Za rok sme prišli o vyše 700-tisíc zubov

Bratislava, 12. september 2013 – Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 12. september 2013 za „Európsky deň ústneho zdravia“. Ak je reč o ústnom zdraví, isto nemožno opomenúť zuby. A práve o stave našich zubov veľa napovedá aj najnovšia zverejnená štatistika Národného centra zdravotníckych informácií s údajmi od stomatológov.

Zverejnená publikácia „Stomatologická starostlivosť v SR 2012“ prezentuje štatistické údaje o činnosti stomatologických ambulancií na Slovensku v minulom roku. Zo zverejnených dát je možné utvoriť si obraz napríklad aj o našom prístupe k preventívnym prehliadkam, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o zuby.

 

Preventívne prehliadky – deti, mládež, dospelí

Deti do 18 rokov by mali absolvovať preventívnu prehliadku 2-krát ročne. Poistencom nad 18 rokov je uhrádzaná 1-krát ročne, s výnimkou tehotných žien, u ktorých je uhrádzaná preventívna 2-krát za tehotenstvo.

V minulom roku bolo v zubných ambulanciách na Slovensku evidovaných 93 904 detí vo veku 0 – 5 rokov, u ktorých bolo vykonaných 101 880 preventívnych prehliadok. Na 1 evidované dieťa tak pripadá 1,1 preventívna prehliadka ročne. Z detí do 5 rokov, ktoré absolvovali preventívnu prehliadku, potrebovalo ošetrenie zubov 39 026. Podobne je to aj vo vekovej skupine 6- až 14-ročných detí, kde na 1 evidované dieťa pripadla len 1 preventívna prehliadka.

Evidentne nižší počet vykonaných preventívnych prehliadok bol u mladistvých: 15- až 18-ročných. Na 1 evidovanú osobu v tejto vekovej skupine pripadá len 0,7 absolvovanej preventívnej prehliadky. Vo vekovej kategórie nad 19 rokov bolo v evidencii 4 230 541 pacientov, no z toho len 2 275 563 (t. j. 53,8 %) absolvovalo preventívnu prehliadku. Z absolvovaných preventívnych prehliadok potrebovalo ošetrenie 1 402 938 (61,7 %) pacientov.

 

Najviac „ide“ plombovanie

Štatistický prehľad o výkonoch v ambulanciách zubného lekára prezrádza, že na prvom mieste sú výplne (2 948 407 evidovaných výkonov). Nasleduje liečenie parodontopatií a mäkkých tkanív (2 287 471 výkonov), tretie miesto patrí výkonom sestier v dentálnej hygiene (1 027 254). Prvú štvorku uzatvárajú extrakcie zubov, ktorých bolo v minulom roku celkovo 757 523.

www.nczisk.sk

Pridaj komentár