VšZP víťazom súťaže Cena ITAPA 2016 v kategórii Nové služby pre občana

(Zdroj foto: Andrej Kližan/archív ITAPA)

Na prestížnom medzinárodnom kongrese ITAPA 2016,  ktorý je zameraný na podporu a propagáciu najnovších eGovernment trendov a riešení v oblasti digitalizácie spoločností nielen zo Slovenska, ale aj z celého sveta, získala Všeobecná zdravotná poisťovňa 1. miesto.

V kategórii Nové služby pre občana zvíťazila s projektom „Online prepojenie s registrami Informačného systému verejnej správy – časť Register fyzických osôb“. Projekt VšZP je praktickou ukážkou toho, ako nám moderné informačné a komunikačné technológie môžu zjednodušiť a uľahčiť život.

Čo prinesie Register fyzických osôb slovenským pacientom?

Vďaka prepojeniu s Registrom fyzických osôb (RFO) Ministerstva vnútra SR nebudú musieť poistenci hlásiť Všeobecnej zdravotnej poisťovni napríklad zmenu adresy, mena, alebo iných údajov, ktoré sú uložené v RFO. Stačí, keď zmenu oznámia na niektorom z pracovísk verejnej správy, napr. na matrike alebo ohlasovni pobytu, a vďaka RFO už poisťovňa dostane zmenu automaticky.

Aktuálne údaje v registri prispejú aj k skvalitneniu jednotlivých činností a procesov vo VšZP, napríklad v úspešnejšej doručiteľnosti zásielok klientom. S novou službou je spojená aj menšia administratívna záťaž – zamestnanci klientských pracovísk VšZP už nebudú musieť zdĺhavo overovať údaje, skenovať a archivovať dokumenty. Znamená to nielen úsporu finančných prostriedkov, ale aj viac času na klientov, teda rýchlejšie vybavenie ich požiadaviek.

Služby online prepojenia RFO fungujú vo VšZP od začiatku tohto roka. Jeho výhody bude možné naplno využívať po schválení novely zákona, ktorý upravuje oznamovacie povinnosti klientov voči zdravotnej poisťovni.

itapa-2016_vszp_diplom
Zľava: Michal Ivantyšyn, riaditeľ ITAPA; Dana Kršáková, riaditeľka ITAPA; Miroslav Kočan, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VšZP; Dušan Chrenek, vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. (Zdroj foto: Andrej Kližan/archív ITAPA)

O čom sa diskutovalo na ITAPA 2016 z pohľadu zdravotníctva?

  • Ako technológie menia spôsob nášho života a to, ako sa o seba staráme?
  • Digitalizované zdravotníctvo – ekonomické, efektívne, empatické.
  • Revolúcia personalizovanej medicíny.
  • Technológie a inovatívne koncepty v oblasti telemedicíny a virtuálnej zdravotnej starostlivosti.
  • Prínos a možnosti využitia dát v oblasti rakovinových ochorení a zriedkavých ochorení.
  • Prístup k zdravotníckym dátam.
  • Aktuálny stav e-Healthu na Slovensku.
  • Budúcnosť elektronických dokladov na Slovensku.

Zdroj: Všeobecná zdravotná poisťovňa

Redakčne spracované (jam)

Pridaj komentár