WHO: Viac ako miliarda ľudí na svete trpí zdravotným postihnutím

Bratislava 16. februára (TASR) – Viac než jedna miliarda ľudí na svete žije s nejakou formou zdravotného postihnutia. Polovica z nich je staršia než 60 rokov. Dve až štyri percentá týchto ľudí majú postihnutie, ktoré významne obmedzuje ich každodenný život a fungovanie. Vyplýva to z prvej Svetovej správy o zdravotnom postihnutí, ktorú Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zverejnila v júni 2011. Slovenskej verejnosti bude predstavená v utorok (21.2.) počas zasadnutia Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím.
„Správu pripravovali priamo aj ľudia so zdravotným postihnutím ako autori, odborníci a recenzenti,“ informovala Daniela Šulcová z ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Materiál spája medzinárodné údaje s údajmi, ktoré poskytli štáty a tiež s údajmi odborných štúdií.
Zo správy vyplynulo, že mnohým postihnutým sa nedostáva potrebnej starostlivosti, ktorá je v niektorých prípadoch finančne náročná, dlhodobá a vyžaduje celé tímy odborníkov. „Deti a mládež majú problém absolvovať primerané vzdelanie a nájsť si prácu. Vzniká začarovaný kruh, ktorý vedie k izolácii, chudobe a prehlbovaniu zdravotného postihnutia, a z ktorého často niet východiska,“ doplnila Šulcová. Človek so zdravotným postihnutím by pritom podľa nej veľmi chcel byť užitočný. 
Správa ponúka riešenia pre kľúčové oblasti starostlivosti o osoby so zdravotným postihnutím, ktoré by štáty mali zapracovať do svojich národných programov. Je totiž ich povinnosťou odstraňovať prekážky, ktorým čelia ľudia so zdravotným postihnutím, a investovať dostatočné financie a skúsenosti na uvoľnenie ich potenciálu.

Pridaj komentár