Zahraničných Slovákov ošetrujú slovenskí zubári

Svetové združenie Slovákov v zahraničí vzniklo pred vyše desiatimi rokmi, aby zastupovalo záujmy viac než dvoch miliónov Slovákov, žijúcich po celom svete. Teda, čo si málokto uvedomuje, prakticky tretiny slovenského národa. Nadviazalo na aktivity starších integračných zoskupení, napríklad Svetového kongresu Slovákov, avšak výrazne svoj záber rozšírilo. „Prešli“ k nemu všetky ich zakladateľské organizácie zo Severnej Ameriky. Pribudli spolky z iných krajín, vrátane tých, ktoré boli vtedy od slobodného sveta oddelené železnou oponou. Portál SLOVENSKÝ PACIENT dal priestor predsedovi združenia, Vladimírovi  Skalskému.

Pán predseda, koľko máte aktuálne členov a z ktorých krajín?

Združujeme predovšetkým kolektívnych členov, teda tie najvýznamnejšie spolky a inštitúcie. Je ich vyše sto v 23 krajinách, na štyroch kontinentoch. Individuálnymi členmi sú významné slovenské osobnosti. Najväčšia Slovenská komunita žije v USA, druhá najväčšia v Česku, kde žijem i ja sám. Na západe patria k tým najpočetnejším ešte slovenské menšiny v Kanade, vo Veľkej Británii, v Írsku, Nemecku či Austrálii. Na juhovýchode sú celkom osobitou enklávou Slováci, ktorí sa pred vyše štvrťtisícročím odsťahovali na takzvanú Dolnú zem – na územia vtedajšej monarchie, uvoľnené po vyhnaní Turkov, ktoré dnes prináležia k Maďarsku, Srbsku, Rumunsku a Chorvátsku. Dodnes udržiavajú jazyk, kultúru, slovenské školstvo, čo je až zázrak. Významné slovenské komunity samozrejme žijú aj v ďalších susedných krajinách – v Poľsku a v zakarpatskej oblasti Ukrajiny.

Majú vaši členovia možnosť stretnúť sa osobne, pomáhať si?

Samozrejme, organizujú sa i veľké stretnutia, ako Valné zhromaždenia SZSZ, či Stále konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí. Stretávame sa aj pri príležitostiach, ako je Pamätný deň Slovákov žijúcich v zahraničí, pripadajúci na cyrilo-metodský sviatok. A organizujeme Dni slovenského zahraničia, vždy v inej krajine, aby sa predstavitelia spolkov z ostatných končín oboznámili s miestnymi skúsenosťami. Naposledy to bolo v Poľsku, kde sme odhalili aj pamätnú tabuľu na rodnom dome Michala Dočolomanského v Nedeci. Tento rok to bude na Ukrajine. A napokon, organizujeme napríklad aj infocesty pre krajanských novinárov a tour-operátorov po krásach Slovenska, aby ich propagovali vo svete. Rovnako školenia pre slovenských učiteľov zo zahraničia.

Priblížite nám vaše ďalšie aktivity?

Okrem toho, čo som už naznačil, vyvíjame celý rad kultúrnych a publikačných aktivít – zmienim hoci Medzinárodný festival slovenského folklóru Jánošíkov dukát v Rožnove pod Radhošťom, ktorého sme partnerom, alebo vydanie antológií slovenskej krajanskej poézie, prózy a publicistiky. Spolupracujeme s RTVS, čo chceme výrazne rozšíriť, angažujeme sa pri príprave koncepcií v rámci Rady vlády SR pre kultúru, v štruktúrach ktorej zasadám. Alebo pri presadení volieb cez internet, na čom som mal možnosť pracovať aj ako člen komisie pre prípravu volebného kódexu, zriadenej ministerstvom vnútra.

Predstavíte nám partnerov vášho združenia?

Na Slovensku je naším hlavným partnerom Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, o zriadenie ktorého sme sa usilovali. Úrad podlieha ministerstvu zahraničných vecí. Pochopiteľne, komunikujeme aj s rezortmi kultúry, školstva, vnútra a s tretím sektorom. No a zapojili sme sa do spolupráce strešných organizácií iných európskych diaspor – stal som sa viceprezidentom organizácie Európania vo svete, so sídlom v Bruseli.

Viete o závažných zdravotných problémoch vašich členov?

Dá sa povedať, že zdravotný stav sa odvíja od úrovne zdravotníctva v danej krajine, a od ich zdravotného statusu. Vieme, že najmä Slováci z krajín s vysokou životnou úrovňou niekedy radi využívajú služby slovenského zdravotníctva, napríklad zubných lekárov.

Existuje fond na úhradu finančne náročnej liečby slovenských pacientov v zahraničí?

Neviem o takom, určite sa tu otvára celý rad i podnikateľských príležitostí.

Venuje sa niektoré z našich médií na trhu osobitne Slovákom v zahraničí?

Slovenský rozhlas má svoje krajanské vysielanie, Slovenská televízia vytvára tiež určité dokumentárne formáty, o televíznom publicistickom magazíne s RTVS rokujeme. Niektoré súkromné médiá sa problematike tiež systematicky venujú: napríklad Hospodárske noviny už niekoľko rokov predstavujú úspešných Slovákov v zahraničí, využívajú i naše tipy. S podobnou aktivitou začal nedávno Woman Man magazín.

Vydávate publikácie o živote Slovákov v zahraničí?

Svetové združenie Slovákov v zahraničí vydalo už spomínané antológie, a pripravuje podobné o výtvarnom umení a divadelníctve. Naše členské organizácie vydávajú v rôznych krajinách desiatky časopisov a ročne stovky kníh. Zrejme najviac ich vychádza v Srbsku, Rumunsku, Maďarsku, ale samozrejme tiež v Česku a USA, a aj inde.

Nájdeme medzi životnými príbehmi úspešných Slovákov v zahraničí, ktoré prezentujete, aj lekárov?

Pochopiteľne, medzi Slovákmi v zahraničí je ohromné množstvo významných lekárov. Zmieňme za všetkých profesora MUDr. Pavla Pafka, jednu z najväčších lekárskych autorít v Česku, ktorý liečil i Václava Havla.

Ďakujem za rozhovor.

Pridaj komentár