Výskyt vrodených chýb v SR

Bratislava, 15. január 2013 – Výskyt vrodených chýb v populácii patrí medzi najsledovanejšie ukazovatele zdravotného stavu obyvateľstva. Najnovšia zverejnená publikácia Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) ponúka prehľad o narodených deťoch s vrodenou chybou. Rovnako je v nej možné nájsť informácie o  umelých prerušeniach tehotenstva z dôvodu zistenej vrodenej chyby plodu. Údaje sú triedené podľa diagnóz vrodených chýb, pohlavia, hmotnosti a dĺžky dieťaťa, týždňa tehotenstva, veku matky a otca, či podľa  trvalého bydliska matky.

Údaje za posledný spracovaný rok (2011) hovoria, že v uvedenom roku sa narodilo približne 61-tis. detí (60 813 živonarodených a 190 mŕtvonarodených detí). Z celkového počtu živonarodených detí sa 1 477 detí narodilo s vrodenou chybou (1 311 detí sa narodilo s jednou vrodenou chybou, vyše 160 detí malo dve a viac vrodených chýb). V 1 073 prípadoch bola vrodená chyba u dieťaťa zistená počas tehotenstva. Najviac narodených detí s vrodenou chybou sme zaznamenali v Prešovskom kraji (351) a v Nitrianskom kraji (225). Naopak, najmenej detí s vrodenou chybou sa narodilo v Banskobystrickom kraji (116).

Celkový počet vykonaných umelých prerušení tehotenstiev (UPT) z dôvodu prenatálne zistenej vrodenej chyby bol v uvedenom roku 53. Najviac vykonaných UPT z uvedeného dôvodu bolo evidovaných v rámci Prešovského kraja (14) a Košického kraja (11).

Najčastejšie diagnostikovanou vrodenou chybou u živonarodených detí bola vrodená chyba srdcových priehradiek. Ako samostatná vrodená chyba sa vyskytla v 196 prípadoch a v 89 prípadoch sa diagnóza vyskytla aj v kombinácii s inými vrodenými chybami u živonarodeného dieťaťa. Značný počet vrodených chýb (358) je zo skupiny deformácií svalov a kostry.

Porovnaním spracovaných a zverejnených údajov možno sledovať, že údaje o výskyte vrodených chýb u živonarodených detí vykazujú z dlhodobejšieho hľadiska kolísavé medziročné hodnoty. Za posledných 10 rokov však stále na 10-tis. živonarodených detí každoročne pripadá vyše 200 živonarodených detí s vrodenou chybou.

Pridaj komentár