veku sa až z 50-tich percent odvíja od toho, ako sme sa oň starali v predchádzajúcom živote, uzavrel MUDr. Miroslav Halecký zo zdravotnej poisťovne Dôvera.

Pridaj komentár