Vznikla biofarmaceutická spoločnosť AbbVie

Bratislava 2. januára (TASR-OTS) – Rozozvučanie otváracieho zvona na Newyorskej burze cenných papierov (NYSE) po odčlenení od spoločnosti Abbott ako symbol odhodlania naďalej sa zameriavať na vývoj pokročilých foriem liečby, ktoré budú v prospech pacientov riešiť doposiaľ nevyriešené problémy v oblasti zdravotnej starostlivosti.

Spoločnosť AbbVie s očakávanými výnosmi 18 mld. dolárov, s biologickým liekom číslo jedna na svete a s dynamickým portfóliom nových molekúl vo vývoji spája svoju časom overenú históriu s dlhodobým potenciálom rastu.

Otvárací zvon na Newyorskej burze cenných papierov Keď sa dnes k vedúcim predstaviteľom spoločnosti AbbVie na pódium v Newyorskej burze cenných papierov pridali jej zamestnanci a pacienti, aby spoločne rozozvučali otvárací zvon prvýkrát v roku 2013, bol to symbol vzniku novej nezávislej biofarmaceutickej spoločnosti.

Spoločnosť AbbVie má za sebou bohatú, 125-ročnú históriu vývoja farmaceutických produktov a spája svoje zanietenie a nadšenie pre najmodernejšie biotechnológie s odbornosťou a firemnou štruktúrou lídra, ktorý má na farmaceutickom trhu dlhodobú tradíciu. Spoločnosť AbbVie je globálna spoločnosť, ktorá poskytuje služby pacientom v 170 štátoch sveta. Svoju činnosť začína s odhadovanými ročnými výnosmi vo výške 18 miliárd dolárov a je pevne odhodlaná vytvárať hodnotu v prospech svojich akcionárov na základe dlhodobého potenciálu rastu a nadviazaním na históriu akcionárskych dividend.

„Dnešný deň je pre nás všetkých v spoločnosti AbbVie neuveriteľne vzrušujúci. Vzniká nová spoločnosť na základe skvelej tradície, s obrovským portfóliom, kvalitným vývojom a zanietenými zamestnancami, ktorí sa postarajú o jej rast,“ povedal Richard A. Gonzalez, predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ spoločnosti AbbVie. „Naším zámerom je vytvoriť pre akcionárov čo najväčšiu hodnotu a vieme, že sa nám to podarí len vtedy, ak budeme pracovať v prospech pacientov, ktorým poskytujeme naše služby. To znamená, že v rámci celej spoločnosti sa musíme neustále zameriavať na inovácie.“

Silná a dobre riadená spoločnosť s kvalitným portfóliom produktov

Pri vzniku spoločnosti AbbVie stojí tím skúsených manažérov, ktorí majú skúsenosti s tým, ako riadiť spoločnosť, aby dlhodobo dosahovala ziskový rast, a zároveň majú výsledkami overenú schopnosť komercializovať vedecké objavy pre pacientov. Spoločnosť AbbVie je jedinečná biofarmaceutická spoločnosť, ktorá si osvojila pokrokový a cieľavedomý obchodný model založený na širokom portfóliu liekov s poprednou pozíciou na trhu. Tento model spoločnosti AbbVie umožní investovať do liečebných postupov budúcnosti.

Súčasťou aktuálneho portfólia sú produkty, ktoré zaznamenávajú rast, ale tiež také, ktoré dlhodobo dosahujú dobré výsledky, vrátane svetového biologického lieku č. 1 – HUMIRA. Do portfólia produktov takisto patrí Lucrin, Synagis, Kaletra, Norvir a Zemplar.

Dlhodobý rast spoločnosti AbbVie sa bude opierať o úctyhodných 60 molekúl vo vývoji, ktoré sú vo fáze klinických skúšaní, vrátane 20 molekúl v poslednej fáze klinických skúšaní, ale tiež o nové objavy, ktoré sa zameriavajú na ochorenia ako napríklad hepatitída C, reumatoidná artritída, plaková psoriáza, skleróza multiplex, Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, spondyloartritída, viacpočetný myelóm a endometrióza. Spoločnosť AbbVie od roku 2006 zdvojnásobila počet molekúl vo vývoji.

Vďaka týmto, a tiež iným vyvíjaným produktom, sa spoločnosti Abbvie darí pomerne rýchlo prichádzať na trh s liekmi, ktoré majú veľké klinické uplatnenie, ekonomickú hodnotu a sú prospešné pre pacientov.

Prístup spoločnosti AbbVie k inováciám Nové objavy a ich premieňanie na účinné lieky sú základom poslania spoločnosti a jej činnosti. V snahe dosiahnuť uvedené ciele sa výskum a vývoj spoločnosti AbbVie riadi prístupom zameraným na pacienta, ktorý vychádza z dôkladných poznatkov o závažných ochoreniach, na ktoré sa spoločnosť zameriava, pričom spoločnosť zároveň starostlivo posudzuje súčasné potreby pacientov, sponzorov a regulačných orgánov na celom svete. Vedeckí pracovníci spoločnosti sa zameriavajú na ciele, ktoré majú najväčší potenciál zásadne zmeniť spôsob liečby ochorení v budúcnosti.

Zámerom spoločnosti AbbVie je uplatňovať na svojich siedmich pracoviskách výskumu a vývoja a vo výrobných prevádzkach pozitívny prístup k inováciám založený na spolupráci. Vedeckí pracovníci spoločnosti využívajú patentované technológie a postupy, aby čo najrýchlejšie dostali tie najsľubnejšie zlúčeniny z laboratória do klinických skúšaní. Výskum spoločnosti AbbVie sa opiera o model, ktorého snahou je vytvoriť portfólio nových objavov v rámci spoločnosti, ale tiež mimo nej.

Zameranie na pacienta Spoločnosť AbbVie sa zameriava na vývoj špecializovaných farmaceutických produktov, ktoré riešia zložité a doposiaľ nevyliečiteľné zdravotné problémy, a to najmä chronické ochorenia, na ktoré dnes pripadá 75 percent všetkých nákladov v oblasti zdravotnej starostlivosti. Vývojom nových špecializovaných foriem liečby, ktoré prinášajú zlepšenia vo výsledkoch pacientov, pomáha spoločnosť Abbvie a jej zamestnanci obmedziť dlhodobé zdravotné a ekonomické vplyvy týchto ochorení. Spoločnosť AbbVie tiež pracuje na tom, aby potreby pacientov nenapĺňala len pomocou liekov, ale tiež prostredníctvom toho, že ich bude podporovať v ich snahe o optimalizáciu výsledkov liečby.

Budúcnosť vybudujú oddaní zamestnanci 21.000 zamestnancov spoločnosti AbbVie na celom svete sa snaží napĺňať potreby pacientov. Majú prostriedky, odborné vedomosti a schopnosti prichádzať s inováciami a nachádzať riešenia tých najpálčivejších potrieb v oblasti zdravotníctva na svete.

„Spoločnosť AbbVie dnes vstupuje na trh s neotrasiteľným odhodlaním, ktoré si osvojil každý jeden zamestnanec našej spoločnosti – riešiť najzávažnejšie zdravotné problémy sveta a pomáhať ľuďom žiť lepší a zdravší život,“ povedal Richard A. Gonzalez. „Nadväzujeme na bohatú tradíciu spoločnosti Abbott, ale s novým odhodlaním a s prístupom biofarmaceutickej spoločnosti. Našou snahou je, aby stálym odkazom spoločnosti AbbVie bolo objavovanie liekov na ochorenia, ktoré boli považované za nevyliečiteľné a riešenie problémov, ktoré iní považujú za neriešiteľné.“

Novovzniknutá spoločnosť AbbVie Spoločnosť AbbVie (NYSE: ABBV) je celosvetová výskumná biofarmaceutická spoločnosť, ktorá vznikla v roku 2013 po odčlenení od spoločnosti Abbott. Spoločnosť AbbVie spája zanietenie a nadšenie pre najmodernejšie biotechnológie s odbornosťou a firemnou štruktúrou lídra, ktorý má na farmaceutickom trhu dlhodobú tradíciu. Poslanie spoločnosti je využívať svoje odborné vedomosti, zanietených zamestnancov a jedinečný prístup k inováciám na vývoj a predaj pokrokových foriem liečby, ktoré sa zameriavajú na tie najkomplexnejšie a najzávažnejšie chronické ochorenia na svete. Snahou spoločnosti AbbVie je pomáhať pacientom žiť zdravší život a spolupracovať na udržateľných riešeniach v oblasti zdravotnej starostlivosti. Spoločnosť bude v roku 2013 na celom svete zamestnávať približne 21.000 ľudí a svoje lieky bude predávať vo viac než 170 štátoch. Ďalšie informácie o spoločnosti, jej zamestnancoch, portfóliu produktov a záväzkoch nájdete na internetovej stránke www.abbvie.com a www.abbvie.sk. Sledujte @AbbVienews na Twitteri alebo si pozrite pracovné príležitosti na našej stránke na sociálnej sieti Facebook.

Pridaj komentár